Konsultointi

Konsultointia ja asiantuntijan apua tehostamaan
Baswaren ratkaisujen käyttöä

Baswaren asiantuntijapalvelut mahdollistavat talous- ja hankintayksikölle ne säästöt, jotka usein jo olemassa olevat järjestelmät oikeilla toimintatavoilla heille tuovat. Organisaatiomuutosten tai merkittävien järjestelmähankkeiden yhteydessä asiantuntijapalveluiden hyödyntäminen lisää investointien tuottavuutta huomattavasti.

Asiantuntijoidemme arvion mukaan järjestelmien mahdollisuuksista hyödynnetään monesti vain murto-osa. Ohjelmistojen käyttötavat ja organisaation toimintamallit vanhentuvat helposti vuosien saatossa, kun muut kehityshankkeet vievät aikaa ja ohjelmiston käyttö rutinoituu.

Myös muutokset toimintaympäristössä luovat haasteita järjestelmien ylläpitoon, käyttöön ja prosessien sujuvuuteen. Organisaatiot muuttuvat ja henkilöt vaihtavat tehtäviä - nämä kaikki ovat tuovat haasteita ohjelmiston tehokäytölle.

Ohjelmiston uuden version käyttöönotto on usein tilanne, jolloin toimintatapoja arvioidaan – mutta aina ei kehittämiseen tarvita järjestelmäinvestointia. Hyvin suunnitellut prosessimuutokset auttavat matkalla kohti maailmanluokan toimintatapoja.

Hankinnasta maksuun ja talousohjauksen prosessien tehostaminen

Asiantuntijapalveluiden toiminta-alueita ovat

  • ostoreskontraprosessin tehostaminen
  • talousohjauksen konsultointipalvelut
  • hankintatoimen kehittäminen

Lisäksi tarjoamme asiantuntijapalveluita erilaisiin lainsäädännöllisiin ja muihin tilannekohtaisiin tarpeisiin.

Konsultointipalvelumme auttavat organisaatiotasi hyödyntämään ohjelmistoasi entistä tehokkaammin, tehostamaan ohjelmistoon käyttöön liittyviä prosesseja sekä kehittämään ohjelmiston käyttäjien osaamista. Käytön tehostaminen saattaa liittyä niin ohjelmiston "siivoukseen" ja suorituskyvyn parantamiseen kuin käyttäjien kouluttamiseen. Ohjelmiston käyttö nopeutuu sekä käyttäjät saavat lisää varmuutta järjestelmän jokapäiväiseen käyttöön.

Asiantuntijapalvelut auttavat organisaatiotasi ottamaan järjestelmäinvestoinnistasi kaiken hyödyn irti.

Keskeiset edut

  • Varmuus alan parhaiden toimintatapojen noudattamisesta
  • Tiimimme varmistaa, että toteutus tehdään aina jäsennellysti ja standardoidulla tavalla
  • Meillä on kokeneita ammattilaisia, jotka vievät projektin onnistuneesti loppuun asti
  • Voimme auttaa niin pienissä projekteissa kuin suurissa globaaleissa käyttöönotoissa
  • Suorituskyvyn optimointi ohjelmiston käyttöönoton jälkeen

Jaa: