Ratkaisujen hallintapalvelu
vaativiin ympäristöihin

Ratkaisujen hallintapalvelu (Service Management) vaativiin ympäristöihin on toimintamalli, jolla varmistetaan asiakkaan järjestelmäympäristön systemaattinen kehittäminen vastaamaan jatkuvasti muuttuvia liiketoimintatarpeita.

Ratkaisujen hallintapalvelun avulla

  • palvelu- ja tuotekokonaisuutta hyödynnetään täysimääräisesti ja optimaalisesti
  • valittu palvelu- ja tuotekokonaisuus pysyy ajantasaisena ja hallittuna
  • varmistetaan Baswaren asiakkaalle tuottaman palvelun laatu

Yhdessä asiakkaan kanssa luodaan ne toimintamallit, joilla tuetaan Baswaren toimittamiin järjestelmiin liittyvien prosessien ja ympäristön jatkuvaa kehittämistä. Toimintamallit sisältävät hallitun muutoksenhallinnan, tukiprosessin valvonnan sekä kaikkien projektien keskitetyn seurannan. Ratkaisujen hallintapalvelun toteutuksesta vastaa asiakkaalle nimetty palvelupäällikkö. Palvelu sisältää sovitun ja säännöllisen kokouskäytännön, johon kuuluu mm. johdon strategisen tason vuosikokoukset.

Ratkaisujen hallintapalvelu (Service Management) sopii hyvin suurille organisaatioille, jotka hyödyntävät laajasti ja monipuolisesti Baswaren tuote- ja palvelutarjoomaa hankinnasta maksuun ja/tai talousohjauksen prosesseihin. Tyypillisesti tällaisia organisaatioita ovat suuret organisaatiot, palvelukeskukset ja/tai maantieteellisesti hajautetusti toimivat yritykset. Hallintapalvelua suositellaan myös organisaatioille, jotka ovat ulkoistaneet toimintojaan Baswarelle.

Jaa: