Konsernitilinpäätös

Sub title: 
valmiilla sisältöpaketeilla

Banner title: 
Konsernitilinpäätös nopealla aikataululla ja vaivattomasti

Banner text: 
Basware Financial Performance Management (FPM) -ratkaisu tarjoaa sinulle valmiiksi suunnitellut sisältökokonaisuudet FAS- ja IFRS-muotoiseen konsernitilinpäätökseen. Yhdessä laskentasisältöpaketin kanssa voidaan parantaa tiedon oikeellisuutta ja lyhentää huomattavasti sekä implementointiaikaa että konsernilaskennan rutiinitehtäviin kuluvaa aikaa.

Benefit Title: 
Varmuutta ympäristön ylläpitoon sisältöpaketeilla

Benefit Text: 

FPM tukee ja tehostaa konsernitilinpäätöksen laadintaa. Valmiit sisältöratkaisut ja toiminnallisuudet jokaiseen tarpeeseen helpottavat käyttöönottoa ja ympäristön ylläpitoa.

 

 • Yksi järjestelmä johdon laskentatoimeen ja konsernitilinpäätöksen laadintaan. Basware Financial Performance Management (FPM) -ratkaisu on aidosti integroitu järjestelmä liiketoiminnan suunnitteluun ja taloushallinnon raportointiin.
 • Konsolidointi reaaliaikaisesti. FPM-ratkaisu tarjoaa monipuolisia raportointimahdollisuuksia konsernin lukujen tarkasteluun ja täsmäytykseen ilman erillisiä konsolidointiajoja.
 • Älykäs valuuttakäsittely. Älykkään valuuttakäsittelyn ansiosta eri valuutoissa raportoivien yksiköiden yhdistely on vaivatonta ja muuntoerot ovat helposti jäljitettävissä ja raportoitavissa.
 • Valmiit sisältöratkaisut konsernitilinpäätökseen. Basware Financial Performance Management (FPM) -ratkaisulla saat valmiit laskentasisältökokonaisuudet FAS- ja IFRS-tilinpäätökseen. Lisäksi kuntakonserneille on olemassa kuntien yleisohjeen mukainen valmis sisältöratkaisu talousarvion ja konsernitilinpäätöksen laadintaan.
 • Valmis toiminnallisuus rahavirtalaskelmien automatisointiin. Valmiiksi mallinnettu rahavirtalaskelma tuo helpotusta osavuosikatsauksiin ja tilinpäätöksiin.
 • Helppo integrointi. Baswaren FPM-talousohjausratkaisu on helposti integroitavissa olemassa oleviin järjestelmiin kuten SAP tai MS AX. Se mahdollistaa ratkaisun käyttöönoton nopealla aikataululla.

Valmiit laskentasisältökokonaisuudet

Basware Financial Performance Management (FPM) -ratkaisu tarjoaa laskentasisältöpaketteja FAS:in sekä IFRS:in mukaisen konsernitilinpäätöksen tekemiseen.

Lue lisää

Basware Financial Performance Management (FPM) -ratkaisu tarjoaa laskentasisältöpaketteja FAS:in sekä IFRS:in mukaisen konsernitilinpäätöksen tekemiseen.

FAS- ja IFRS-sisältöratkaisut ovat valmiiksi suunniteltuja laskentasisältökokonaisuuksia, jotka liitetään Basware FPM- ratkaisun yhteyteen. Paketin mukana tulevat valmis konsernitilikartta, syöttö- ja raporttipohjat sekä uusimman lainsäädännön mukaan tuotettu laskentaohjeistus. Lisäksi mukana on toiminnallisuus rahavirtalaskelman laadintaan. Uudet raportointisäännökset päivitetään ohjelmistoon automaattisesti.

Piilota teksti

Automatiikkaa konsernitilinpäätökseen

FPM-ratkaisu tukee ja tehostaa konsernitilinpäätöksen laadintaa automaattilaskentaa hyödyntäen. Ratkaisun raportointilogiikka konsolidoi tiedot automaattisesti. 

Lue lisää

FPM-ratkaisu tukee ja tehostaa konsernitilinpäätöksen laadintaa automaattilaskentaa hyödyntäen. Ratkaisun raportointilogiikka konsolidoi tiedot automaattisesti. 

Basware Financial Performance Management (FPM) -ratkaisu mahdollistaa usean eri laskentaperiaatteen yhtäaikaisen käytön ja raportoinnin. Ratkaisun konsernilaskennan raportointilogiikka konsolidoi tiedot automaattisesti ja organisaatiorakennetta hyödyntämällä sisäiset erät eliminoituvat pois oikealla organisaatiotasolla konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Ratkaisu sisältää älykästä automaattilaskentaa eliminointeja varten. 

Piilota teksti

Yksi yhteinen tietokanta

Basware Financial Performance Management (FPM) -ratkaisu on aidosti integroitu suunnittelu-, raportointi- ja konsernilaskentajärjestelmä. 

Lue lisää

Basware Financial Performance Management (FPM) -ratkaisu on aidosti integroitu suunnittelu-, raportointi- ja konsernilaskentajärjestelmä. 

Ratkaisu kokoaa strategiat, ennusteet, toteumat ja budjetit yhteen ja samaan järjestelmään. Vaikka järjestelmän käyttö hajautetaan maantieteellisesti, käytössä on yksi yhteinen tietokanta, joka mahdollistaa lukujen keräämisen ja reaaliaikaisen raportoinnin tytäryhtiöistä tehokkaasti. Älykkään valuuttakäsittelyn ansiosta tietoa voidaan syöttää ja raportoida useassa eri valuutassa, jos yksiköt sijaitsevat eri maissa ja käyttävät useita eri valuuttoja.

Piilota teksti

Laskun kuvalle porautuminen

Porautuminen aina kirjanpidon tositetasolta laskun kuvalle saakka luo läpinäkyvyyden koko talousprosessiin.

Lue lisää

Porautuminen aina kirjanpidon tositetasolta laskun kuvalle saakka luo läpinäkyvyyden koko talousprosessiin.

Järjestelmä tarjoaa täyden läpinäkyvyyden raporteilta tiedon alkulähteille saakka. Käyttäjien on mahdollista porautua raportin luvuilta kustannuspaikkatasolle, kirjanpidon tositetasolle tai aina ostolaskun kuvalle saakka. Tämä vähentää olennaisesti talousosastolle kohdistuvia pyyntöjä. 

Piilota teksti

Tietojen näyttävä visualisointi

Talouden tunnuslukujen esittäminen ja analysointi visuaalisessa muodossa helpottaa talouden suunnittelua.

Lue lisää

Talouden tunnuslukujen esittäminen ja analysointi visuaalisessa muodossa helpottaa talouden suunnittelua.

Uusi Analytics for FPM -raportointiratkaisu tuo talousprosessien pullonkaulat näkyviin ja löydät ongelmien todelliset alkuperät. Käyttö on mahdollista selaimen tai tabletin kautta mobiilisti, joten kaikki tehokkuuden mittarit ovat aina helposti nähtävissä. Visuaalinen ja käyttäjäystävällinen raportointi tuo kattavan ja ajantasaisen näkyvyyden kaikkiin kuluihin. Lisäksi käyttäjät voivat luoda ja jakaa omia raporttejaan.

Piilota teksti

Palvelukokonaisuudet

Packages Title: 
Sisältöpaketit konsernitilinpäätökseen

Description: 

Valmiit FAS- ja IFRS-sisältöratkaisut automatisoivat konsernitilinpäätöksen laadintaa. Mukana ovat valmis tilikartta, syöttö- ja raporttipohjia moneen eri tarkoitukseen, valmis toiminnallisuus rahavirtalaskelman laadintaan sekä prosessimallityyppinen ohjeistus kunkin pohjan käyttöön.

Valmis FAS-paketti

Valmis laskentasisältökokonaisuus

Basware Financial Performance Management (FPM) -ratkaisuun saat valmiin FAS-laskentasisältökokonaisuuden.

Jätä tarjouspyyntö
See features
Hide features
 • Suomen kirjanpitolain mukainen konsernitilinpäätös
 • Valmis tilikartta
 • Syöttö- ja raporttipohjat
 • Toiminnallisuus rahavirtalaskelman laadintaan
 • Ohjeistus kunkin pohjan käyttöön
 • Säädösten päivitys ohjelmistoon automaattisesti
 • Tilinpäätösapua yllättäviin tilanteisiin

Valmis IFRS-paketti

Valmis laskentasisältökokonaisuus

Basware Financial Performance Management (FPM) -ratkaisuun saat valmiin IFRS-laskentasisältökokonaisuuden.

Jätä tarjouspyyntö
See features
Hide features
 • IFRS:n mukainen konsernitilinpäätös
 • Valmis tilikartta
 • Syöttö- ja raporttipohjat
 • Toiminnallisuus rahavirtalaskelman laadintaan
 • Ohjeistus kunkin pohjan käyttöön
 • Säädösten päivitys ohjelmistoon automaattisesti
 • Tilinpäätösapua yllättäviin tilanteisiin

Valmis sisältö-ratkaisu kunnille

Kuntakonsernien oma laskentasisältökokonaisuus

Kuntakonserneille on olemassa oma kuntien yleisohjeen mukainen laskentasisältökokonaisuus, joka automatisoi koko tilinpäätöksen.

Jätä tarjouspyyntö
See features
Hide features
 • Kuntien yleisohjeen mukainen konsernitilinpäätös
 • Valmis tilikartta
 • Syöttö- ja raporttipohjat
 • Toiminnallisuus rahoituslaskelman laadintaan
 • Ohjeistus kunkin pohjan käyttöön
 • Säädösten päivitys ohjelmistoon automaattisesti
 • Tilinpäätösapua yllättäviin tilanteisiin

Rahavirta-laskelma

Automatisoitu laskelma rahavirralle

FAS:n ja IFRS:n mukainen rahavirtalaskelma suoran tai epäsuoran kaavan mukaan.

Jätä tarjouspyyntö
See features
Hide features
 • Valmiiksi mallinnettu
 • Käyttäjäystävälliset syöttöpohjat
 • Valmis toiminnallisuus yritysjärjestelyjen käsittelyyn

Tasekirja

Valmiiksi mallinnettu tasekirja

Valmiiksi mallinnettu FAS- ja IFRS:n mukainen tasekirja varmistaa, että luvut ovat aina ajan tasalla.

Jätä tarjouspyyntö
See features
Hide features
 • FPM-ratkaisuun integroitu tasekirja
 • Automaattinen lukujen päivitys
 • Helppo ylläpito
 • Kieliversiot

Asiantuntija-palvelut

Ammattitaitoinen konsultointi

Konsernitilinpäätöksen asiantuntijat ovat käytettävissäsi ratkaisun kehittämiseen myös käyttöönoton jälkeen.

Jätä tarjouspyyntö
See features
Hide features
 • Pääkäyttäjäpalvelu
 • Tilinpäätösapu
 • Koulutus
 • Service Desk

Haluatko kuulla lisää?

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme palaa asiaan.

Ota yhteyttä

Basware 100% paperless

Knowledge center title: 
Lue lisää konsernitilinpäätöksestä Knowledge Centerin artikkeleista