Baswaren osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014 (IFRS)

Torstai, 10 heinäkuu, 2014
Jaa

Basware Oyj, pörssitiedote, 10.7.2014 klo 08:45

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (IFRS)

Liikevoitto kasvoi 26,9 prosenttia toisella vuosineljänneksellä

Yhteenveto

Tammi-kesäkuu 2014:

 • Liikevaihto 62 846 tuhatta euroa (61 617 tuhatta euroa) - kasvua 2,0 prosenttia
 • Liiketulos 1 462 tuhatta euroa (-661 tuhatta euroa)
 • Liiketulos 2,3 prosenttia liikevaihdosta (-1,1 %)
 • Network Services -liikevaihto kasvoi 16,1 prosenttia
 • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 66,7 prosenttia (62,6 %)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta 13 558 tuhatta euroa (9 268 tuhatta euroa)
 • Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,06 euroa (-0,05 euroa)

Huhti-kesäkuu 2014:

 • Liikevaihto 31 833 tuhatta euroa (31 789 tuhatta euroa) - kasvua 0,1 prosenttia
 • Liikevoitto 1 152 tuhatta euroa (908 tuhatta euroa) - kasvua 26,9 prosenttia
 • Liikevoitto 3,6 prosenttia liikevaihdosta (2,9 %)
 • Network Services -liikevaihto kasvoi 12,7 prosenttia
 • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 66,5 prosenttia (61,6 %)
 • Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,06 euroa (0,03 euroa

Basware arvioi vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan vuoteen 2013 verrattuna.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa 4-6/
2014
4-6/
2013
Muutos,
%
1-6/
2014
1-6/
2013
Muutos,
%
1-12/
2013
Liikevaihto 31 833 31 789 0,1 % 62 846 61 617 2,0 % 123 349
EBITDA 2 896 2 663 8,8 % 4 995 2 895 72,6 % 10 383
Liiketulos ennen IFRS3-poistoja 1 383 1 139 21,4 % 1 923 -197 4 256
Liiketulos 1 152 908 26,9 % 1 462 -661 3 331
   % liikevaihdosta 3,6 % 2,9 % 2,3 % -1,1 % 2,7 %
Tulos ennen veroja 1 149 836 37,4 % 1 160 -689 3 284
Tilikauden tulos 804 352 128,3 % 728 -611 2 605
Oman pääoman tuotto, % 3,4 % 1,5 % 1,5 % -1,2 % 2,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,8 % 4,4 % 3,8 % -0,3 % 3,9 %
Likvidit varat 19 954 22 917 -12,9 % 19 954 22 917 -12,9 % 13 218
Nettovelkaantumisaste, % -13,7 % -13,0 % -13,7 % -13,0 % -4,7 %
Omavaraisuusaste, % 70,5 % 66,9 % 70,5 % 66,9 % 77,1 %
Osakekohtainen tulos
Laimentamaton, euroa 0,06 0,03 108,4 % 0,06 -0,05 0,20
Laimennettu, euroa 0,06 0,03 108,4 % 0,06 -0,05 0,20
Oma pääoma/osake, euroa 7,46 7,46 0,0 % 7,46 7,46 0,0 % 7,62

Liiketoiminta

Basware on maailman johtava hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen toimittaja. Baswaren avulla organisaatiot voivat tehostaa talousohjaustaan ja talous- ja hankintatoimintojaan sekä yksinkertaistaa ja sujuvoittaa niihin liittyviä prosesseja. Paremmalla talousohjauksella autamme asiakkaitamme menestymään ja tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnalle. Basware Network on maailman suurin yritysten välinen verkosto, joka mahdollistaa vaivattoman yhteistyön ja kaupankäynnin miljoonalle ostajalle ja myyjälle yli sadassa eri maassa. Baswaren ratkaisujen avulla kaikenkokoiset organisaatiot nousevat uudelle tasolle kulukontrollissaan ja tehokkuudessaan, muodostaen tiiviitä kauppasuhteita muiden verkostoon kuuluvien organisaatioiden kanssa. Baswaren ratkaisut tuovat merkittäviä kustannussäästöjä sekä tehostavat kassavirtaa täysin uudenlaisella tavalla ostaa ja myydä.

Raportointi

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P). Segmentti jakaantuu toisiaan tukeviin Network Services- ja Solution Services -liiketoimintoihin.

Vuodesta 2014 alkaen yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: Network Services (verkkolaskutusratkaisut ja -palvelut) ja Solution Services (ohjelmistoratkaisut ja -palvelut). Tämän lisäksi yhtiö esittää tuotteista ja palveluista saadut tuotot taulukkomuodossa aiemman raportointikäytännön mukaisella jaolla: Lisenssimyynti, Konsultointi, Asiakastuki ja Automatisointipalvelut.

Aiemman käytännön mukaisesti Asiakastuki yhdessä Automatisointipalveluiden kanssa muodostaa yhtiön raportoiman jatkuvan liikevaihdon.

Network Services -tuotot koostuvat verkkolaskutuksesta, paperilaskujen skannauspalveluista, tulostuspalveluista, ostokatalogien välityksestä, hankintasanomien välityksestä, aktivointipalveluista sekä verkkolaskutuspalvelujen ja rahoitukseen liittyvien lisäarvopalveluiden avausmaksuista. Solution Services -tuotot koostuvat ohjelmistotuotoista (SaaS-tuotot ja lisenssimyynti), ohjelmistojen ylläpito- ja laajennetusta asiakastukipalveluista (asiakastuki), konsultointipalveluista sekä SaaS-palvelujen avausmaksuista.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, Skandinavia, muu Eurooppa ja muut alueet. Liikevaihto esitetään asiakkaan sijainnin mukaan ja tämän lisäksi esitetään varojen sijainnin mukaan liikevaihto ja liiketulos. Näiden lisäksi maantieteellisten alueiden pitkäaikaiset varat raportoidaan varojen sijainnin mukaan vuositilinpäätöksessä.

Toimitusjohtaja Esa Tihilä:

Yhtiön toiminnallinen tulos on kehittynyt asteittain parempaan suuntaan. Verkkolaskuliiketoiminnan kasvu tukee tavoitteemme saavuttamista. Vuoden toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 31 833 tuhatta euroa ja liiketulos 1 152 tuhatta euroa. Vertailukelpoinen liiketulos parani edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1 310 tuhatta euroa. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta jatkoi kasvua suunnitellusti ja oli 66,5 prosenttia. Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 2,5 prosenttia, ja sen osuus koko liikevaihdosta oli 60,4 prosenttia (59,0 %).

Network Services -liikevaihto oli vuoden toisella neljänneksellä 8 066 tuhatta euroa, kasvua 12,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Verkkolaskuliiketoiminnan transaktioiden kasvu kiihtyi, kasvua 29,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Basware Network -verkoston kautta välitettiin 18,7 miljoonaa transaktiota, kasvua 8,5 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna, jolloin raportoitiin 17,2 miljoonaa transaktiota. Asiakkaiden kytkentään liittyvät avausmaksut eivät kasvaneet, mikä vaikutti Network Services -liikevaihdon kokonaiskasvuun. Verkkolaskutuspalvelujen käytön aloittivat useat merkittävät, suuret asiakkaat. Tärkein uusi, julkistettu verkkolaskutuspalvelu- ja Alustan toimitussopimus solmittiin maailman johtavan öljy- ja kaasuyhtiön kanssa.

Solution Services -liikevaihto oli vuoden toisella neljänneksellä 23 768 tuhatta euroa, laskua 3,5 prosenttia. Alustan myynti kehittyi lupaavasti toisella vuosineljänneksellä alkuvuoteen verrattuna, mutta uusien SaaS-kauppojen tuloutus ei ole vielä vaikuttanut liikevaihdon kertymiseen ja konsultoinnin kysyntä on SaaS-toimituksissa vähäisempää kuin lisenssitoimituksissa. Konsultoinnin laskutettava käyttöaste oli edelleen hieman odotuksia alhaisempi. Olemme tehneet kaiken kaikkiaan yli 100 kauppaa Alusta-teknologiaan perustuvista ratkaisuista ja päättyneellä vuosineljänneksellä on ollut enemmän Alustan tuotantoonvientejä kuin koskaan aikaisemmin. Solution Services -ohjelmistoliiketoiminnan odotetaan kehittyvän suotuisammin loppuvuoden aikana. Uusien kauppojen määrä on noussut ja tilauskanta on hyvällä tasolla, minkä odotamme mahdollistavan liikevaihdon paremman kasvun loppuvuoden aikana.

Tuloksentekokykymme parani osaltaan tiukan kustannuskontrollin johdosta ja kiinteät kustannukset laskivat 6,7 prosenttia toisella vuosineljänneksellä. Ohjelmistoliiketoiminnassa jatkamme tuloksentekokyvyn parantamista jälkimmäisellä vuosipuoliskolla varmistamalla konsultoinnin tehokkaan resurssien käytön ja laskutusasteen nostamisen suhteessa kysyntään. Verkkolaskuliiketoiminnassa jatkamme panostuksia nopeamman kasvun saavuttamiseksi kehittämällä ensisijaisesti automatisoituja verkkolaskujen lähetys- ja vastaanottoratkaisuja.

Viimeisimpien toimialatutkimusten mukaan verkkolaskutus on yleistynyt ja verkkolaskujen määrä on huomattavasti kasvanut Euroopassa ja muualla maailmassa. Suosion odotetaan kasvavan entistä nopeammin verkkolaskutuksen hyötyjen konkretisoituessa entistä tehokkaammin, eritoten lainsäädännöllisten standardien ja verkkolaskutusta tukevien infrastuktuurien myötä. Maailmanlaajuisesti verkkolaskujen markkinapenetraation arvioidaan olevan noin 10 prosenttia. Kasvava verkkolaskutusmarkkina ja yritysten kiinnostus myös muihin maksuliikenteen ja rahoituksen lisäarvopalveluihin tarjoavat Baswarelle erinomaisia kasvumahdollisuuksia tulevina vuosina.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Kaikenkokoisilla yrityksillä maailmanlaajuisesti on paineita parantaa kassavirtaa, etsiä uusia innovatiivisia maksustrategioita ja automatisoida taloushallinnan prosesseja ja toimintoja. Yhtiö odottaa saman ilmiön jatkuvan myös kuluvana vuonna ja jatkuvien palveluiden tarpeen säilyvän hyvänä asiakaskunnassa.

Toimintaympäristön arvioidaan jatkavan konsolidoitumista ja palvelujen osuuden nousevan alalla toimivien yritysten tarjoomassa. Basware jatkaa yrityskauppakohteiden kartoitusta erityisesti verkkolaskumarkkinassa Euroopassa ja Yhdysvalloissa strategiansa mukaisesti.

Baswaren tavoitteena on olla maailman suurin verkkolaskujen ja muiden sähköisten sanomien verkosto ostajille ja toimittajille vuoden 2015 loppuun mennessä. Viimeisimpien toimialatutkimusten mukaan verkkolaskutus on yleistynyt ja verkkolaskujen määrä on huomattavasti kasvanut Euroopassa ja muualla maailmassa. Maailmanlaajuisesti verkkolaskujen markkinapenetraation arvioidaan olevan noin 10 prosenttia. Kasvava verkkolaskutusmarkkina ja yritysten kiinnostus myös muihin maksuliikenteen ja rahoituksen lisäarvopalveluihin tarjoavat Baswarelle erinomaisia kasvumahdollisuuksia tulevina vuosina.

Näkymät 2014

Verkkolaskutuksen maailmanlaajuisen markkinakasvun on arvioitu olevan noin 20 prosenttia. Basware tavoittelee kiihtyvää, markkinakasvua korkeampaa kasvua Network Services -liiketoiminnassaan kehittämällä ja automatisoimalla ostajien ja toimittajien verkkolaskupalveluun kytkeytymistä, hyödyntämällä laajemmin digitaalisia markkinointi- ja myyntikanavia sekä tekemällä yritysostoja.

Network Services -liiketoiminnan ennakoidaan kasvavan voimakkaasti myös toisella vuosipuoliskolla. Solution Services -ohjelmistoliiketoiminnan odotetaan kehittyvän suotuisammin loppuvuoden aikana. Alustan myynnin kasvun ennakoidaan vaikuttavan positiivisesti ohjelmistoliikevaihtoon ja konsultointiin.

Baswaren kiinteiden kustannusten arvioidaan olevan toisella vuosipuoliskolla ensimmäisen vuosipuoliskon tasolla. Ohjelmistoliiketoiminnassa yhtiö jatkaa tuloksentekokyvyn parantamista jälkimmäisellä vuosipuoliskolla varmistamalla konsultoinnin tehokkaan resurssien käytön ja laskutusasteen nostamisen suhteessa kysyntään. Verkkolaskuliiketoiminnassa yhtiö jatkaa panostuksia nopeamman kasvun saavuttamiseksi kehittämällä ensisijaisesti automatisoituja verkkolaskujen lähetys- ja vastaanottoratkaisuja. Kasvun vaatimista lisäpanostuksista tehdään päätöksiä vuoden edetessä markkinatilanteen ja liiketoiminnan kehityksen edellyttämällä tavalla.

Basware arvioi vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan vuoteen 2013 verrattuna.


Espoossa 10. heinäkuuta 2014

BASWARE OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 480 7098

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi

Basware osavuosikatsaus Q2/2014