Koulutus

Työntekijöille
tarvittavat taidot

Ammattitaitoiset kouluttajamme opastavat koko projektiryhmän ohjelmiston käyttöön. Projektin alkuvaiheessa projektiryhmä tutustutetaan ratkaisuun ja sen terminologiaan. Projektin edessä kouluttajamme järjestävät organisaation tarpeisiin räätälöidyt motivointi- ja koulutustilaisuudet, joissa pääkäyttäjät ja loppukäyttäjät perehdytetään muuttuneisiin toimintatapoihin.

Ohjelmiston käyttöönoton jälkeiset avoimet sekä asiakaskohtaiset koulutukset ovat tarkoitettu ohjelmistojen pääkäyttäjille, jotka haluavat ylläpitää ja kehittää ohjelmiston käyttöosaamistaan.

Koulutuksella organisaationne saa itsenäisesti ja ohjelmistoa oikeaoppisesti ylläpitävät pääkäyttäjät. Koulutus lisää näin ohjelmiston käytön tehokkuutta, koska osaamista nostattamalla vältetään turhaa ylläpitotyötä ja asiat tehdä kerralla oikein.

Koulutukset toteutetaan perinteisinä luokkamuotoisina koulutuksina, infotilaisuuksina tai muilla tavoilla uusimpia teknologioita hyödyntäen.

Koulutus voidaan myös räätälöidä täysin käyttäjien tarpeiden mukaan. Kurssin sisältö voi koostua useasta eri aihealueesta kuten hankinnasta maksuun -aihealueesta, verkkolaskuista ja laskuautomaatiosta. Koulutusta voidaan tarjota myös jatkuvana, jolloin uudet työntekijät saavat koulutusta ensimmäisestä päivästä alkaen.

Keskeiset edut

  • Koulutukset räätälöidään sekä ratkaisun että liiketoiminnan keskeisten prosessien ja käytäntöjen mukaan
  • Tarjoamme koulutusta eri käyttäjätasoille, mikä varmistaa, että oikeilla henkilöillä on oikea osaaminen
  • Oikean koulutuksen saaminen auttaa projektin sulavassa kulussa ja nopeuttaa hyötyjen saavuttamista
  • Uudet työntekijät saadaan nopeasti ajan tasalle

Jaa: