Baswaren tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2014 (IFRS)

Perjantai, 23 tammikuu, 2015
Jaa

Basware Oyj, pörssitiedote, 23.1.2015 klo 13:00

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2014 (IFRS)

Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2014

Verkkolaskuliiketoiminta kasvoi hyvin ja ohjelmistomyynti kehittyi myönteisesti

Yhteenveto

Tilikausi 2014:

 • Liikevaihto 127 674 tuhatta euroa (123 349 tuhatta euroa) - kasvua 3,5 prosenttia
 • Liikevoitto 4 325 tuhatta euroa (3 331 tuhatta euroa) - kasvua 29,8 prosenttia
 • Liikevoitto 3,4 prosenttia liikevaihdosta (2,7 %)
 • Network Services -liikevaihto kasvoi 19,4 prosenttia
 • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 67,0 prosenttia (63,8 %)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta 14 912 tuhatta euroa (3 578 tuhatta euroa)
 • Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,22 euroa (0,20 euroa)

Loka-joulukuu 2014: 

 • Liikevaihto 34 664 tuhatta euroa (33 049 tuhatta euroa) - kasvua 4,9 prosenttia
 • Liikevoitto 1 701 tuhatta euroa (2 131 tuhatta euroa) - laskua -20,2 prosenttia
 • Liikevoitto 4,9 prosenttia liikevaihdosta (6,4 %)
 • Network Services -liikevaihto kasvoi 23,9 prosenttia
 • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 64,9 prosenttia (63,4 %)
 • Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,11 euroa (0,18 euroa)

Basware arvioi vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan vuoteen 2014 verrattuna.

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tilinpäätöslyhennelmässä ja liitetiedoissa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu 23.1.2015.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

               
  10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos,  
Tuhatta euroa 2014 2013 % 2014 2013 %  
               
Liikevaihto 34 664 33 049 4,9 % 127 674 123 349 3,5 %  
EBITDA 3 436 3 879 -11,4 % 11 354 10 383 9,4 %  
Liikevoitto 1 701 2 131 -20,2 % 4 325 3 331 29,8 %  
  % liikevaihdosta 4,9 % 6,4 %   3,4 % 2,7 %    
Tulos ennen veroja 2 204 2 153 2,4 % 4 328 3 284 31,8 %  
Tilikauden tulos 1 454 2 255 -35,5 % 2 959 2 605 13,6 %  
               
Oman pääoman tuotto, % 4,2 % 9,3 %   2,5 % 2,6 %    
Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,2 % 9,1 %   4,4 % 3,9 %    
Rahavarat 28 954 13 218 119,0 % 28 954 13 218 119,0 %  
Nettovelkaantumisaste, % -38,6 % -4,7 %   -38,6 % -4,7 %    
Omavaraisuusaste, % 82,7 % 77,1 %   82,7 % 77,1 %    
               
Osakekohtainen tulos              
Laimentamaton, euroa 0,11 0,18 -39,2 % 0,22 0,20 11,4 %  
Laimennettu, euroa 0,11 0,18 -39,2 % 0,22 0,20 11,4 %  
Oma pääoma/osake, euroa 9,88 7,62 29,6 % 9,88 7,62 29,6 %  

LIIKETOIMINTA

Basware on maailman johtava hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen toimittaja. Baswaren avulla organisaatiot voivat tehostaa talousohjaustaan ja talous- ja hankintatoimintojaan sekä yksinkertaistaa ja sujuvoittaa niihin liittyviä prosesseja. Paremmalla talousohjauksella Basware auttaa asiakkaitaan menestymään ja tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnalle. Basware Network on maailman suurin yritysten välinen verkosto, joka mahdollistaa vaivattoman yhteistyön ja kaupankäynnin miljoonalle ostajalle ja myyjälle yli sadassa eri maassa. Baswaren ratkaisujen avulla kaikenkokoiset organisaatiot parantavat kulukontrolliaan ja tehokkuutta sekä muodostavat tiiviitä kauppasuhteita muiden verkostoon kuuluvien organisaatioiden kanssa. Baswaren ratkaisut tuovat merkittäviä kustannussäästöjä sekä tehostavat kassavirtaa uudenlaisella tavalla ostaa ja myydä.

Raportointi

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P). Segmentti jakaantuu toisiaan tukeviin Network Services- ja Solution Services -liiketoimintoihin.

Vuoden 2014 alusta yhtiö on raportoinut tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: Network Services (verkkolaskutusratkaisut ja -palvelut) ja Solution Services (ohjelmistoratkaisut ja -palvelut). Tämän lisäksi yhtiö esittää tuotteista ja palveluista saadut tuotot taulukkomuodossa aiemman raportointikäytännön mukaisella jaolla: Lisenssimyynti, Konsultointi, Asiakastuki ja Automatisointipalvelut.

Asiakastuki yhdessä Automatisointipalveluiden kanssa muodostaa yhtiön raportoiman jatkuvan liikevaihdon.

Network Services -tuotot koostuvat verkkolaskutuksesta, paperilaskujen skannauspalveluista, tulostuspalveluista, ostokatalogien välityksestä, hankintasanomien välityksestä, aktivointipalveluista sekä verkkolaskutuspalvelujen ja rahoitukseen liittyvien lisäarvopalveluiden yhteistyömaksuista. Solution Services -tuotot koostuvat ohjelmistotuotoista (SaaS-tuotot ja lisenssimyynti), ohjelmistojen ylläpito- ja laajennetusta asiakastukipalveluista (asiakastuki), konsultointipalveluista sekä SaaS-palvelujen avausmaksuista.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, Skandinavia, muu Eurooppa ja muut alueet. Liikevaihto esitetään asiakkaan sijainnin mukaan ja tämän lisäksi esitetään varojen sijainnin mukaan liikevaihto ja liiketulos. Näiden lisäksi maantieteellisten alueiden pitkäaikaiset varat raportoidaan varojen sijainnin mukaan vuositilinpäätöksessä.

Toimitusjohtaja Esa Tihilä:

Verkkolaskuliiketoiminta kasvoi hyvin ja ohjelmistomyynti kehittyi myönteisesti vuonna 2014. Katsauskauden liikevaihto oli 127 674 tuhatta euroa, kasvua 3,5 prosenttia, ja liikevoitto 4 325 tuhatta euroa (3 331 tuhatta euroa). Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta jatkoi yhä kasvuaan ja oli 67,0 prosenttia. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus koko liikevaihdosta oli 61,6 prosenttia (60,0 %). Euroopan ulkopuolisen maailman myynnin kasvu oli erityisen hyvää, kasvua 13,3 prosenttia koko vuoden osalta ja 27,1 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Network Services -liikevaihto oli 9 175 tuhatta euroa (7 407 tuhatta euroa), kasvua 23,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Basware Network -verkoston kautta välitettiin viimeisellä neljänneksellä 21,8 miljoonaa transaktiota, verkkolaskua ja muuta sähköistä sanomaa, kasvua 25,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Verkkolaskuliiketoiminnan kasvu jatkui koko vuoden 2014 ja oli 19,4 prosenttia. Vuonna 2014 Basware Network -verkoston kautta välitettiin yli 78 miljoonaa transaktiota, kasvua 30 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, yli miljoonan eri ostajan ja myyjän välillä yli sadassa maassa. Transaktioiden orgaaninen kasvu on ollut hyvällä tasolla vuoden jokaisella neljänneksellä.

Ohjelmistomyynnin lasku taittui jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Solution Services -liiketoiminnan liikevaihto,  joka edustaa yli 70 prosenttia yhtiön liikevaihdosta, oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 25 489 tuhatta euroa (25 642 tuhatta euroa), laskua -0,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Asiakaspalautteen mukaan Baswaren verkkolaskutus- ja hankinnasta maksuun -ohjelmistojen ja -palvelujen kilpailukyky on hyvä. Olemme vuoden 2014 aikana siirtäneet lukuisia nykyisiä asiakkaita Alusta-käyttäjiksi ja saaneet merkittävän määrän uusia Alusta-asiakkuuksia. SaaS-palvelujen kysyntä on ollut hyvällä tasolla.

Basware Network -verkoston laajuus tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet tarjota Baswaren uusia, innovatiivisia rahoitusratkaisuja kaikenkokoisten yritysten tarpeisiin kilpailukykyisin ehdoin. Financing Services -palvelut tarjoavat rahoitusratkaisuja ja -vaihtoehtoja ostajille ja myyjille yhdistäen laskuautomaation ja verkkolaskutuksen rahoitukseen Basware Network -verkoston avulla. Syyskuussa 2014 markkinoille julkistettu Basware Pay, Baswaren ja MasterCardin yhdessä kehittämä, yritysten välinen, uudentyyppinen sähköisen maksamisen ratkaisu, on ensimmäinen tuote Financing Services -tuoteportfoliossa. Vuoden 2014 lopussa on allekirjoitettu ensimmäinen sopimus Basware Pay -yhteistyöstä kansainvälisen rahoituslaitoksen kanssa ja neuvotteluja muiden potentiaalisten kumppanien kanssa on käynnissä.

Verkkolaskutus on yleistynyt ja verkkolaskujen määrä on kasvanut huomattavasti Euroopassa ja muualla maailmassa vuoden aikana. Verkkolaskun ja muiden uusien taloushallinnon ratkaisujen käyttöönottoa vauhdittavat yritysten pyrkimykset tehostaa kassavirtaansa sekä useiden maiden uudet määräykset, joiden avulla pyritään luomaan yhtenäinen sähköinen kaupankäynnin infrastruktuuri.

Basware on jo toimialan kärjessä verkkolaskutus- ja hankinnasta maksuun -palveluissa ja rahoituspalvelut tarjoavat uusia kasvumahdollisuuksia Baswarelle. Reaaliaikaisille maksamisen ratkaisuille, jotka tekevät yritysten välisestä kaupankäynnistä nopeammin reagoivaa, on markkina-analyysien, tutkimusten ja saamamme palautteen valossa paljon kiinnostusta nykyisten ja uusien asiakkaidemme keskuudessa.

Päätavoitteemme on edelleen Basware Network -verkoston voimakas kasvattaminen. Strategiamme mukaisesti verkoston kasvua tavoitellaan paitsi orgaanisesti myös yritysostoin. Panostamme myös Alusta-ohjelmistojen ja -palvelujen sekä muun myynnin kasvuun. Financing Services -liiketoiminnan ja rahoituspalvelujen  ja -tuotteiden kehittäminen käynnistyi vuonna 2014 ja jatkuu aktiivisesti kuluvana vuonna.

Kiitän lämpimästi työntekijöitämme sitoutuneesta työstä ja korkealuokkaisten ja uusien taloushallinnan ratkaisujen ja prosessien kehittämisestä, jotka auttavat Baswaren asiakkaita menestymään, tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnalle ja tehostamaan kassavirtaa. Kiitän myös kaikkia Baswaren asiakkaita ja osakkeenomistajia luottamuksesta yhtiötä kohtaan.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Kaikenkokoisilla yrityksillä maailmanlaajuisesti on paineita parantaa kassavirtaa, etsiä uusia innovatiivisia maksustrategioita ja automatisoida taloushallinnan prosesseja ja toimintoja. Yhtiö odottaa saman ilmiön jatkuvan vuonna 2015 ja jatkuvien palveluiden tarpeen säilyvän hyvänä asiakaskunnassa.

Toimintaympäristön arvioidaan jatkavan konsolidoitumista ja palvelujen osuuden nousevan alalla toimivien yritysten tarjoamassa. Toimialatutkimusten mukaan verkkolaskutus on yleistynyt ja verkkolaskujen määrä on huomattavasti kasvanut Euroopassa ja muualla maailmassa. Maailmanlaajuisesti verkkolaskujen markkinapenetraation arvioidaan olevan noin 10 prosenttia. Kasvava verkkolaskutusmarkkina ja yritysten kiinnostus myös muihin maksuliikenteen ja rahoituksen lisäarvopalveluihin tarjoavat erinomaisia kasvumahdollisuuksia tulevina vuosina.

Näkymät 2015

Verkkolaskutuksen maailmanlaajuisen markkinakasvun on arvioitu olevan noin 20 prosenttia. Basware tavoittelee Network Services -liiketoiminnan vahvaa kasvua kehittämällä ja automatisoimalla ostajien ja toimittajien verkkolaskupalveluun kytkeytymistä, hyödyntämällä laajemmin digitaalisia markkinointi- ja myyntikanavia sekä tekemällä yritysostoja. Solution Services -liiketoiminnassa odotetaan Alustan myynnin kasvun vaikuttavan positiivisesti ohjelmistoliikevaihtoon ja konsultointiin.

Baswaren kiinteiden kustannusten arvioidaan kehittyvän maltillisesti. Myyntiin ja markkinointiin sekä tuotekehitykseen panostetaan entistä voimakkaammin varsinkin uusissa palveluissa. Ohjelmistoliiketoiminnassa yhtiö jatkaa tuloksentekokyvyn parantamista myös kuluvana vuonna varmistamalla konsultoinnin tehokkaan resurssien käytön ja laskutusasteen nostamisen. Verkkolaskuliiketoiminnassa yhtiö jatkaa panostuksia kasvun nopeuttamiseksi kehittämällä ensisijaisesti automatisoituja verkkolaskujen lähetys- ja vastaanottoratkaisuja sekä uusia keinoja myynnin kiihdyttämiseksi.

Basware jatkaa yrityskauppakohteiden kartoitusta erityisesti verkkolaskumarkkinassa Euroopassa ja Yhdysvalloissa strategiansa mukaisesti. Kasvun vaatimista lisäpanostuksista tehdään päätöksiä vuoden aikana markkinatilanteen ja liiketoiminnan kehityksen edellyttämällä tavalla.

Basware arvioi vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan vuoteen 2014 verrattuna.

HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA

Basware tähtää osakkeenomistajien saamaan arvonnousuun ja maltilliseen osingonmaksuun. Osingonjakoehdotusta tehdessään hallitus huomioi yhtiön rahoitustilanteen, kannattavuuden ja lähiajan näkymät.

Tilikauden 2014 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 127 600 tuhatta euroa.

Basware Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 maksettaisiin osinkoa 0,10 euroa osakkeelta (2013: 0,23 euroa).

Basware Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 13.2.2015 klo 10:00 Helsingissä, Korjaamolla.

Espoossa 23. tammikuuta 2015

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 480 7098

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi

Baswaren Q4/2014-osavuosikatsaus