Mitä isot organisaatiot voivat oppia startupeilta?

Marketing Manager, Finland & Sweden, Zervant Oy

Startupit eli kasvuyritykset ovat pieniä aloittelevia firmoja, joilla on yleensä jokin uusi idea tai innovaatio. Kasvuyrityksillä on nimensä mukaisesti tavoitteena kasvaa nopeasti isommiksi. Energisyys ja innokkuus ovat yleensä adjektiiveja, joita yhdistetään kasvuyrityksiin juuri näiden uusien ideoiden ja nopean kasvun takia.

Startupeilla on yleisesti katsottuna vähemmän byrokratiaa ja vähemmän sovittuja tapoja tehdä asioita kuin suuremmilla organisaatioilla, sillä nämä toimintatavat eivät ole vielä muovautuneet. Tämän vuoksi starupit ovat yleensä joustavampia kuin isommat ja vanhemmat organisaatiot.

Listaan alla 4 esimerkkiä startuppien opeista, joista voi olla hyötyä isommille yrityksille.

1) Ihminen edellä

Startupit palkkaavat kyvykkäitä, mutta myöskin firmaan sopivia henkilöitä. Tärkeintä ei ole kokemus tai se mitä henkilö jo osaa, vaan halu oppia uutta ja se että henkilö sopii tiimiin. Oikeat arvot ja oikeanlainen tyyppi saa paikan. Mentaliteetti on se, että henkilö oppii työtehtävät kuitenkin itse töitä tekemällä. Tämä on järkevä tapa rekrytoida, sillä uuden tehtävän oppimisessa on aina haasteensa, oli henkilöllä sitten kokemusta niistä tai ei.  Startup-maailmassa työtehtävätkin ovat hyvin uudenlaisia (esim. growth hacker, media star, devops tai scrum master) ja työtehtäviin saattaa kuulua monia erilaisia tehtäviä ja työntekijä saa usein myös valita niitä tehtäviä, joista hän on eniten kiinnostunut.

2) Nopeus ja reagointikyky

Startupit voivat reagoida usein nopeasti muutoksiin ja tehdä palveluista tai tuotteista asiakkaiden toiveiden mukaisia. Nopeus asiakastoiveisiin vastaamisessa on suuri etu verrattuna isompiin yrityksiin, joissa päätöksenteko yleensä kestää kauemmin, sillä hyväksyntä muutoksiin pitää saada monelta eri taholta.

Asiakaspalautteiden perusteella voidaan esimerkiksi kehittää jotain ominaisuutta tuotteeseen, mikäli nähdään että asiakkaat pyytävät sitä paljon. Tällä tavalla pystytään vastaamaan asiakkaiden toiveisiin nopeasti.

3) Innovatiivisuus ja energisyys

Pienemmillä tiimeillä on parhaimmillaan paljon innovaatioita ja energisyyttä. Asioiden toteuttaminen on kaikilla prioriteetti ykkönen, sillä yhteinen tavoite on helpompi nähdä. Isommissa organisaatioissa voi välillä olla innovatiivisuus hukassa, etenkin jos ei itse pääse vaikuttamaan asioihin eikä pysty näkemään ideoiden toteutumista. Silloin kun tavoitteet tulevat ylhäältä alaspäin, on vaikeampi toteuttaa niitä tai nähdä miksi jotain ollaan tekemässä.

Epäonnistumisen hyväksyntä on tärkeää, jotta uusia ideoita voisi syntyä. Startupit toteuttavat useammin uusia ideoita ja kokeilevat niiden toimivuutta. Aina ideat eivät loista, mutta niistä voi syntyä uusia ideoita. Epävarmuus on osa innovatiivisuutta. Ottamalla aina varman päälle ei voi myöskään löytää uusia ratkaisuja. Mikäli aina teet asiat niin kuin ne on ennenkin tehty niin et voi myöskään saavuttaa mitään uutta.  

4) Arvosta erilaisia tapoja tehdä töitä

Startupeissa ymmärretään eri ihmisten erilaisia työrytmejä. Etätyön mahdollisuus tuo työntekijöille enemmän vapautta tehdä töitä silloin, kun itse on tehokkaimmillaan.   

Työympäristöt ovat myös monipuolisempia startupeissa ja saattavat vaihdella riippumatosta sohvaan ja jopa ulkona työskentelyyn. Töitä tehdään myös useammin avokonttorissa kuin omissa huoneissa, sillä yleensä toimisto koostuu vain yhdestä suuresta tilasta. Tämä taas edesauttaa uusien ideoiden syntyä, sillä eri tiimien työntekijät pääsevät juttelemaan toistensa kanssa useammin ja helpommin kuin isoissa organisaatioissa.

Miten iso organisaatio voi hyödyntää näitä käytännössä?

Siinä vaiheessa, kun pienemmät yritykset ovat muuttuneet isoiksi organisaatioiksi voi olla aika kehittää erilaisia pienryhmiä yrityksen sisällä, jotka muistuttavat startuppeja. Tällä kikalla voi saada lisää motivaatiota ja innovaatiota työntekijöihin ja organisaatioon. Joskus pelkkä ryhmien sekoittaminen voi avata uusia mahdollisuuksia, kun erilaiset ihmiset pääsevät miettimään uusia ratkaisuja yhdessä.  

Isompien organisaatioiden olisi hyvä optimoida rekrytointiprosessejaan ja miettiä millä tavalla voisi enemmän keskittyä oikeanlaiseen persoonan palkkaamiseen kokemuksen tai osaamisen sijaan. Kokemus ja osaaminen tulevat aikanaan, mutta persoonallisuutta tai oppimisen halua on vaikeampi oppia tai muovata.

Startupit voivat tietenkin myös oppia paljon isommilta organisaatioilta, mutta se onkin sitten uuden artikkelin paikka.  

Lue lisää Zervantista

Kategoria: Market trends