Baswaren uusi avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2016-2019

Tiistai, 02 helmikuu, 2016
Jaa

Basware Oyj, pörssitiedote, 2.2.2016 klo 08:40

Baswaren uusi avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2016-2019 

Baswaren hallitus on päättänyt uudesta yhtiön ylimmän johdon ja avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä on osa kohderyhmän vuosittaista palkkio-ohjelmaa, ja ohjelmaan kuuluvien työntekijöiden tavoitteiden saavuttamista arvioidaan vuoden 2016 osalta. Jokainen järjestelmän piiriin kuuluva työntekijä voi ostaa huhtikuussa 2017 Baswaren osakkeita 25 prosentilla saamastaan palkkiosta. Jos työntekijä omistaa ostamansa osakkeet kahden vuoden ajan, yhtiö luovuttaa työntekijälle tämän ostamia osakkeita vastaavan määrän lisäosakkeita huhtikuun 2019 jälkeen.

Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa ja sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön sekä tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmän perusteella huhtikuussa 2019 luovutettavien lisäosakkeiden lukumäärä on tavoitetasolla yhteensä noin 5 000 Basware Oyj:n osaketta (mukaan luettuna rahana maksettava osuus). 

Uusi kannustinjärjestelmä, joka sisältää osakepohjaisen osan, koskee noin 40 yhtiön työntekijää. Järjestelmässä mahdollisesti luovutettavina osakkeina käytetään yhtiön omistuksessa olevia tai Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämästä julkisesta kaupankäynnistä hankittavia uusia osakkeita.

Yhtiöllä on myös muita voimassaolevia osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä. Lisätietoja johdon palkitsemisesta on saatavilla yhtiön sijoittajasivuilta: www.basware.fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Hannu Vaajoensuu, hallituksen puheenjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040-501 8250 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi/sijoittajat