Baswaren hallitus nimitti tarkastusvaliokunnan

Tiistai, 24 maaliskuu, 2015
Jaa

Basware Oyj, pörssitiedote, 24.3.2015 klo 08:00

Baswaren hallitus nimitti tarkastusvaliokunnan

Baswaren hallitus on päättänyt nimittää tarkastusvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa yhtiön hallitusta huolehtimaan siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty ja että sisäinen valvonta, tilintarkastus sekä yhtiön toiminta on järjestetty lakien ja määräysten mukaisesti. Tarkastusvaliokunta toimii hallituksen vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti ja valiokunta raportoi kokouksistaan hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta muodostuu kahdesta, hallituksen keskuudestaan valitsemasta, yhtiöstä riippumattomasta jäsenestä. Valiokunnan puheenjohtajaksi on nimitetty Tuija Soanjärvi ja jäseneksi Michael Ingelög.

Lisätietoja:

Hannu Vaajoensuu, hallituksen puheenjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 501 8250

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi