Baswaren tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2015 (IFRS)

Tiistai, 02 helmikuu, 2016
Jaa

Basware Oyj, pörssitiedote, 2.2.2016 klo 08:45

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2015 (IFRS)

Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2015

YHTEENVETO

Vuosi 2015 päättyi vahvaan viimeiseen neljännekseen ja koko vuoden myynti- ja liikevoittotavoitteiden saavuttamiseen; cloud-liiketoiminta kehittyi suotuisasti ja kasvu avainmarkkinoilla oli merkittävää koko vuoden aikana

Tilikausi 2015:

  • Liikevaihto 143 410 tuhatta euroa (127 674 tuhatta euroa) - kasvua 12,3 prosenttia
  • Liikevoitto 4 676 tuhatta euroa (4 325 tuhatta euroa) - 3,3 prosenttia liikevaihdosta (3,4 %)
  • Network Services -liikevaihto kasvoi 48,3 prosenttia
  • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 67,8 prosenttia (67,0 %)
  • Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,22 euroa (0,22 euroa)

Loka-joulukuu 2015:

  • Liikevaihto 39 210 tuhatta euroa (34 664 tuhatta euroa) - kasvua 13,1 prosenttia
  • Liikevoitto 4 305 tuhatta euroa (1 701 tuhatta euroa) - 11,0 prosenttia liikevaihdosta (4,9 %)
  • Network Services -liikevaihto kasvoi 53,5 prosenttia
  • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 66,5 prosenttia (64,9 %)
  • Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,21 euroa (0,11 euroa)

Baswaren päivitetyn strategian mukaisesti yhtiö tavoittelee nopeampaa liikevaihdon kasvua strategiakaudellaan 2016-2018. Vuonna 2016 Basware kiihdyttää kasvupanostuksiaan, jotka keskittyvät pääasiassa cloud-liiketoimintaan, myyntiin ja markkinointiin sekä niiden tukitoimiin ja Baswaren rahoituspalvelutarjoaman markkinoille tuomiseen. Basware odottaa vähintään 5 prosentin orgaanista kasvua ja EBITDA:n ilman kertaluonteisia eriä säilyvän nollatasolla vuonna 2016 kasvupanostusten katteisiin aiheuttaman väliaikaisen paineen johdosta. Toiminnan kasvua kiihdyttävien kasvupanostusten odotetaan olevan noin 20 miljoonaa euroa.

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tilinpäätöslyhennelmässä ja liitetiedoissa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu 2.2.2016.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

               
  10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos,  
Tuhatta euroa 2015 2014 % 2015 2014 %  
               
Liikevaihto 39 210 34 664 13,1 143 410 127 674 12,3  
EBITDA 6 224 3 436 81,1 11 902 11 354 4,8  
Liikevoitto 4 305 1 701 153,1 4 676 4 325 8,1  
  % liikevaihdosta 11,0 % 4,9 %   3,3 % 3,4 %    
Tulos ennen veroja 3 281 2 204 48,9 3 563 4 328 -17,7  
Tilikauden tulos 2 954 1 454 103,1 3 083 2 959 4,2  
               
Oman pääoman tuotto, % 6,3 % 4,2 %   2,2 % 2,5 %    
Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,1 % 7,2 %   3,6 % 4,4 %    
Rahavarat 33 238 28 954 14,8 33 238 28 954 14,8  
Nettovelkaantumisaste, % -22,4 % -38,6 %   -22,4 % -38,6 %    
Omavaraisuusaste, % 79,1 % 82,7 %   79,1 % 82,7 %    
               
Osakekohtainen tulos              
Laimentamaton, euroa 0,21 0,11 90,7 0,22 0,22 -2,2  
Laimennettu, euroa 0,21 0,11 90,6 0,22 0,22 -2,3  
Oma pääoma/osake, euroa 9,97 9,88 0,9 9,97 9,88 0,9  
           
                           

LIIKETOIMINTA

Basware on maailman johtava hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen toimittaja. Baswaren avulla organisaatiot voivat tehostaa talousohjaustaan ja talous- ja hankintatoimintojaan sekä yksinkertaistaa ja sujuvoittaa niihin liittyviä prosesseja. Paremmalla talousohjauksella Basware auttaa asiakkaitaan menestymään ja tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnalle. Basware Network on maailman suurin yritysten välinen verkosto, joka mahdollistaa vaivattoman yhteistyön ja kaupankäynnin miljoonalle ostajalle ja myyjälle yli sadassa eri maassa. Baswaren ratkaisujen avulla kaikenkokoiset organisaatiot parantavat kulukontrolliaan ja tehokkuutta sekä muodostavat tiiviitä kauppasuhteita muiden verkostoon kuuluvien organisaatioiden kanssa. Baswaren ratkaisut tuovat merkittäviä kustannussäästöjä sekä tehostavat kassavirtaa uudenlaisella tavalla ostaa ja myydä.

Toimitusjohtaja Esa Tihilä:

Vuonna 2015 Basware saavutti useita strategiansa virstanpylväitä ja käännekohdan muutoksessaan lisenssipainotteisesta cloud- ja SaaS-pohjaiseksi yhtiöksi. Cloud-liiketoiminnan kehitys jatkui suotuisasti koko vuoden ajan, mitä tuki merkittävä kasvu avainmarkkinoilla. Vuosi päättyi vahvaan vuosineljännekseen, mitä vauhditti SaaS-pohjaisten Alusta-sopimusten määrän merkittävä kasvu ja Baswaren ratkaisujen ja palvelujen ennätyssuuri käyttöönottojen määrä.

Katsauskauden liikevaihto oli 143 410 tuhatta euroa, kasvua 12,3 prosenttia, ja liikevoitto 4 676 tuhatta euroa (4 325 tuhatta euroa), kasvua 8,1 prosenttia. Panostuksia valittuihin keskeisiin toimintoihin, kuten Network Services -liiketoimintaan ja rahoituspalveluihin, jatkettiin koko vuoden ajan. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus Baswaren liikevaihdosta jatkoi kasvuaan ja oli katsauskaudella 65,7 prosenttia (61,6 %). Kasvu oli hyvää tärkeimmillä markkina-alueilla edellisvuoteen verrattuna: liikevaihdon voimakas kasvu jatkui Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa. Suomessa kasvu oli kohtalaista haastavassa taloustilanteessa.

Vuoden 2015 viimeinen vuosineljännes oli vahva. SaaS-liikevaihto kehittyi hyvin, kasvua 21,9 prosenttia, vahvan kasvun jatkuessa avainmarkkinoilla. Vuosineljänneksen aikana solmittiin ennätysmäärä Alusta-pohjaisia SaaS-sopimuksia, ja Baswaren ratkaisujen ja palvelujen käyttöönottoja oli ennätysmäärä. Liikevaihto kehittyi suotuisasti viimeisellä neljänneksellä, kasvua oli 13,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 39 210 tuhatta euroa (34 664 tuhatta euroa), ja liikevoitto 4 305 tuhatta euroa (1 701 tuhatta euroa). Network Services -liikevaihto kasvoi 53,5 prosenttia, kun taas samaan aikaan Solution Services -liiketoiminnan liikevaihto laski 1,4 prosenttia, mihin vaikutti SaaS-liiketoimintamalliin siirtyminen.

Network Services -liiketoiminnan kasvu jatkui koko vuoden 2015. Network Services -liikevaihto oli katsauskaudella 49 305 tuhatta euroa (33 237 tuhatta euroa), kasvua 48,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Basware Network -verkoston kautta välitettiin vuonna 2015 lähes 94 miljoonaa transaktiota (78 miljoonaa transaktiota), kasvua 20,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Verkoston kasvu jatkui verkkolaskutuksen kohdemarkkinoilla, kuten Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa, kun taas markkinoilla, joilla penetraatio on suhteellisen korkea, kasvu on tasaantunut.

SaaS-palvelujen kysyntä pysyi hyvällä tasolla vuonna 2015, ja SaaS-liikevaihto kasvoi 16,8 prosenttia edellisvuodesta. Solmittujen Alusta-pohjaisten SaaS-sopimusten määrä yli kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna, ja uusien solmittujen sopimusten määrän kasvu kiihtyi vuoden toisella puoliskolla. Ohjelmistomyynnin lasku on jatkunut koko vuoden ajan osana yhtiön liiketoimintamallin muutosta. Solution Services -toiminnan katsauskauden liikevaihto oli 94 105 tuhatta euroa (94 437 tuhatta euroa), laskua 0,4 prosenttia edellisvuodesta.

Financing Services -liiketoiminnan ja -palvelujen investoinnit ja kehittäminen ovat jatkuneet vuoden aikana. Kesän 2015 jälkeen 25 asiakasta Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Suomessa on tilannut Basware Pay- ja Basware Discount -ratkaisuja. Erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu uusi Basware Advance -ratkaisu lanseerattiin marraskuussa. Ratkaisu tarjoaa yrityksille uusia ja joustavia rahoitusvaihtoehtoja ja maksuvalmiutta ja -kykyä tasaisen kassavirran ylläpitämiseksi. Vuoden 2015 aikana yhtiö sopi yhteistyöstä useiden kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa.

Basware on tuntuvasti vahvistanut asemaansa ja kasvumahdollisuuksiaan tavoittelemiltaan julkisen sektorin markkinoilta, joilla arvioidaan olevan paljon kasvupotentiaalia. Huhtikuussa 2015 Basware vahvisti markkina-asemaansa Isossa-Britanniassa ostamalla Procserven, julkisen sektorin johtavan sähköisten hankintaratkaisujen toimittajan. Valtionhallinnossa ja julkisella sektorilla on ollut nähtävissä jatkuva pyrkimys verkkolaskutuksen käyttöönottoon kaikilla Baswaren markkinoilla.

Basware on saavuttanut maailmanlaajuisesti markkinajohtajan aseman verkkopohjaisissa hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P)- ja verkkolaskuratkaisuissa. Toimialan viimeaikainen kehitys ja trendit julkisen sektorin ja eri maiden hankkeista verkkolaskutuksen käyttöönottoon vaihtoehtoisen rahoitusalan nousuun ovat merkittävästi laajentaneet yhtiön tavoitettavissa olevaa markkinaa. Basware on saavuttanut käännekohdan muutoksessaan pilvipohjaiseksi yhtiöksi. Yhtiöllä on vahva hankinnasta maksuun-, verkkolasku- ja uusien rahoituspalvelujen tarjoama, mikä luo vahvan pohjan hyödyntää laajentuneita markkinamahdollisuuksia.

Baswaren päivitetyn vuosien 2016-2018 strategian ja vuoden 2016 tulosohjauksen mukaisesti Baswaren tavoitteena on kiihdyttää cloud-liiketoimintaa kasvupanostuksia lisäämällä. Erityisesti markkinoille tuontia ja siihen liittyviä muita toimia laajennetaan - painopisteenä Iso-Britannia, Yhdysvallat ja Saksa - ja rahoituspalvelutarjoaman kehittämistä kiihdytetään. Lisäksi Basware panostaa tutkimus- ja kehitystoimintaan, minkä tavoitteena on lyhentää Baswaren ratkaisujen ja palvelujen käyttöönottoaikoja sekä uusille että vanhoille asiakkaille.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Kaikenkokoisilla yrityksillä maailmanlaajuisesti on paineita parantaa kassavirtaa, etsiä uusia innovatiivisia maksustrategioita ja automatisoida taloushallinnan prosesseja ja toimintoja. Yhtiö odottaa saman ilmiön jatkuvan vuonna 2016 ja jatkuvien palveluiden tarpeen säilyvän hyvänä asiakaskunnassa.

Toimintaympäristön arvioidaan jatkavan konsolidoitumista ja palvelujen osuuden nousevan alalla toimivien yritysten tarjoaman vakio-osana. Toimialatutkimusten mukaan verkkolaskutus on yleistynyt ja verkkolaskujen määrä on huomattavasti kasvanut Euroopassa ja muualla maailmassa. Julkisen sektorin sähköisen liiketoiminnan hankkeiden, joita on käynnistetty erityisesti Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa, arvioidaan edistävän digitalisoitumista ja verkkolaskutuksen käyttöönoton leviämistä. Kasvava verkkolaskutusmarkkina ja yritysten kiinnostus myös muihin maksuliikenteen ja rahoituksen lisäarvopalveluihin tarjoavat erinomaisia kasvumahdollisuuksia tulevina vuosina.

Näkymät 2016

Osana päivitettyä strategiaansa vuosille 2016-2018 Basware lisää kasvupanostuksiaan vuonna 2016 nopeamman orgaanisen kasvun saavuttamiseksi. Erityisesti markkinoille tuontia ja siihen liittyviä toimia laajennetaan - painopisteenä Iso-Britannia, Yhdysvallat ja Saksa - ja rahoituspalvelutarjonnan kehittämistä kiihdytetään. Lisäksi Basware panostaa tutkimus- ja kehitystoimintaan, jonka tavoitteena on lyhentää Baswaren ratkaisujen ja palvelujen käyttöönottoaikoja uusien ja vanhojen asiakkaiden kanssa. Toiminnan kasvua kiihdyttävien kasvupanostusten odotetaan olevan noin 20 miljoonaa euroa.

Vaikka kasvupanostukset vaikuttavat EBITDA:an tilapäisesti vuonna 2016, kannattavuus paranee edelleen tehostamishankkeiden seurauksena. Hankkeisiin sisältyy Baswaren cloud-liiketoiminnan myyntikustannusten jatkuva alentaminen, online-työkalujen ja -palvelujen lisääntyvä käyttö kysynnän ja myynnin luomiseen ja automatisointiin sekä erilaisten tukiprosessien yksinkertaistaminen ja skaalautuvuus. Kausiluonteisuus vaikuttaa Baswaren liiketoimintaan vuoden aikana, ja yleensä vuoden viimeinen vuosineljännes on ollut vahvin.

Basware odottaa vähintään 5 prosentin orgaanista kasvua ja EBITDA:n ilman kertaluonteisia eriä säilyvän nollatasolla vuonna 2016 kasvupanostusten katteisiin aiheuttaman väliaikaisen paineen johdosta. Yhtiö arvioi myös SaaS-liikevaihtonsa kasvavan sekä Basware Network -verkoston vahvan kasvun jatkuvan. Yhtiön jatkuvien tuottojen jatkuvan kasvun odotetaan ylittävän lisenssituottojen heikkenemisen.

Orgaanista kasvua tukee edelleen määrätietoinen yritysostostrategia, jonka tavoitteena on vahvistaa yhtiön asemaa avainmarkkinoilla, erityisesti Euroopan ja Yhdysvaltojen verkkolaskumarkkinoilla.

HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA

Tilikauden 2015 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 126 875 tuhatta euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2015 ei makseta osinkoa ja että tilikauden 2015 tulos siirretään kertyneiden voittovarojen tilille.

Basware Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 15.3.2016 Helsingissä.

Espoossa tiistaina 2. helmikuuta 2016

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 480 7098

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi/sijoittajatBaswaren Q4/2015-osavuosikatsaus