Ostolaskujen käsittelyn automatisointi lisää kontrollia ja näkyvyyttä

Automatisoidun ostolaskujen käsittelyratkaisun avulla sitoumukset ja rahavirta on hallinnassa ja läpinäkyvät koko prosessissa

Basware Invoice automatisoi ostolaskujen käsittelyyn liittyviä aikaa vieviä manuaalisia prosesseja, kuten laskutietojen viennin järjestelmään, ostolaskujen tiliöinnin sekä laskun kiertoon ohjauksen, kuten tarkistus- ja hyväksyntäkierron hallinnoinnin. Se mahdollistaa ostoreskontrahenkilöstön keskittymisen liiketoiminnalle lisäarvoa tuottavaan toimintaan.

Ostolaskujen käsittelyratkaisun ominaisuuksia

Laskuautomaatioratkaisu sisältää toimintaa tehostavia ominaisuuksia, joiden avulla suuret ja kehittyvät organisaatiot voivat parantaa ja hallinta ostolaskujen käsittelyprosessiaan. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi:

  • Täsmäytys, laskuautomaatiota tehostava ominaisuus, jonka avulla voit täsmätä laskut automaattisesti tilauksiin tai sopimuksiin ennen laskujen siirtoa maksatukseen ja kirjanpitoon.
  • Kululaskujen hallinta automatisoi kululaskujen hyväksyntäkierron ja vähentää manuaalisia työvaiheita jopa 66 %:lla.
  • Mobiiliratkaisut nopeuttavat hyväksyntäkiertoa ja mahdollistavat pääsyn tarvittaviin tietoihin käytön missä ja milloin tahansa.

Baswaren ratkaisut täyttävät säännöstenmukaiset laskujen arkistointiin liittyvät vaatimukset tarjoamalla eArchive-ratkaisua verkkolaskuille että sähköistä Document Archive -ratkaisua kaikkien dokumenttityyppien pysyvää arkistointia varten.

Ostolaskujen käsittelyratkaisun etuja

Ratkaisu automatisoi ostoreskontran toimintaa ja tarjoaa etuja sekä strategisella että taktisella tasolla:

  • Läpinäkyvyys kuluihin, jolloin rahavirtatapahtumat näkyvät tarkasti reaaliajassa, ja ennusteiden tarkkuutta voidaan parantaa huomattavasti.
  • Täydellinen kontrolli kaikkiin tapahtumiin ostolaskun kierrätyksen ja käsittelyn kaikissa vaiheissa.
  • Tehokkuus, joka saavutetaan, kun poistetaan paperi yhtälöstä, jolloin kulut pienenevät ja matka- ja ostolaskujen käsittelystä tulee läpinäkyvää alusta lähtien.

Jaa: