Yksinkertaisin polku helpompaan ostamiseen ja parempaan myymiseen

Image Upload: 
talous- ja hankintatoimen prosessien automaatio
Description: 

Ostaminen ja myyminen on usein turhan monimutkaista. Kun hallittavia tehtäviä, prosesseja ja osapuolia on useita eikä papereiden ja lomakkeiden määrälle ole rajaa, ei ole mikään ihme, että lähes jokaista kontaktia hidastaa prosessin tehottomuus.

Usein hankinta- ja talousosastojen välinen kommunikaatio takkuaa, ja niiden työtä rajoittavat taustajärjestelmät, jotka eivät enää mukaudu nykypäivän tarpeisiin. Silti hankinnan ja talouden vaaditaan vähentämään kustannuksia ja toimimaan mahdollisimman tehokkaasti toimittajien ja asiakkaiden kanssa.

Basware yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa talousprosesseja tarjoamalla avoimia, turvallisia, pilvipalveluihin perustuvia hankinnasta maksuun ja verkkolaskuratkaisuja. Lopputuloksena on tehokkaampi hankintatoimi sekä ostolaskujen käsittely ja myyntilaskutus, jotka parantavat organisaation tulosta kestävällä tavalla.

Uskomme, että organisaatioiden on pystyttävä asioimaan turvallisesti ja tehokkaasti ilman rajoitteita. Niiden on kyettävä luomaan ja ylläpitämään liikesuhteita kannattavammin ja tehokkaammin kaikille osapuolille hyötyä tuottavassa avoimessa kaupankäyntiverkostossa.

Tutustu ratkaisuihimme

 • Hankinnasta maksuun -prosessin kehittäminen

  Ota käyttöön hankinnasta maksuun -ratkaisu, joka mahdollistaa hankinnan ja talouden saumattoman yhteistyön ja jatkuvan prosessien kehittämisen.

 • Näin helppoa on tiedon analysointi - katso Analytiikka-video

  Anaylysoi ja hyödynnä oleellisia talous- ja hankintatietoja sekä selkeitä visuaalisia KPI-mittareita

 • Ostolasku

  Automatisoi ostoreskontra- ja maksuprosessit, siirry sähköisestä laskujen käsittelystä seuraavalle asteelle

 • Verkkolasku

  Vastaanota ostolaskut verkkolaskuina kaikilta toimittajiltasi

 • Video e-laskutus, Baswaren ratkaisu

  Aloita sähköinen laskutus kaikille asiakkaillesi

 • Video hankintajärjestelmästä | Basware

  Hallinnoi hankintoja helppokäyttöisillä hankintaratkaisuilla

 • Travel & Expense Management

  Virtaviivaista matka- ja kululaskujen hallinta.

 • E-maksupalvelu yhteistyössä Mastercardin kanssa

  Baswaren rahoituspalvelut luovat B2B-etua

 • Valmiit sisältöpaketit konsernitilinpäätökseen

 • Liiketoimintalähtöinen taloussuunnittelu ja budjetointi

 • Maksuliikenne

  Tehokkaat maksamisen ja kassasuunnittelun prosessit

Varmista menestys alansa parhailla palveluilla

 • Syvällinen koulutus kartuttaa osaamista, maksimoi kustannussäästöt ja optimoi investoinnin tuoton.

 • Asiantuntijamme tukevat ratkaisun käyttöönottoa ja projektin hallintaa sekä tunnistavat lisäarvoa tuottavat mahdollisuudet.

 • Nopein ja kustannustehokkain hankinnasta maksuun -ratkaisu

Content Area 1: 

Hankinnasta maksuun ja verkkolaskuratkaisuillamme voit:

 • Virtaviivaistaa talousprosesseja koko tapahtumaketjussa, niin osto- ja myyntilaskuissa kuin hankintaehdotusten ja tilausten laatimisessakin
 • Parantaa talousprosessien läpinäkyvyyttä sopimusten hallinnassa, hankinnassa, ostolaskujen käsittelyssä, laskutuksessa, maksuliikenteessä, talousohjauksessa sekä matka- ja kululaskujen käsittelyssä
 • Vähentää villiä ostamista, mikä näkyy tuloksessa merkittävinä säästöinä
 • Yksinkertaistaa taloudellista yhteistyötä organisaation sisäisten sidosryhmien, sekä toimittajien ja asiakkaiden välillä avoimessa kaupankäyntiverkostossa
 • Hyödyntää reaaliaikaisia tietoja organisaation kuluista ja talousprosessien tehokkuudesta kaikilla päätelaitteilla
 • Tehostaa tuottavuutta ja vähentää toimintakustannuksia poistamalla prosesseista paperin ja pullonkaulat
 • Vapauttaa henkilöstön työaikaa muihin, organisaation menestyksen kannalta keskeisiin tehtäviin.
Content Area 2: 

Kaupankäynnin ratkaisut: hyödynnä sähköiset transaktiot parhaiten

Kaikkien toimialojen toimijat pienistä yrityksistä suuriin konserneihin hyödyntävät Baswaren ratkaisuja, jotka säästävät kustannuksia, helpottavat rahavirtojen ennakointia ja parantavat toimittaja-asiakassuhteita. Avoimuuden periaatteella toimiva Basware Commerce Network on maailman kattavin  kaikenlaisten organisaatioiden välisen sähköisen kaupankäynnin ja asioinnin verkosto. Verkosto yhdistää miljoonia käyttäjiä yli 100 maassa ja 900 000 organisaatiossa.

Miksi organisaatiot päätyvät Baswareen?

Baswaren asiakkaat saavat kilpailuetua luokkansa parhaat talousprosessit omaavista ratkaisuista, joilla optimoidaan asiakkaiden hankinnasta maksuun ja tilauksesta suoritukseen -prosessit. Lisäetua tuottaa Basware Commerce Network -verkoston globaali kattavuus sekä helppokäyttöinen pilvipalvelu, jotka yhdessä virtaviivaistavat ja optimoivat toimittaja-asiakassuhteita.

Ratkaisumme tarjoavat todennettuja ja houkuttelevia etuja:

 • nopeammat ja tehokkaammat ostoreskontra- ja laskutusprosessit
 • rahankäyttöä, rahavirtoja ja käyttöpääomaa koskevat tiedot nopeasti käytettävissä
 • maksimoitu kulujen hallinta ja kustannussäästöt
 • paremmat taloustiedot ohjaamassa päätöksentekoa, luotettavuus ja tehokkuus koko organisaatiossa.
Miksi Basware?
Content Area 3: 

Kuinka paljon hyödyt kattavasta hankinnasta maksuun -ratkaisusta?

Pienilläkin askelilla voi olla merkittävä vaikutus lopputulokseen. Vastaa viiteen yksinkertaiseen kysymykseen, niin saat arvion hyödyistä, jotka voit saavuttaa välittömästi.

1

Mikä on organisaationne liikevaihto?

€/vuosi
2

Mikä on organisaationne toimiala?

3

Kuinka monta ostolaskua vastaanotatte vuosittain?

Laskua/vuosi
4

Kuinka monta henkilöä työskentelee ostoreskontraosastollanne?

Henkilötyöpäivää
5

Hankintoimen kontrolloimien kulujen osuus kaikista kuluista?

%

Want to see your full results?

Example result

This is just a small part of the full report, just enter your email address below and we'll send you a more detailed analysis, including more information on your invoices per FTE and spend under management. We will also provide you with more information about being an Emerging Company in terms of P2P efficiency, and recommendations for next steps to help you improve. If you'd like to know what to expect, take a look at a sample report ›