Käyttöönottopalvelut

Basware käyttöönottopalvelu tarjoaa ammattimaisen ja hallitun tavan ottaa Baswaren tuotteet käyttöön yhdessä tehtyjen määrittelyiden ja aikataulujen mukaan.

Projektinhallinta varmistaa toimituksen sovitusti ja takaa asiakkaalle:

  • Hyväksi havaitut projektimenetelmät ja sisällöllisen asiantuntemuksen
  • Täyden näkyvyyden projektin edistymiseen, kustannuksiin ja projektin sisältöön
  • Ennalta määritellyt toimintatavat ongelmien, riskien ja muutosten hallintaan
  • Tehokkaan osaamisen siirron kohdennetuilla koulutuksilla
  • Seurattavuuden yksityiskohtaisen dokumentaation avulla
  • Kokeneen Basware projektitiimin ja projektipäällikön

Ammattimainen projektinhallinta

Baswaren projektinhallinta tarjoaa ammattimaisen tavan ottaa käyttöön ohjelmistojamme. Vankka kokemuksemme varmistaa laadukkaan toimituksen. Baswaren käyttämä projektimalli on rakennettu Project Management Instituutin (PMI) Project Management Body of Knowledge menetelmien mukaisesti.

Kaikissa toimitusprojekteissa on mukana projektipäällikkö, joka ottaa vastuun toimituksen onnistumisesta alusta loppuun. Projektit suunnitellaan yksityiskohtaisesti, jolloin projektin laajuus, aikataulu, ja kustannukset ovat kaikille etukäteen tiedossa. Toimitusprojekteihin nimetään sekä projekti- että ohjausryhmä. Mikäli muutoksia tehdään hankkeen aikana projektisuunnitelmaan, nämä hyväksytetään projektin ohjausryhmässä.

Asiakkaan osallistuminen projektiin

Basware suosittaa asiakkailleen aktiivista osallistumista projektiin aina sen suunnittelusta, toteutukseen, ja käyttöönottoon saakka. Näin varmistetaan, että projektin sisältö vastaa asiakkaan tarpeita ja muutostarpeet minimoidaan projektin aikana.

Jaa: