Basware mukauttaa organisaatiotaan nopeamman kasvun ja asiakaslähtöisyyden edistämiseksi

Torstai, 17 joulukuu, 2015
Jaa

Basware Oyj, pörssitiedote, 17.12.2015 klo 09:00

Basware mukauttaa organisaatiotaan nopeamman kasvun ja asiakaslähtöisyyden edistämiseksi

Johtava hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen toimittaja Basware mukauttaa organisaatiotaan perustamalla Network-, Financing Services- ja Purchase to Pay -liiketoiminta-alueet, sekä Professional Services -yksikön 1.1.2016 lähtien. Muutosten päätavoitteena on edistää nopeampaa kasvua Baswaren verkosto- ja pilvipohjaisissa palveluissa sekä asiakaslähtöisyyttä yhtiön pääliiketoiminta-alueilla.

Network -liiketoiminta-alue vastaa Baswaren verkostoliiketoiminnasta ja sen tavoitteena on kiihdyttää transaktiokasvua maailman suurimmassa, avoimessa yritysten välisessä Basware Network -verkostossa. Liiketoiminta-alue sisältää verkkolaskupalvelujen ja -ratkaisujen liiketoiminta- ja tuotehallinnan, tutkimus- ja kehitystyön, tuotannon sekä aktivointipalvelut. Network -liiketoiminta-alueesta vastaavan, uuden johtoryhmän jäsenen nimitys julkaistaan vuoden 2016 alussa.

Financing Services -liiketoiminta-alue vastaa Baswaren innovatiivisten rahoituspalvelujen ja -ratkaisujen myynnistä ja käyttöönotosta, jotka tarjoavat yrityksille uusia rahoitusvaihtoehtoja käyttöpääoman hallintaan Basware Network -verkostossa. Liiketoiminta-alue sisältää rahoituspalvelujen ja -ratkaisujen myynnin, liiketoiminnan kehityksen, tuotehallinnan, toimituksen, tuen sekä tuotannon. Liiketoiminta-alueen vetäjänä jatkaa yhtiön johtoryhmän jäsen Ad van der Poel, nimikkeellä Senior Vice President, Financing Services.

Purchase to Pay -liiketoiminta-alue vastaa Baswaren ohjelmistoliiketoiminnasta ja sen tavoitteena on Baswaren hankinnasta maksuun -ratkaisujen maailman johtavan markkina-aseman laajentaminen ja pilvipohjaisten palvelujen kasvun edistäminen. Liiketoiminta-alue sisältää maailman johtavien, pilvipohjaisten hankinnasta maksuun -ratkaisujen liiketoiminta- ja tuotehallinnan, tutkimus- ja kehitystyön sekä tuotannon. Liiketoiminta-alueen vetäjäksi on nimitetty yhtiön johtoryhmän jäsen Ilari Nurmi, nimikkeellä Senior Vice President, Purchase to Pay.

Professional Services -yksikkö palvelee Baswaren asiakkaita maailmanlaajuisesti, sisältäen projektinhallinnan, toimituksen, liiketoiminnan konsultoinnin, muun siihen liittyvän toiminnan sekä sen kehitystyön kaikilla liiketoiminta-alueilla. Yksikkö keskittyy Baswaren palveluiden ja ratkaisujen nopeaan toimitukseen. Yksikön vetäjäksi on nimitetty yhtiön johtoryhmän jäsen Matti Rusi, nimikkeellä Senior Vice President, Professional Services.

Aiemmin tänä vuonna perustettu Customer Care -yksikkö, joka vastaa Baswaren asiakastuesta keskitetysti, jatkaa myös sisäisten toimintojensa uudistuksia. Yksikkö kehittää Baswaren tukipalveluja vastaamaan paremmin kaikenkokoisten asiakkaiden tarpeisiin, kaikissa palvelukanavissa.

Kaikki Baswaren johtoryhmän jäsenet raportoivat Baswaren toimitusjohtaja Esa Tihilälle.

"Kasvu ja asiakaskeskeisyys ovat Baswaressa erittäin keskeisessä asemassa. Muokkaamme säännöllisesti toimintatapojamme kasvustrategiamme ja arvojemme mukaisesti. Nyt tehdyt uudistukset organisaatiossamme ovat askel eteenpäin asiakaslähtöisyyden edistämisessä, samaan aikaan kun mukautamme toimintaamme tukemaan kasvustrategiaa. Asiakkaamme sijainnista tai koosta riippumatta hyötyvät entistä paremmista ratkaisuista ja palveluista ja nopeammista toimituksista. Vastaamme samalla paremmin myös asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin taloushallinnon prosessien parantamisessa sekä uusien, joustavampien käyttöpääoman hallintatapojen löytämisessä", Basware Oyj:n toimitusjohtaja Esa Tihilä kertoo.

Muutokset Baswaren organisaatiossa astuvat voimaan 1.1.2016. Muutoksilla ei ole henkilöstövaikutuksia, eikä niillä ole suoraa vaikutusta muihin Baswaren toimintoihin.

Muutoksilla ei ole suoraa vaikutusta Baswaren nykyisten raportointisegmenttien keskeisiin tunnuslukuihin.

Lisätietoja:

Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040-480 7098
 
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi/sijoittajat