Yksinkertaisin tapa
asioida sähköisesti

Organisaatioiden välinen kaupankäynti on usein turhan monimutkaista. Kun prosesseja ja osapuolia on useita eikä paperien ja lomakkeiden määrälle ole rajaa, ei ole mikään ihme, että lähes jokaista kontaktia hidastaa prosessin tehottomuus.

Organisaatioiden toimintaa jarruttavat siilot, joiden välinen viestintä ei toimi. Toimintaa rajoittavat myös taustajärjestelmät, jotka eivät enää mukaudu nykypäivän tarpeisiin. Silti niiden on pyrittävä toimimaan mahdollisimman tehokkaasti sekä pienimpien toimittajien että suurimpien ostajien kanssa.

Baswaren tavoitteena on yksinkertaistaa organisaatioiden välistä sähköistä asiointia. Uskomme, että organisaatioiden on pystyttävä asioimaan sähköisesti tehokkaasti ilman rajoitteita ja turvallisuusriskejä. Niiden on kyettävä luomaan ja ylläpitämään liikesuhteita, joiden perustana on yhteiseen arvoon pohjautuva avoin verkko, entistä tehokkaammin ja tuottavammin.

Baswaren hankinnasta maksuun ja tilauksesta maksuun - ratkaisujemme avulla asiakkaat voivat

  • Virtaviivaistaa talouden prosesseja hankinnasta maksuun ja tilauksesta maksuun -prosessin laajuudelta. Tämä koskee sekä sähköisiä myynti- ja ostolaskuja että hankintaehdotusten ja -tilausten laatimista.
  • Automatisoida talouden toiminnot laskutuksessa, ostoreskontrassa, hankintatoimessa sekä sopimusten ja kulujen hallinnassa
  • Verkostoitua tehokkaasti ja varmistaa tiedonkulku useiden yhtiöiden ja organisaatioiden välillä
  • Saavuttaa läpinäkyvyys, säännöstenmukaisuus ja kontrolli kaikkiin kuluihin
  • Tehostaa toimintoja ja vähentää kuluja
  • Vapauttaa henkilöstöä muihin, yrityksen menestyksen kannalta keskeisiin tehtäviin.

Tehosta toimintaa sähköisillä viesteillä

Baswaren ratkaisut auttavat organisaatioita toimimaan entistä tehokkaammin avoimessa verkossa muiden organisaatioiden kanssa. Voit aloittaa siirtymisen sähköiseen maailmaan joko yksittäisistä ratkaisuista tai kattavasta kokonaisratkaisusta. Valinta on vapaa.

Verkkolaskuratkaisu nopeuttaa maksujen saantia ja vähentää hallinnointikuluja

Hankinnasta maksuun -ratkaisuilla kulut ja rahavirta ovat näkyvissä

Laskuautomatisaatio parantaa liiketulosta ja vähentää käsittelykuluja

Sähköiset hankintaratkaisut tehostavat kulujen hallintaa

Matka- ja kululaskujen hallinta virtaviivaistaa matkahallinnan

Jaa: