Verkottunut P2P-ratkaisu yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa keskeisiä talouden prosesseja.

Jaa
Text: 

Uusi lähestymistapa P2P:hen

Verkottumista P2P-prosessissa soveltavat organisaatiot pystyvät paremmin optimoimaan käyttöpääoman, vapauttamaan liiketoiminnan rahavaroja ja löytämään uusia tulovirtoja.  

Avoimessa B2B-verkostossa pilvipalveluina toimivat, helpommin ostajien ja myyjien käytettävissä olevat maksamisen ja rahoituksen palvelujen uusimmat innovaatiot mahdollistavat verkottuneemman hankinnasta maksuun -prosessin. Näiden palvelujen avulla voi saavuttaa paremman taloudellisen ketteryyden ja löytää uusia, aiemmin piilossa olleita tulovirtoja.     

Yksinkertaistamalla ja virtaviivaistamalla talouden prosesseja organisaatio voi saavuttaa paremman taloudellisen ketteryyden samalla kun prosessin kontrolli lisääntyy, kustannukset alenevat ja rahavirta tehostuu.

 

Lataa