Hankinta

Sub title: 
Helppokäyttöinen hankintajärjestelmä parempaan ostamiseen

Banner title: 
Ovatko joustamattomat hankintajärjestelmät säästöjen esteenä?

Banner text: 
Helppokäyttöinen hankintajärjestelmämme tarjoaa läpinäkyvyyden kaikkiin kuluihin. Teet hankintoja halutuilta toimittajilta sopimusten mukaan. Käyttäjäystävällistä ratkaisua on miellyttävä käyttää ja se vähentää sopimusten ulkopuolista hankintaa. Näin saavutat merkittäviä ja jatkuvia säästöjä.

Benefit Title: 
Helppokäyttöinen hankintajärjestelmä sopimuspohjaisiin hankintoihin

Benefit Text: 

Baswaren hankintajärjestelmällä teet hankintoja helposti, kuten missä tahansa verkkokaupassa. Todella helppokäyttöinen hankintajärjestelmä säästää kustannuksia, lisää sopimusten mukaisia hankintoja, ja vähentää villiä ostamista.

 • Tiedät, mitä ostat: Basware tarjoaa läpinäkyvyyden koko organisaation kuluihin toimittajan, hankintakategorian, organisaation ja sijainnin mukaan. Hankintajärjestelmällämme saat reaaliaikaista tietoa muun muassa hankintaprosessin pullonkauloista ja sopimusten noudattamisesta. Talouden hallinta ja päätöksenteko helpottuvat, kun näet hankintojen ja talouden tunnusluvut eri käyttäjien kesken.
 • Tavoita oikeat toimittajat: Basware Network -verkostossa asiointi kansainvälisten toimittajien kanssa on helppoa. Käyttäjiä ohjataan ostamaan halutuilta toimittajilta ja tekemään yhteistyötä reaaliaikaisesti, mikä tekee toimittajasuhteista vahvempia ja avoimempia. Baswaren aktivointipalvelun avulla uusilta toimittajilta on helppo saada verkkotilauksia, verkkolaskuja ja sisältöä tuotekatalogeihin.
 • Toteuta säästöjä: Hyväksytyistä tuotekatalogeista yhdellä klikkauksella tehtävät ostotilaukset luovat käyttäjäystävällisen ostokokemuksen. Näin tuotteita ja palveluita on helppo etsiä, ostaa ja vastaanottaa organisaation hankintakäytännön mukaisesti. Lisäksi mobiilikäyttö tableteilla ja älypuhelimilla missä ja milloin vain parantaa käyttökokemusta ja ohjaa käyttäjiä siirtymään sähköiseen hankintaan.

Webinaaritallenne

Automatisoitu ja tehokas hankintatoimi

Automatisoitu hankintaprosessi tehostaa koko hankintatoimen hallintaa ja tukee sopimusten mukaista hankintaa.

Lue lisää

Automatisoitu hankintaprosessi tehostaa koko hankintatoimen hallintaa ja tukee sopimusten mukaista hankintaa.

Basware Purchase -ratkaisun avulla koko hankintaprosessin kiertokulkua voidaan automatisoida, mikä edistää hankintaehdotusten, ostotilausten ja vastaanottokuittausten hallintaa. Tarvittavat tiedot ovat aina saatavilla myös mobiililaitteilla, mikä helpottaa merkittävästi yhteistyötä koko organisaatiossa. Lisäksi se lyhentää hankintaehdotusten etenemistä tilauksiksi, auttaa hyödyntämään sovittuja säästöjä paremmin ja vähentää villiä ostamista.

Piilota teksti

Toimittajayhteistyö verkostossa

Basware yhdistää toimittajat sähköisesti hankintajärjestelmäänne mahdollistaen tarjouspyyntöjen ja sähköisten tuoteluettelojen lähettämisen, toimittajatietojen hallinnan, sekä tilausten/tilausvahvistusten/muutosten, laskujen ja alennusten välityksen vaivattomasti.

Lue lisää

Basware yhdistää toimittajat sähköisesti hankintajärjestelmäänne mahdollistaen tarjouspyyntöjen ja sähköisten tuoteluettelojen lähettämisen, toimittajatietojen hallinnan, sekä tilausten/tilausvahvistusten/muutosten, laskujen ja alennusten välityksen vaivattomasti.

Tämän ansiosta voit helposti julkaista sähköisiä tarjouspyyntöjä (eRFQ), löytää uusia hankintalähteitä, alentaa transaktiokustannuksia ja tiivistää toimittajasuhteita poistamalla hitaat, manuaaliset ja virhealttiit työvaiheet.

Markkinapaikkamme toimii saumattomasti osana hankintajärjestelmää ja sisältää työkalut helppoon spot-ostamiseen ja tarjousten tarkasteluun. Se antaa täydellisen näkyvyyden nimiketason hintamuutoksiin ja mahdollistaa muutosten kontrolloinnin ennen hintojen julkaisua loppukäyttäjille. Lisääntyvä ”3 tarjousta ja osto” toimintamallin mukainen hankinta, tuoteluettelot ja sopimukset rohkaisevat toimittajat mukaan ja mahdollistavat toimittajakannan paremman hyödyntämisen, varmistavat hankintaohjeen mukaisen ostamisen ja realisoivat suuremmat säästöt.

 

Piilota teksti

Käyttäjäystävällinen ostokokemus

Helppokäyttöinen ja miellyttävä ostokokemus parantaa käyttäjien tyytyväisyyttä, helpottaa käyttöönottoa ja vähentää villiä ostamista

Lue lisää

Helppokäyttöinen ja miellyttävä ostokokemus parantaa käyttäjien tyytyväisyyttä, helpottaa käyttöönottoa ja vähentää villiä ostamista

Basware Purchase tarjoaa yksinkertaisen ja käyttäjäystävällisen ostokokemuksen, jossa käyttäjä voi yhdellä klikkauksella tehdä tarvitsemansa hankintatilauksen helposti ja nopeasti. Todella helppokäyttöinen ja intuitiivinen ratkaisu on kuin asioisi missä tahansa verkkokaupassa. Se edistää sopimusten mukaista hankintaa, mikä vähentää villiä ostamista, parantaa läpinäkyvyyttä ja hankintojen hallintaa sekä lisää säästöjä.

Piilota teksti

Sopimusten elinkaaren hallinta

Virtaviivainen sopimusten hallinta luo läpinäkyvyyttä koko prosessin seurantaan ja parantaa sopimusten noudattamista.

 

Lue lisää

Virtaviivainen sopimusten hallinta luo läpinäkyvyyttä koko prosessin seurantaan ja parantaa sopimusten noudattamista.

 

Basware Contracts on kattava sopimusten elinkaaren hallintaratkaisu, jolla voidaan helpottaa, automatisoida ja seurata sopimuksiin liittyvien mahdollisuuksien ja velvoitteiden hallintaa. Välitavoitteiden, kulutuksen ja budjettien noudattamisen seuranta on mahdollista reaaliaikaisen läpinäkyvyyden avulla. Ratkaisu parantaa pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuvien rahavirtaennusteiden tarkkuutta. Lisäksi poikkeavuuksia seuraamalla rahavirtaa, budjettiylityksiä ja maksuaikatauluja hallitaan paremmin.

Asiantuntijaraportistamme saat lisätietoja sopimusten hallinnan roolista nykyaikaisissa hankinta- ja taloustoiminnoissa: Bleeding Cash No More – Effective Contract Management

Piilota teksti

Oleelliset kulutiedot heti saatavilla

Hyödynnä läpinäkyvyyttä ja tietoja hankinnasta maksuun -prosessista toimittajan, hankintakategorian, organisaation ja sijainnin mukaan.

Lue lisää

Hyödynnä läpinäkyvyyttä ja tietoja hankinnasta maksuun -prosessista toimittajan, hankintakategorian, organisaation ja sijainnin mukaan.

Basware Analytics tarjoaa läpinäkyvyyden kaikkiin kuluihin. Hankinnasta maksuun -ratkaisun raportointi tukee parempien hankintapäätösten tekoa, kun oleelliset tiedot esitetään visuaalisesti ja reaaliaikaisesti. Näin esimerkiksi prosessin pullonkauloja on helpompi tunnistaa. Kun hankintaosasto, talousosasto ja muut käyttäjät voivat jakaa tunnuslukuja, niin päätökset ovat perustellumpia ja talousprosesseista tulee sujuvampia ja tehokkaampia.

Piilota teksti

Kilpailutus ja toimitusten hallinta

Paremman faktatiedon avulla kilpailutat ja neuvottelet hankintoja tehokkaammin. Hankintajärjestelmän tuottama tieto luo paremmat lähtökohdat sopimusneuvotteluihin toimittajien kanssa.

Lue lisää

Paremman faktatiedon avulla kilpailutat ja neuvottelet hankintoja tehokkaammin. Hankintajärjestelmän tuottama tieto luo paremmat lähtökohdat sopimusneuvotteluihin toimittajien kanssa.

Kilpailutusratkaisumme avulla voidaan hallinnoida tarjouksia ja virtaviivaistaa prosesseja, joilla toimittajia arvioidaan hintaan ja laatukriteereihin perustuvalla tarjousten automaattisella pisteytyksellä. Strateginen kilpailutus lyhentää toimittajavalintaa viikoista päiviin, ja näin Baswaren avulla sopimusten mukaisella operatiivisella hankinnalla saadaan säästöjä.

Piilota teksti

Pilvipohjainen ja saumattomasti integroitu hankinnasta maksuun -ratkaisu

Tarjoamme saumattomasti olemassa oleviin ERP- ja materiaalijärjestelmiin integroituja hankinnasta maksuun -ratkaisuja pilvipalveluna.

Lue lisää

Tarjoamme saumattomasti olemassa oleviin ERP- ja materiaalijärjestelmiin integroituja hankinnasta maksuun -ratkaisuja pilvipalveluna.

Kokemuksemme yli 250 erilaisesta ERP:stä varmistaa yksinkertaisen ja mutkattoman integraation.

SaaS-ratkaisun valitsemalla organisaatio voi välttää omille palvelimille asentamiseen liittyvät aika-, kustannus- ja resurssihaasteet. Pilvipalvelun etuna on lisäksi joustava skaalautuvuus liiketoiminnan muutostarpeisiin.

Lue lisää pilviratkaisuista ja helposta integraatiosta.

 

Piilota teksti

Palvelukokonaisuudet

Packages Title: 
Hankintaratkaisut

Description: 

Hankintaratkaisumme on kehitetty ensisijaisesti loppukäyttäjille. Käyttökokemus on kuluttajille suunnattujen intuitiivisten ja helppokäyttöisten verkkokauppojen innoittama. Näin varmistamme, että hankintajärjestelmän käyttö yhtenäistää toimintatapoja ja tuo säästöjä.

Sähköiset tilaukset

Automaattinen hankinnasta maksuun -asiointi

Lähetä ostotilaukset sähköisinä ja vastaanota tilausvahvistukset P2P-prosesseihin saumattomasti integroidulla ratkaisulla.

Jätä tarjouspyyntö
See features
Hide features
 • Helppo liitettävyys P2P-järjestelmään
 • Ostotilausten tietojen muuntopalvelu
 • Ostotilausten tietojen reititys
 • Toimittaja-aktivointiohjelmat (valinnainen)

Marketplace

Tuotekatalogien ja tarjouspyyntöjen hallinta

Paranna toimittajayhteistyötä helpoilla spot-ostamisen hallinnan työkaluilla ja sähköisillä tuotekatalogeilla.

Jätä tarjouspyyntö
See features
Hide features
 • Sähköiset tarjouspyynnöt
 • Sähköisten tuotekatalogien välitys
 • Hintamuutosten näkyvyys ja versiointi
 • Työkalu katalogien lataamiseen
 • Katalogien sanomamuotojen konversiot
 • Sisäänrakennettu UNSPSC-luokittelu
 • Itsepalvelutyökalut toimittajille
 • Toimittaja-aktivointiohjelmat (valinnainen)
 • Saumaton ostokokemus Baswaren muihin ratkaisuihin
 • Integraatio kolmannen osapuolen hankinta- ja ERP-järjestelmiin

Sopimukset

Sopimusten elinkaaren hallinta

Sopimusten elinkaaren hallinta tukee hankintavaatimusten sopimusten mukaista ostamista, jolloin sovitut säästöt toteutuvat.

Jätä tarjouspyyntö
See features
Hide features
 • Sopimusten hallinta koko organisaatiossa
 • Sopimusten uusiminen ja päättäminen
 • Parantunut riskienhallinta
 • Tietoa sopimusten mukaisesta hankinnasta
 • Välietappien ja budjettien hallinta
 • Ilmoitukset päättymisestä ja muista tapahtumista
 • Integrointi hankintaan ja reskontraan

Procurement

Käyttäjäystävällistä hankintaa

Kattava hankintapaketti, joka mahdollistaa hankinnan automaation katalogipohjaisilla hankintaehdotuksilla ja sähköisillä tilauksilla.

Jätä tarjouspyyntö
See features
Hide features
 • Käyttäjäystävällinen ostokokemus
 • Yhden klikkauksen hankintaehdotus
 • Vapaatekstihankinta
 • Katalogipohjainen hankintaympäristö
 • Hankintaehdotusten tarkastus ja hyväksyntä
 • Sähköiset ostotilaukset (e-tilaukset)
 • Myös osittaisten toimitusten vastaanotto
 • Integraatiot ERP-järjestelmiin

Purchase to Pay

Hankinnasta maksuun -prosessi

Tehosta organisaation hankinta- ja ostoreskontraprosesseja. Asioi maailman suurimmassa kaupankäyntiverkostossa.

Jätä tarjouspyyntö
See features
Hide features
 • Käyttäjäystävällinen ostokokemus
 • Parhaiden käytäntöjen mukaiset kierrot
 • Basware Network
 • Portaali toimittajille
 • Skannauspalvelut
 • Laskujen automaattinen täsmäytys
 • Toistuvaislaskujen maksusuunnitelmat
 • ERP-integrointi

Haluatko kuulla lisää?

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme palaa asiaan.

Ota yhteyttä

Basware 100% paperless

Knowledge center title: 
Lue lisää sähköisestä hankinnasta Knowledge Centerin artikkeleista