Paras lisäarvo ja eniten säästöä
Automatisoi sopimusten hallinta

Tavoitatko kaikki säästöt toimittajasopimuksistasi?  Basware Contracts -sopimustenhallintaratkaisu tuo tehoa, läpinäkyvyyttä ja hallintaa, jolla saat kaiken hyödyn irti toimittajien kanssa neuvotelluista sopimuksista.

Basware Contracts on kattava sopimusten elinkaaren hallintaratkaisu, joka yksinkertaistaa, automatisoi ja jonka avulla seuraat sopimusvelvoitteita . Se antaa reaaliaikaisen läpinäkyvyyden siihen, miten sovittuja kulu- ja budjettiehtoja noudatetaan. Näin kotiutetaan kaikki neuvotellut säästöt ja saadaan lisäarvoa hankintaan.

Basware Contracts -ratkaisun avulla myös parannetaan pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuvien rahavirtaennusteiden täsmällisyyttä ja hallitaan tehokkaasti rahavirtaa pysymällä ajan tasalla tapahtumien poikkeavuuksista, budjetin ylityksistä ja maksuaikatauluista.

Basware Contracts -ratkaisulla saat seuraavat hyödyt:

  • Koko organisaation aktiiviset sopimukset ovat näkyvissä yhdessä järjestelmässä
  • Ennakoiva sopimusten elinkaarihallinta toteutuksessa, uusimisessa ja sopimusten päättämisessä
  • Hallinta varmistaa, että sopimusten laadinnassa, hyväksynnässä ja aktivoinnissa noudatetaan organisaation käytäntöjä
  • Sopimuspohjaisilla ja vaatimusten mukaisilla hankinnoilla saavutetaan sovitut ehdot ja hinnat
  • Reaaliaikainen hankinnan seuranta sopimuksen, kulujen ja budjetin mukaan
  • Nousumahdollisuudet: raporttien ja ilmoitusten avulla voidaan havaita mahdollisuuksia neuvotella ehtoja uudelleen ja hyötyä niistä
  • Automaattisesti uusiutuvien sopimusten uudelleenarviointi tuo säästöjä

Basware Contracts kuuluu kattavaan Basware Procurement -hankintaratkaisusarjaan, joka on osa Basware Commerce -verkostoa. Verkosto toimii kanavana toimittajien tavoittamiseen ja kaupankäyntiin heidän kanssaan maailmanlaajuisesti. Muita Baswaren hankintaratkaisuja ovat Basware Purchase, Basware Catalogs, Basware Analytics ja Basware Mobile.

Jaa: