Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Perjantai, 21 marraskuu, 2014
Jaa

Basware Oyj, pörssitiedote, 21.11.2014 klo 16:30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisesti Kirsi Eräkangas on ilmoittanut, että hänen ja Lotta Eräkankaan yhdessä hallinnoimien osakkeiden omistusosuus on laskenut alle 5 prosenttiin Basware Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä marraskuun 20. päivänä 2014. Basware Oyj on saanut tämän ilmoituksen tietoonsa marraskuun 21. päivänä 2014.

Kirsi Eräkankaan ja Lotta Eräkankaan omistus ilmoituksen jälkeen:

  Kappalemäärä Osuus
osakepääomasta (%)
Osuus
äänimäärästä (%)
Osakkeita (laji, ISIN)
BAS1V
ISIN: FI0009008403
697,300 4,9 % 4,9 %
Yhteensä 697,300 4,9 % 4,9 %


Basware Oyj:n osakepääoma koostuu 14 221 229 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Lisätietoja:

Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 480 7098

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi