Basware Business Consulting:Järjestelmät palvelemaan liiketoiminnan tarpeita

konsultointi
Body: 

Toimivat talouden ja hankinnan prosessit  palvelevat liiketoiminnan tarpeita ja vapauttavat aikaa tuottavaan toimintaan. Baswaren liiketoiminta konsultointi auttaa prosessisuunnittelussa ja varmistaa, että ratkaisut tukevat prosesseja oikealla tavalla. Asiakkaamme saavat apuja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Baswaren liiketoimintakonsultoinnilta. 

Lataa esite »

Maksimoi menestys tehostamalla Baswaren ratkaisujen tuottamaa arvoa

Basware Business Consulting tarjoaa strategisia palveluita, joiden avulla organisaatiosi voi hyödyntää parhaalla tavalla talousohjausta, hankinnasta maksuun -ratkaisuja ja Basware Network -verkostoa. Baswaren käyttöönottokonsultointi varmistaa ratkaisujen käyttöönoton parhaalla mahdollisella tavalla määriteltyjen aikataulujen mukaan.

Tarjoamme talousohjaukseen, hankintaan, laskuautomaatioon, hankinnasta maksuun -analytiikkaan ja Basware Network -strategioihin liittyviä neuvontapalveluita. Basware Business Consultingin asiantuntija palvelut lisäävät ratkaisujemme tuottamaa arvoa. Basware voi toimia täyden palvelun strategiakumppanina talousohjauksen ja hankinnasta maksuun -prosessin kehityksessä tai tarjota neuvontaa yksittäisissä asioissa – valinta on sinun.

Asiakaskertomuksia

Basware Business Consultingilla on ollut merkittävässä roolissa hankinnasta maksuun -toimintamme kehityksessä. Konsultointi on sparrannut meitä ja toiminut kehityksen kumppanina. Jos haluat kehittää hankinnasta maksuun –prosessia tehokkaasti, kannattaa ehdottomasti hyödyntää konsultoinnin asiantuntemusta.
 
- Denis Tamplin, talousjohtaja, UnitingCare NSW.ACT

Basware Business Consulting auttoi meitä verkkolaskustrategian kehittämisessä. Loimme toimintatavan, jolla asiakkaamme, KPN:n asiakaspalvelu ja myynti pystyvät kaikki hyödyntämään verkkolaskuja. Hyvän strategian luominen vie aikaa, mutta johtaa parempiin tuloksiin.
 
- Hans Hodes, Business Consultant, KPN Shared Service Center Billing

Varmistamme organisaatio menestyksen

Basware Business Consulting on oleellinen osa asiakkaan menestystä tukevista menetelmistä, joita on kehitetty viimeisen 30 vuoden kuuluu olennaisesti asiakkaiden menestystä tukeviin menetelmiin, joita olemme kehittäneet viimeisten 30 vuoden ajan. Toimintamme ja tukijärjestelmämme on suunniteltu varmistamaan, että tuotteidemme ja palveluidemme käyttö optimoidaan asiakkaan liiketoimintaprosesseissa. Asiakkaan menestys on Baswarelle ensisijaisen tärkeää.

Tarpeitasi vastaavia palveluita

 • Liiketoiminnan konsultointipalvelut: Kiinteä hintaiset valmiiksi määritellyt konsultointipaketit, jotka vastaavat yleisimpiin asiakastarpeisiin.
 • Palvelut suurille organisaatioille: Liiketoiminnan konsultointihankkeiden räätälöinti asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin.
 • Omatoimityökalut: Verkkosivuillamme ilmaiseksi tarjottavat julkaisut, asiantuntijaraportit, työkalut ja laskurit.

 

Basware Business Consultingin hyödyt

 • toimialanparhaidenkäytäntöjenhyödyntäminen
 • standardoidut käyttöönottoprojektit
 • kokeneet ammattilaiset huolehtivat projektista, suunnittelusta toteutukseen
 • monipuolinen palvelu sovitetaan asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin
 • toiminnan jatkuva kehittäminen ja muutoksiin vastaaminen myös käyttöönottoprojektin jälkeen 

Business Consulting -palvelut

Hankinnastamaksuun -palvelut:

 • Strategian kehitys: Kehitetään organisaation kyvyttä ja valmiuksia vastaava hankinnasta maksuun –prosessi.
 • Prosessien suunnittelu: Liiketoimintaprosessit suunnitellaan vaatimukset huomioiden optimaalisella tavalla.
 • KPI-tunnuslukujen kehitys ja käyttöönotto: Tunnistetaan organisaation suorituskykyä parhaiten kuvaavat mittarit.

Hankinnanhallinta

Rahankäytönanalysointi:

 • Varmistetaan organisaation sääntöjen mukainen hankinta ja parannetaan rahavirtojen hallintaa.
 • Kehitetään toimittajayhteistyötä ja hankinnan tehokkuutta.
 • Menojenhallintaa parannetaan.

Katalogisisällönhallinta:

 • Katalogien avulla varmistetaan sopimusten mukainen hankinta.

Hankinnankehittäminen:

 • Baswaren hankintaratkaisut auttavat hankintaprosessin jalkauttamisen organisaatioon ja haluttujen hyötyjen saavuttamiseen.

Laskuautomaatiopalvelut

 • Laskuautomaation kehittäminen: Automatisoidut ostoreskontraprosessit tuovat kustannussäästöjä ja varmistavat sääntöjen mukaisen toimintatavan.
 • Nykytilan arviointi: Selvitetään nykytila, jotta pystytään määrittämään pullonkaulat ja kehityskohteet.
 • Prosessien suunnittelu ja varmennus: Optimoidaan ostoreskontraprosessit vaatimuksia ja parhaita käytäntöjä vastaavaksi.

Basware Network

 • Sähköisen sanomavälityksen kehittäminen: Kustannussäästöjen ja parhaiden käytäntöjen varmistaminen
 • Sähköisen sanomavälityksen nykytila-analyysi: Nykytilanteen analysointivarmistaa oikeat kehitystoimenpiteetsanomavälityksen kehittämiseen.
 • Lähtevien sähköisten sanomien määritys: Luo lähettäjäasiakkaalle standardien mukaisen verkkolaskuaineiston, jotta verkkolaskutus mahdollistetaan heti alusta alkaen kaikille vastaanottajille.
 • Tuki toimittajien aktivointistrategiassa: Laaditaan ja toteutetaan tehokastoimittaja-aktivointiohjelma.

 

 

Talousohjauksen konsultointipalvelut:

Konsernitilinpäätöksen prosessikonsultointi

Basware Prosessikonsultointi tarjoaa apua konsernitilinpäätöksen laadintaan. Konsulttimme auttavat pureutumaan organisaatiosi konsernitilinpäätösprosessin solmukohtiin sekä määrittelemään prosessiin osallistujille selkeät roolit ja vastuut. Palvelussa käydään läpi organisaatiosi nykytila ja laaditaan sen pohjalta tavoitetila. Tavoitteena on tehokas konsernitilinpäätös liitetietoineen ja rahavirtalaskelmineen.

Pääkäyttäjäpalvelu

Pääkäyttäjäpalvelumme tarjoaa pääkäyttäjätukea Business Planning (BP), Group Consolidation (GC) ja Financial Performance Management (FPM) -ohjelmistojen käyttöön. Palvelun tarve voi liittyä vuosi- tai osavuositilinpäätöksiin: ne halutaan tehdä nopeasti, luotettavasti ja asiantuntevasti, eikä tilinpäätöstyökalun käyttö ole tuoreessa muistissa. Tällöin konsulttimme voi olla apunasi tilinpäätöksen jokaisessa vaiheessa. Vaihtoehtoisesti, voit kaivata tukea kuukausiraportoinnin ja vuosibudjetoinnin sujuvuuteen, jolloin voit varata konsulttimme esim. pariksi päiväksi joka kuukausi. Konsulttimme tuntevat järjestelmän läpikotaisin, joten voit luottaa siihen, että kiireen keskellä ohjelmaa käytetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Vuosihuoltopalvelu

Vuosihuoltopalvelumme pureutuu suunnittelu- ja raportointiohjelmiston käytön tehostamiseen. Järjestelmässä saattaa olla vanhentunutta tietoa, kuten turhia rivejä ja vanha organisaatio. Myös indeksointi ja varmuuskopioiden säännöllinen ottaminen saattaa kaivata tarkistusta. Erityisen haastava tilanne saattaa olla silloin, jos pääkäyttäjä on vaihtunut ja tieto vuodenvaihteen rutiinien dokumentoinnista on jäänyt puolitiehen. Konsulttimme huoltaa järjestelmäsi päivässä tai parissa ja tehostaa sen käyttöä pitkälle tulevaisuuteen.

Terveystarkastus

Paraskin ohjelmisto ja toimintatavat vaativat välillä huoltoa toimiakseen joustavasti ja nopeasti. Baswaren uusi Terveystarkastus-palvelu selvittää konsernilaskentaohjelmistosi kunnon nopeasti ja laatii sen perusteelta arvion järjestelmän tilasta ja sen hyödyntämisestä. Nykyiset organisaatiosi toimintatavat käydään läpi ja laaditaan yhdessä kehittämissuositukset. Vanhentunut sisältö poistetaan, pääkäyttäjät ohjeistetaan ja järjestelmän määrityksiä muutetaan tarvittaessa.

Ohjelmiston terveystarkastus tuo esiin uusia ohjelmiston käyttömahdollisuuksia, aktivoi sen käyttöä, tuo varmuutta sekä helpottaa säännöllistä ylläpitoa.

Kysy myös muita konsultoinnin palveluitamme:

 • Tilinpäätösapu – konsultointitukeatilinpäätöksenjokaiseenvaiheeseen
 • Käyttöönottovaiheenkonsultointi – tukeajärjestelmänkäyttöönottoon
 • Ylläpitokonsultointi – tukea järjestelmän kehitykseen, ylläpitoon ja haastaviin tilanteisiin
 • Päivystyskonsultointi – konsultti päivystää tilinpäätöksen tai budjetoinnin aikana
 • Koulutukset

Konsultointi articles from the Basware knowledge center