Hankinnasta maksuun

Sub title: 
Edistä liiketoiminnan kasvua ja synnytä uusia tulovirtoja

Banner title: 
Oletko valmis muuttamaan ostoreskontran kustannuspaikasta tulosyksiköksi samalla, kun vahvistat toimitusketjua?

Banner text: 
Siirry ketterän talouden uuteen aikakauteen verkottuneen hankinnasta maksuun -prosessin avulla. Paranna kassavirtaa ja löydä uusia tapoja käyttöpääoman hallintaan. Verkottunut hankinnasta maksuun -prosessi mahdollistaa uusien tulovirtojen syntymisen. Tiivis yhteistyö taloushallinnon, ostoreskontran, hankintatoimen, rahoituksen ja kaupankäyntikumppanien välillä mahdollistaa toimitusketjun rahavirran muuttamisen tehokkaaksi rahoituksen ja maksamisen työkaluksi.

Benefit Title: 
Kuinka ketterästi organisaatiosi pystyy reagoimaan muuttuviin tilanteisiin?

Benefit Text: 

Keskitytkö paperista eroon pääsemiseen ja toimintasiilojen purkamiseen? Ostoreskontran automatisointi ja verkkolasku säästävät sekä aikaa että rahaa. Luo yhtenäinen hankinnasta maksuun -prosessi taloushallinnon, ostoreskontran, rahoituksen ja hankintatoimen yhteistyöllä.

Rakennatko strategisia toimittajasuhteita?  Strategiset toimittajasuhteet voivat tuottaa merkittävää lisäarvoa sekä organisaatiollesi että toimittajillesi.

Oletko saavuttanut hankinnasta maksuun -toiminnoissa maailmanluokan suorituskyvyn? Hankinnasta maksuun -prosessin jokaisen vaiheen integrointi ja optimointi tuottaa suoraan tuloksessa näkyvän toiminnallisen erinomaisuuden. Verkottumalla toimittajien ja asiakkaiden kanssa saat toimitusketjun informaatio- ja rahavirrat hallintaasi ja pystyt hyödyntämään parhaita maksukäytäntöjä käyttöpääoman hallinnassa.

Guide to Networked Purchase-to-Pay -e-kirja, Verkottuneen hankinnasta maksuun -prosessin opas

Lataa Guide to Networked Purchase-to-Pay -e-kirja selvittääksesi, kuinka tehokkaasti organisaatiosi hankinnasta maksuun (P2P) -prosessi toimii ja millä toimenpiteillä organisaatiosi saavuttaisi maailmanluokan toiminnallisen ketteryyden.

Analytiikka – parempien talouspäätösten mahdollistaja

Käyttövalmiilla raportointiratkaisulla kattava näkyvyys koko hankinnasta maksuun -prosessiin. Kaikille ja kaikkialla pääsy parempien päätösten tekemisessä tarvittaviin tietoihin. 

Lue lisää

Käyttövalmiilla raportointiratkaisulla kattava näkyvyys koko hankinnasta maksuun -prosessiin. Kaikille ja kaikkialla pääsy parempien päätösten tekemisessä tarvittaviin tietoihin. 

Basware Analytics tarjoaa reaaliaikaista tietoa kustannusten ja toiminnan tehokkuuden proaktiiviseen hallintaan, prosessien pullonkaulojen tunnistamiseen, kassavirran parantamiseen ja toimittajasuhteiden kehittämiseen. Analytics takaa kattavan näkyvyyden koko hankinnasta maksuun -prosessiin, joten tiedät mitä ostat, keneltä ja osaat päättää, tulisiko näin tehdä edelleenkin. Käyttäjät voivat luoda näyttäviä, visuaalisia raportteja hankinnan ja ostoreskontran tehokkuuden mittareista. Kaikki tarpeellinen tieto on aina saatavilla myös tablet-tietokoneella mahdollistaen ketterän toiminnan.
 
Piilota teksti

Laskuautomaatio – lisää tehokkuutta

Baswaren laskuautomaatioratkaisut tarjoavat kontrollia, tietoa ja tehokkuutta ostolaskujen käsittelyyn – SaaS-ratkaisuna tai lisenssipohjaisena. 

Lue lisää

Baswaren laskuautomaatioratkaisut tarjoavat kontrollia, tietoa ja tehokkuutta ostolaskujen käsittelyyn – SaaS-ratkaisuna tai lisenssipohjaisena. 

Baswaren avulla organisaatio saa ostolaskujen käsittelyprosessin hallintaansa ja automatisoitua. Älykäs, virtaviivaistettu laskuautomaatio yhdistettynä verkkolaskuun ja intuitiiviseen käyttökokemukseen mahdollistaa ennennäkemättömän taloudellisen ketteryyden ja yhteistyökyvyn. Tuloksena on prosessin taattu säännöstenmukaisuus, parempi laskujen hallinta, optimoitu maksamisen ajoitus, alentuneet kustannukset ja parempi tuottavuus. Laskuautomaatio tuottaa kassavirran, ostovelkojen ja käyttöpääoman proaktiiviseen hallintaan tarvittavaa tietoa koko organisaatiolle.

Lue lisää laskuautomaatioratkaisuista.

Piilota teksti

Hankinta – parempaa ostamista

Varmista hankintasääntöjen noudattaminen koko organisaatiossa sähköistämällä ostaminen kuluttajaverkkokauppojen kaltaiseksi helpoksi ostokokemukseksi.

Lue lisää

Varmista hankintasääntöjen noudattaminen koko organisaatiossa sähköistämällä ostaminen kuluttajaverkkokauppojen kaltaiseksi helpoksi ostokokemukseksi.

Baswaren sähköisen hankintaratkaisun helppokäyttöinen ja miellyttävä ostokokemus maksimoi käyttäjien tyytyväisyyden niin, että voit hallita ostamista ja lisätä prosessin säännöstenmukaisuutta mahdollisimman kustannustehokkaasti. Ratkaisu parantaa ostosopimusten noudattamista sekä lisää katalogeihin ja hankintaehdotuksiin perustuvaa ostamista. Se tarjoaa paremman kulujen hallinnan, lisääntyneiden sopimusostojen myötä paljousalennusten paremman hyödyntämisen, mobiiliominaisuudet ja sähköisen toimittajayhteistyön. Ratkaisumme avulla kaupankäyntikumppanien on helppo verkottua, tehdä yhteistyötä ja käydä kauppaa maailmanlaajuisesti.

Lue lisää hankintaratkaisuista.

Piilota teksti

Matkahallinta – säännöstenmukaisuuden varmistaminen

Virtaviivainen matka- ja kululaskujen käsittely säästää kustannuksia ja tekee hankinnasta maksuun -prosessista hallitumman.

Lue lisää

Virtaviivainen matka- ja kululaskujen käsittely säästää kustannuksia ja tekee hankinnasta maksuun -prosessista hallitumman.

Baswaren matka- ja kululaskuratkaisut nopeuttavat korvausten maksamista tehostamalla organisaation matkahallinnan prosesseja, maksimoivat matkustussääntöjen ja ulkoisten säädösten noudattamisen sekä vähentävät matka- ja kululaskujen käsittelyn kustannuksia jopa kahdella kolmasosalla. Kuittien kuvaaminen, sekä matka- ja kululaskujen luonti ja hyväksyminen älypuhelimella tai tablet-tietokoneella helpottaa laskujen käsittelyä ja parantaa työntekijöiden työtyytyväisyyttä. Ratkaisuilla voit kierrättää matkasuunnitelmat hyväksyttävänä jo ennen matkustamista ja tulostaa matka- ja kululaskuprosessin eri vaiheisiin porautuvia raportteja.

Lue lisää matka- ja kululaskuratkaisuista.

Piilota teksti

Verkkolasku – päästä irti paperista jo tänään

Vaihda manuaaliset, paperipohjaiset prosessit verkkolaskua hyödyntäen parempaan prosessiautomaation ja käyttöpääoman hallintaan.

Lue lisää

Vaihda manuaaliset, paperipohjaiset prosessit verkkolaskua hyödyntäen parempaan prosessiautomaation ja käyttöpääoman hallintaan.

Yksi ratkaisu, joka täyttää kaikki verkkolaskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen liittyvät vaatimukset: Baswaren verkkolaskupalvelu integroituu ostolasku- ja laskutusjärjestelmiin ja tarjoaa yhden ratkaisun kaikkien laskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen verkkolaskuina. Kaupankäynnin sanomien sähköistäminen on usein monimutkaista, etenkin suurten ja globaalien toimitusketjujen osalta. Baswaren verkkolaskupalvelu hallitsee verkkolaskuun liittyvän monimuotoisuuden, kuten verkkolaskun eri sanomamuotojen välisen konversion ja kunkin maan verosäädösten noudattamisen, sekä aktivoi toimittajasi ja asiakkaasi verkkolaskujen lähettäjiksi ja vastaanottajiksi puolestasi. Verkkolasku muuttaa osto- ja myyntilaskujen käsittelyn helpommaksi, nopeammaksi ja tuottavammaksi. Siirtymällä verkkolaskuihin jo tänään voit leikata ostoreskontran kustannuksia jopa 90 prosentilla.

Lue lisää ostolaskujen vastaanottamisesta verkkolaskuina.

Lue lisää myyntilaskujen lähettämisestä verkkolaskuina.

Piilota teksti

Rahoituspalvelut – ota toimitusketjun rahavirta hallintaan

Basware Network -verkosto tarjoaa ostajille ja myyjille uusia maksamiskäytäntöjä ja rahoitusvaihtoehtoja. 

Lue lisää

Basware Network -verkosto tarjoaa ostajille ja myyjille uusia maksamiskäytäntöjä ja rahoitusvaihtoehtoja. 

Baswaren rahoituspalvelujen avulla sinä ja toimittajasi voitte optimoida rahavarat ja käyttöpääoman. Valittavissasi on useita maksamisen ja rahoituksen vaihtoehtoja, kuten globaali e-maksuratkaisu, dynaamiset kassa-alennukset mahdollistava ratkaisu ja laskusaatavien rahoituspalvelu. Ostajille Basware Network -verkoston rahoituspalvelut tarjoavat mahdollisuuden tarjota toimittajille useita erilaisia ennenaikaisen maksamisen ratkaisuja. Ostaja voi myös valita, rahoittaako ennenaikaisen maksamisen itse saamiensa käteisalennusten vastineena vai käyttääkö ulkopuolista rahoitusta ostovelkojen kiertoajan pidentämiseen. Toimittajat voivat verkoston avulla hyödyntää ulkopuolista laskusaatavarahoitusta asiakkaidensa tarjoamista ratkaisuista riippumatta. Basware Network -verkoston rahoituspalvelut mahdollistavat toimitusketjun rahavirrasta saatavan lisäarvon ja kaupankäynnin sujuvan jatkumisen.

Lue lisää rahoituspalveluista.

Piilota teksti

Pilvipohjainen ja saumattomasti integroitu hankinnasta maksuun -ratkaisu

Tarjoamme saumattomasti olemassa oleviin ERP- ja materiaalijärjestelmiin integroituja hankinnasta maksuun -ratkaisuja pilvipalveluna.

Lue lisää

Tarjoamme saumattomasti olemassa oleviin ERP- ja materiaalijärjestelmiin integroituja hankinnasta maksuun -ratkaisuja pilvipalveluna.

Kokemuksemme yli 250 erilaisesta ERP:stä varmistaa yksinkertaisen ja mutkattoman integraation.

SaaS-ratkaisun valitsemalla organisaatio voi välttää omille palvelimille asentamiseen liittyvät aika-, kustannus- ja resurssihaasteet. Pilvipalvelun etuna on lisäksi joustava skaalautuvuus liiketoiminnan muutostarpeisiin.

Lue lisää pilviratkaisuista ja helposta integraatiosta.

 

Piilota teksti

Palvelukokonaisuudet

Packages Title: 
Hankinnasta maksuun

Description: 

Niin kasvavat organisaatiot kuin globaalisti toimivat organisaatiotkin voivat hankkiutua eroon paperista ja siirtyä täysin automaattiseen hankinnasta maksuun -prosessiin.

InvoiceReady™

Kasvuyrityksille

Nopein ja helpoin tapa muuttaa PK-yrityksen osto- ja/tai matkalaskuprosessi paperittomaksi. Maksat vain käyttämistäsi palveluista.

Jätä tarjouspyyntö
See features
Hide features
 • Vastaanota kaikki ostolaskut verkkolaskuina
 • Ostolaskujen tarkastus-/hyväksyntäkierto
 • Ostolaskujen täsmäytys sopimuksiin/tilauksiin
 • Vakiomuotoinen ERP-liittymä
 • Matka- ja kululaskut
 • Hankinnan perustoiminnallisuus
 • Arkisto
 • Mobile

AP Automation

Maailmanluokan ostolaskuprosessi

Monipuolinen, helppokäyttöinen ja globaalisti toimivaksi skaalautuva ratkaisu. Parantaa kassanhallintaa suurissa organisaatioissa.

Jätä tarjouspyyntö
See features
Hide features
 • Vastaanota kaikki ostolaskut verkkolaskuina
 • Maailmanlaajuiset skannauspalvelut
 • CloudScan omatoimiseen skannaukseen
 • Parhaiden käytäntöjen mukainen laskujen kierto
 • Basware Network
 • Täsmäytys tilauksiin ja suunnitelmiin
 • Edistynyt laskujen hyväksynnän automaatio
 • Mobile

Procurement

Käyttäjäystävällistä hankintaa

Kattava hankintapaketti, joka mahdollistaa hankinnan automaation katalogipohjaisilla hankintaehdotuksilla ja sähköisillä tilauksilla.

Jätä tarjouspyyntö
See features
Hide features
 • Käyttäjäystävällinen ostokokemus
 • Yhden klikkauksen hankintaehdotus
 • Vapaatekstihankinta
 • Katalogipohjainen hankintaympäristö
 • Hankintaehdotusten tarkastus ja hyväksyntä
 • Sähköiset ostotilaukset (e-tilaukset)
 • Myös osittaisten toimitusten vastaanotto
 • Integraatiot ERP-järjestelmiin

Purchase to Pay

Hankinnasta maksuun -prosessi

Tehosta organisaation hankinta- ja ostoreskontraprosesseja. Asioi maailman suurimmassa kaupankäyntiverkostossa.

Jätä tarjouspyyntö
See features
Hide features
 • Käyttäjäystävällinen ostokokemus
 • Parhaiden käytäntöjen mukaiset kierrot
 • Basware Network
 • Portaali toimittajille
 • Skannauspalvelut
 • Laskujen automaattinen täsmäytys
 • Toistuvaislaskujen maksusuunnitelmat
 • ERP-integrointi

Haluatko kuulla lisää?

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme palaa asiaan.

Ota yhteyttä

Basware 100% paperless

Knowledge center title: 
Lue lisää Hankinnasta maksuun -ratkaisusta Knowledge Centerin artikkeleista