Asiakirjojen arkistointi: kustannustehokasta, yksinkertaista ja turvallista

Valinta vaikuttaa helpolta: maksaako varaston täyttämisestä paperilla ja ylläpitokustannuksista vai valitako tietoturvallinen sähköinen arkistoratkaisu, joka mahdollistaa vaivattoman ja käyttäjäoikeuksin rajatun haun murto-osalla kustannuksista.

Useimpien maiden taloushallinnon säännökset edellyttävät jo nykyään, että yritykset arkistoivat laskunsa. Basware Archive tarjoaa sähköisen arkiston, johon voi tallentaa kaikki taloushallinnon asiakirjat ja josta ne ovat heti käytettävissä salattuna verkon yli. Asiakirjat löytyvät helposti, eikä kalliista fyysisestä tallennustilasta tarvitse maksaa.

Sähköisen arkistoinnin edut

  • Säännöstenmukaisuus – varmistaa, että taloushallinnon prosessit täyttävät paikallisten määräysten asettamat vaatimukset laskujen arkistoinnille.
  • Rajattu pääsy – käyttöoikeuksia on helppo hallita keskitetysti.
  • Prosessitehokkuus – arkistoon tallennus on automaattista ja tietoturvallista, jolloin käyttökustannukset alenevat ja yleinen tehokkuus nousee.

Jaa: