Baswaren päivitetty strategia vuosille 2016-2018

Tiistai, 02 helmikuu, 2016
Jaa

Basware Oyj, pörssitiedote, 2.2.2016 klo 08:40

Baswaren päivitetty strategia vuosille 2016-2018


Basware on markkinajohtaja verkkopohjaisten hankinnasta maksuun (purchase-to-pay, P2P)- ja verkkolaskuratkaisujen nopeasti kasvavilla markkinoilla. Basware tarjoaa automatisoituja, reaaliaikaisia ratkaisuja, sisältäen innovatiiviset rahoituspalvelut yritysten kassavirtojen ja käyttöpääoman hallintaan. Baswaren ratkaisut ja palvelut tuovat yhtiölle kilpailuetua ja asemoivat yhtiön maailman suurimmaksi yritysten väliseksi liiketoimintaverkostoksi. Basware on saavuttanut käännekohdan muutoksessaan lisenssipainotteisesta ohjelmistoyrityksestä pilvi- ja verkkopalvelujen tarjoajaksi. Yhtiön päivitetty strategia vuosille 2016-2018 mahdollistaa suuremman osuuden valtaamisen uusista markkinoista ja hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä uusien rahoituspalvelujen tarjoaman laajentamisen kaikenkokoisten organisaatioiden käyttöön.

Lähtökohdat kasvun seuraavalle vaiheelle

Basware on saavuttanut nykyisen asemansa maailman suurimpana yritysten välisenä liiketoimintaverkostona ja laskuautomaatioratkaisujen toimittajana huippuluokkaisen ja täysin integroidun palvelutarjoamansa avulla.
Baswarelle merkittävää kilpailuetua tuovat:

 • vakiintunut ja uskollinen asiakaskunta sekä markkinoiden johtavat hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisut ja-palvelut, jotka mahdollistavat yhtiön jatkuvien tuottojen kasvattamisen;
 •  yli miljoona asiakasyritystä, jotka tekevät yhteistyötä avoimen ja globaalin Basware Network -verkoston kautta ja jotka käyttävät Baswaren ratkaisuja sekä palveluja yli sadassa maassa;
 • suuri määrä verkkolaskuja ja muita sähköisiä dokumentteja, joita lähetetään ja vastaanotetaan Basware Network -verkoston kautta tuottaen samalla arvokasta dataa. Tätä dataa hyödynnetään Baswaren uusissa rahoituspalveluissa, joilla on merkittävä kasvupotentiaali; sekä
 • virtaviivaistettu, asiakaskeskeinen ja globaalisti toimiva organisaatio, jolla on vahva asema kaikilla tärkeimmillä kasvumarkkinoilla.

Asiakkaat odottavat tänä päivänä perinteisten ja manuaalisten ohjelmistoratkaisujen sijaan alan parhaita ja pitkälle automatisoituja pilvipohjaisia palveluita, joiden avulla täysi digitaalisuus ja sähköiset transaktiot ovat mahdollisia. Basware odottaa software-as-a-service (Saas) -palveluidensa kysynnän jatkavan kasvuaan kaikissa asiakassegmenteissä, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten parissa.

 • Alan kehityksen ja trendien myötä Basware on muuttanut viimeisten neljän vuoden aikana liiketoimintamallinsa lisenssipohjaisista ohjelmistoista SaaS-palvelujen toimittamiseen sekä suorille asiakkaille että ulkoistamispalvelujen tuottajille. Muutoksen ansiosta Basware on pystynyt jatkuvasti kasvattamaan yhtiön jatkuvien tuottojen osuutta. Muutosvaiheen aikana Basware on myös yksinkertaistanut liiketoimintamalliaan asiakaskokemuksen sekä liiketoiminnan skaalautuvuuden parantamiseksi.
 • Pitkälle automatisoitujen hankinnasta maksuun -ratkaisujen ja verkkolaskutuksen avulla kaikenkokoiset yksityiset ja julkiset organisaatiot pystyvät hyödyntämään dataa uudella tavalla ja hallitsemaan kassavirtojaan sekä käyttöpääomansa joustavammin. Basware on kehittänyt rahoituspalvelutarjoamaansa tätä valtavaa potentiaalia silmälläpitäen. Yhtiö odottaa näiden innovatiivisten palvelujen kysynnän kasvavan nopeasti ympäri maailmaa. Penetraatioaste on kasvussa suurilla markkinoilla, kuten Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Saksassa. Samanaikaisesti julkisen sektorin sähköistä asiointia ja kaupankäyntiä tukevat hankkeet, joita on käynnistetty erityisesti EU:n alueella ja Yhdysvalloissa, edistävät digitalisaatiota ja verkkolaskutuksen yhä laajempaa käyttöönottoa.

Päivitetty strategia priorisoinnin ja kasvupanostusten tukena

Baswaren visio on edelleen tulla maailman suurimmaksi yritysten väliseksi kaupankäyntiverkostoksi.

Baswaren strategiset tavoitteet vuodelle 2018 ovat:

 • vuotuinen liikevaihto 220-280 miljoonaa euroa
 • 250 miljoonaa transaktiota Basware Network -verkostossa
 • jatkuvien tuottojen osuuden kasvattaminen yli 80 prosenttiin
 • liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen (kasvupanostukset pois lukien) kyseisellä jaksolla

Vuosille 2016-2018 laaditun tarkennetun strategian painopisteinä ovat operatiivinen toteutus sekä tarvittavat kasvupanostukset merkittävän markkinamahdollisuuden hyödyntämiseksi. 

Basware aikoo kiihdyttää operatiivisia kasvupanostuksia, joita ovat ennen kaikkea:

 • yhtiön myynti- ja markkinointiorganisaation vahvistaminen sekä kyvykkyyden laajentaminen;
 • tutkimus- ja kehitystoiminta ja muut panostukset, joiden tarkoituksena on lyhentää merkittävästi Baswaren ratkaisujen ja palvelujen käyttöönottoaikoja uusilla ja nykyisillä asiakkailla; sekä
 • Baswaren uusien rahoituspalvelujen kehittämisen nopeuttaminen ja niihin sisältyvien lisämahdollisuuksien hyödyntäminen.

Myynnissä Basware aikoo kasvattaa suoran myyntihenkilöstön määrää. Tärkeimpiä painopistealueita ovat Iso-Britannia, Yhdysvallat ja Saksa. Myyntiin liittyvien tavoitteiden lisäksi yhtiö aikoo edelleen panostaa uudentyyppisiin yhteistyömalleihin, esimerkiksi kirjanpitopalvelujen, pilvipalveluratkaisujen, liiketoimintaprosessien ulkoistamispalvelujen tarjoajien sekä rahoituslaitosten kanssa. Osana strategiaansa Basware aikoo myös kehittää myyntikanaviaan, tarjotakseen palvelujaan laajemmin myös pienille ja keskisuurille yrityksille.Yhtiö jatkaa panostuksia uusiin innovatiivisiin lisäarvopalveluihin, jotka hyödyntävät Basware Network -verkostoa ja sen sisältämää dataa.

Yhtiö aikoo jatkaa kannattavuutensa parantamista käynnissä olevien tehostamishankkeiden avulla. Hankkeisiin sisältyy Baswaren cloud-liiketoiminnan kustannusten jatkuva alentaminen, online-työkalujen ja -palvelujen lisääntyvä käyttö markkiinoinnin ja myynnin tehostamiseen ja automatisointiin sekä erilaisten tukiprosessien yksinkertaistaminen ja skaalautuvuus.

Keskeisenä tavoitteena on orgaaninen kasvu, jota tukee määrätietoinen yritysostostrategia. Sen tavoitteena on vahvistaa yhtiön asemaa avainmarkkinoilla.

Lisätietoja
:

Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040-480 7098

Jakelu
:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi/sijoittajat