Avoin verkko

Vapaus tavoittaa toisensa synnyttää  uusia mahdollisuuksia, joista kaikki hyötyvät.

Kehittämällä tiiviimpiä suhteita  Basware Network -verkostossa organisaatiot voivat löytää uusia kaupankäyntimahdollisuuksia.

Avoin verkosto: Rakentamamme maailman suurin avoin liiketoimintaympäristö tarjoaa organisaatioille ja niiden sidosryhmille hyödyllisiä kaupankäyntiratkaisuja.

Yhteinen päämäärä: Haluamme tuottaa asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa lisäarvoa liiketoiminnalle. Mahdollistamme asiakkaidemme luontevan vuorovaikutuksen ja parhaiden käytäntöjen jakamisen digitaalisen kanssakäymisen lisäksi asiakastilaisuuksissa, joissa asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme tapaavat säännöllisesti

Välitöntä yhteistyötä: Johtavat tuoteinnovaatiot ja älykkäät työvälineet mahdollistavat saumattoman tiedon kulun niin organisaation sisällä kuin asiakkaiden, toimittajien ja yhteistyökumppanien välillä. Tämä innostaa yhä useamman toimittajan ja asiakkaan liittymisen osaksi Basware Network -verkostoa. Näin tieto voidaan jakaa viiveettä kauppakumppaneille, ja toimittajien aktivointi verkostoon helpottuu.

Mahdollistamme edelläkävijäorganisaatioiden vuorovaikutuksen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen.

Ole osa maailman suurinta avointa kaupankäyntiverkostoa. Basware Network laajenee joka hetki. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy jatkuvasti, yhä useamman myyjän ja ostajan liittyessä mukaan.

Basware Experience  tapahtumissa asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme verkostoituvat ja varmistavat parhaiden toimintatapojen hyödyntämisen omassa toiminnassaan.

Description: 

 

Ratkaisut ja palvelut