Sähköinen laskutus

Sub title: 
tehostaa rahavirtaa

Banner title: 
Haittaako myyntisaamisten hidas kotiutuminen organisaatiotasi? Pyytävätkö tai vaativatko asiakkaasi e-laskuja? Haluatko vähentää kustannuksia, tehostaa toimintaa ja parantaa rahavirran ennustettavuutta?

Banner text: 
Meidän avullamme organisaatiosi voi siirtyä paperiin perustuvasta laskutuksesta paremman asiakaspalvelun, huomattavat kustannussäästöt tuottavaan ja ekologisesti kestävään e-laskutukseen helposti ja nopeasti olipa asiakkaasi alkuperältään koti- tai ulkomainen ja oikeudelliselta muodoltaan yritys, julkis- tai muu yhteistö tai vaikka kuluttaja.

Benefit Title: 
Näin sähköinen laskutus hyödyttää organisaatiotasi

Benefit Text: 

E-laskuja vastaanottamaan kykenevien asiakkaiden tunnistaminen ja sähköinen laskutus on usein monimuotoista. Siksi e-laskutukseen siirtyminen on hidasta erityisesti asiakaskunnan ollessa suuri ja kansainvälinen. Sinun ei tarvitse huolehtia verkkolaskutuksen monimuotoisuudesta, kuten eri sanomamuotojen välisistä konversioista, uusien asiakkaiden liittämisestä e-laskujen vastaanottajiksi tai palvelun ylläpidosta. Baswaren avulla voit siirtyä heti sataprosenttisen kattavaan e-laskutukseen helposti ja tehokkaasti täysin riippumatta siitä onko asiakkaasi kotimaassa, ulkomailla, yritys, julkisyhteisö, kuluttaja, e-laskuja vaativa tai aitoja e-laskuja vastaanottamaan kykenemätön.

 • Yksi, kaikkien asiakkaidesi vaatimuksen täyttävä ratkaisu e-laskutukseen: Baswaren verkkolaskupalvelu integroituu organisaatiosi laskutusprosessiin tarjoten yhden yhteyspisteen ja rajapinnan, jonka kautta voit lähettää kaikki myyntilaskut e-laskuina.
 • E-laskutus voi olla helppoa: Basware tarjoaa toimivat prosessit ja työkalut, joilla kaikenkokoiset asiakkaasi voivat vastaanottaa laskunsa sähköisesti. Yritykset ja muut yhteisöt vastaanottavat laskunsa tyypillisesti suoraan ostolaskujärjestelmään ja kuluttajat verkkopankkiin. Näiden puuttuessa lasku voidaan toimittaa asiakkaallesi sähköpostitse.
 • Voit lähettää e-laskuja minne tahansa: Basware tekee yhteistyötä yli 200 verkkolaskuoperaattorin kanssa varmistaakseen globaalin kattavuuden sekä paikallisten vaatimusten, toimialan standardien ja käytäntöjen noudattamisen. Baswaren avulla tavoitat kaikki asiakkaasi, yritykset ja muut yhteisöt, sekä kuluttajat, lähellä ja kaukana.
 • Paranna laskutusprosessin läpinäkyvyyttä ja hallintaa sekä lyhennä samalla myyntisaamisten kiertoaikaa: Laskujen tilan seuranta ja verkkokeskusteluominaisuudet tehostavat kaupankäyntiä ja parantavat ennakoitavuutta.
 • Vähennä kustannuksia välittömästi: Hankkiudu eroon kalliista manuaalisista prosesseista ja siirry sataprosenttisesti e-laskuihin heti alusta alkaen.

Webinaaritallenne

 • Basware Network

  Ovatko asiakkaasi pyytäneet tai vaatineet sinulta sähköisiä laskuja? Jos ovat, kirjaudu Basware Network -verkostoon, napsauttamalla tätä. Jos sinulla ei vielä ole verkoston käyttäjätunnusta, pyydä rekiströitymiseen tarvittava ohje asiakkaaltasi.

Integroituu helposti laskutusjärjestelmään

Baswaren verkkolaskupalvelu integroituu organisaation laskutusprosessiin tarjoten yhden yhteyspisteen ja rajapinnan kaikkien myyntilaskujen lähettämiseen e-laskuina.

Lue lisää

Baswaren verkkolaskupalvelu integroituu organisaation laskutusprosessiin tarjoten yhden yhteyspisteen ja rajapinnan kaikkien myyntilaskujen lähettämiseen e-laskuina.

Laskutusjärjestelmä voidaan integroida Basware Network -verkostoon yksinkertaisella liittymätyökalulla tai vaihtoehtoisesti EDI-tiedonsiirtomenetelmiä tai -protokollia noudattaen. Kumman tavan sitten valitsetkin, nykyiseen laskutusjärjestelmään ei tarvitse tehdä muutoksia. Voimme vastaanottaa laskutiedot strukturoidussa muodossa (esimerkiksi XML-tiedostoina) tai kuvatiedostoina (PDF) ja muunnamme ne aidoiksi e-laskuiksi.

Piilota teksti

Tarkastus-, muunto- ja reitityspalvelu

Basware tarkastaa laskutiedot ja huolehtii laskun visualisoinnista ja muuntamisesta vastaanottajan haluamaan muotoon.

Lue lisää

Basware tarkastaa laskutiedot ja huolehtii laskun visualisoinnista ja muuntamisesta vastaanottajan haluamaan muotoon.

Tarkastamme tiedot sovellettavien juridisten vaatimusten osalta, luomme vastaanottamastamme laskutiedosta XML-datan ja laskun PDF-kuvan, sekä ohjaamme ne oikeaan toimituskanavaan. Näin laskut saadaan toimitettua asiakkaillesi joka kerta oikeassa muodossa. Palvelu sisältää lisäksi verkossa toimivan suojatun seuranta-, raportointi- ja arkistointiratkaisun kaikille myyntilaskuillesi.

Piilota teksti

Laskujen vaihtoehtoiset toimituskanavat

Basware toimittaa laskut asiakkaillesi näiden haluamassa muodossa ja vastaanottotavalla: verkkolaskuina organisaation ostolaskujärjestelmään, e-laskuina kuluttajan verkkopankkiin, verkkoportaalin kautta, sähköpostilla tai paperilaskuina.

Lue lisää

Basware toimittaa laskut asiakkaillesi näiden haluamassa muodossa ja vastaanottotavalla: verkkolaskuina organisaation ostolaskujärjestelmään, e-laskuina kuluttajan verkkopankkiin, verkkoportaalin kautta, sähköpostilla tai paperilaskuina.

Baswaren joustava palvelu voidaan sovittaa asiakkaasi teknisiin valmiuksiin ja liiketoimintatarpeisiin. Verkkolaskut lähetetään ensisijaisesti suoraan yhteisöasiakkaasi ERP- tai laskujenkäsittelyjärjestelmään tai toimitetaan vaihtoehtoisesti ladattavaksi Basware Portal -palvelusta. Kuluttaja-asiakkaan e-lasku ohjataan verkkopankkiin tai sähköpostiin. Basware Tulostuspalvelun ansiosta asiakkaat, joilla ei ole valmiuksia vastaanottaa e-laskuja, saavat laskunsa edelleen paperisina. Voit myös integroida strategiset asiakkaasi suoraan verkkolaskuverkostoon asiakaskohtaisesti räätälöidyllä ratkaisulla.

Piilota teksti

Asiakkaiden aktivointi sähköisten laskujen vastaanottajiksi

Basware Aktivointipalvelu maksimoi sähköisinä laskunsa vastaanottavien asiakkaiden määrän.

Lue lisää

Basware Aktivointipalvelu maksimoi sähköisinä laskunsa vastaanottavien asiakkaiden määrän.

Onnistuneen verkkolaskutusprojektin yksi keskeinen tunnusmerkki on, että asiakkaasi ottavat e-laskut käyttöön mahdollisimman nopeasti. Baswaren kokenut aktivointitiimi käyttää käytännössä toimivaksi todettuja prosesseja ja työkaluja asiakkaidesi aktivointiin. Palvelu sisältää lisäksi e-laskujen vastaanottoratkaisujen tarjonnan, jolla varmistetaan kaikkien yhteistyöyrityksiesi valmius vastaanottaa e-laskuja. Voit myös aktivoida pienet ja keskisuuret asiakkaasi itse Baswaren tarjoamilla työkaluilla. Basware auttaa niin sinua kuin asiakkaitasikin realisoimaan e-laskun hyödyt .

Piilota teksti

Basware Network

Kun teet yhteistyötä Baswaren kanssa, koko maailma on sinulle avoinna. Basware Network on avoin B2B-ekosysteemi, jossa kaikki yritykset – ostajat, toimittajat ja kumppanit – voivat hyötyä maailmanlaajuisesta kaupankäyntiverkostosta.

Lue lisää

Kun teet yhteistyötä Baswaren kanssa, koko maailma on sinulle avoinna. Basware Network on avoin B2B-ekosysteemi, jossa kaikki yritykset – ostajat, toimittajat ja kumppanit – voivat hyötyä maailmanlaajuisesta kaupankäyntiverkostosta.

Verkostoon on helppo liittyä, ja kumppanien löytäminen, uusien asiakkaiden tavoittaminen ja kaupallisen ulottuvuuden laajentaminen on vieläkin helpompaa – se on verkoston tarjoama etu.

Lisätietoja

Piilota teksti

Säännöstenmukaisuus

Baswaren maailmanlaajuinen verkkolaskupalvelu takaa tietojen eheyden, aitouden ja lukukelpoisuuden.

Lue lisää

Baswaren maailmanlaajuinen verkkolaskupalvelu takaa tietojen eheyden, aitouden ja lukukelpoisuuden.

Laskujen täytyy vastata tarkasti toimitettuja tuotteita ja palveluita. Myös laskujen alkuperän varmistaminen, tietojen eheys ja lukukelpoisuus täytyy varmistaa laskun päiväyksestä säilytysajan loppuun saakka. Basware huolehtii tarvittavat valvontamenettelyt, EDI-tiedot ja laskun digitaalisen allekirjoituksen.

Piilota teksti

Kuluttajaverkkolaskupalvelu

Basware palvelun kautta voit lähettää verkkolaskuja myös suoraan kuluttaja-asiakkaiden verkkopankkeihin. Pankit käyttävät kuluttajille suunnatusta verkkolaskusta nimitystä e-lasku tai suoramaksu.

Lue lisää

Basware palvelun kautta voit lähettää verkkolaskuja myös suoraan kuluttaja-asiakkaiden verkkopankkeihin. Pankit käyttävät kuluttajille suunnatusta verkkolaskusta nimitystä e-lasku tai suoramaksu.

Palvelun käyttöönoton yhteydessä laskuttaja valtuuttaa Baswaren reitittämään e-laskut Baswaren jakajapankkikumppanille. Jakajapankista laskut reitittyvät kaikkien suomalaisten pankkien verkkopankkeihin. Kuluttaja-asiakas ilmaisee halunsa vastaanottaa e-laskuja omassa verkkopankissaan, valitsemalla ko. organisaation e-laskuttajaksi ja syöttämällä laskuttajan pyytämät asiakastiedot. Omaan verkkopankkiinsa vastaanottamastaan e-laskusta kuluttaja voi porautua Baswaren esilläpitopalvelussa ylläpidettyyn laskun kuvaan.

Piilota teksti

Palvelukokonaisuudet

Packages Title: 
E-laskujen lähetys

Description: 

Organisaatiot eri puolilla maailmaa tehostavat toimintaansa lähettämällä myyntilaskut aitoina e-laskuina. Teimme siitä helpompaa kuin koskaan aikaisemmin. Ota e-lasku käyttöön jo tänään ja realisoi e-laskun hyödyt oman organisaatiosi parhaaksi.

PDF e-Invoice

Yli 50 myyntilaskua kuukaudessa

Tee e-laskujen lähettämisestä yhtä helppoa kuin Tulosta-painikkeen painaminen

Jätä tarjouspyyntö
See features
Hide features
 • E-laskuja PDF-tulostusvirrasta
 • Laskun rivitason tiedot ja PDF-kuva

e-Invoice Basic

Yli 250 myyntilaskua kuukaudessa

Integroi e-laskujen lähetys organisaation laskutusprosessiin

Jätä tarjouspyyntö
See features
Hide features
 • Useiden laskun sanomamuotojen tuki
 • Integrointi laskutusjärjestelmään
 • Laskun rivitason tiedot ja PDF-kuva
 • Basware Portal vastaanottajille

e-Invoice Pro

Yli 500 myyntilaskua kuukaudessa

Lähetä kaikki myyntilaskut e-laskuina laskutusprosessiin integroidulla ratkaisulla.

Jätä tarjouspyyntö
See features
Hide features
 • Useiden laskun sanomamuotojen tuki
 • Integrointi laskutusjärjestelmään
 • Laskun rivitason tiedot ja PDF-kuva
 • Basware Portal vastaanottajille
 • Tulostuspalvelu
 • Asiakasaktivointipalvelu

Haluatko kuulla lisää?

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme palaa asiaan.

Ota yhteyttä

Basware 100% paperless

Knowledge center title: 
Lue lisää myyntilaskujen lähettämisestä e-laskuina Knowledge Centerin artikkeleista