Maksuliikenne

Basware Maksuliikenne on joustava ja tehokas monipankkiohjelmisto maksuliikenteen automatisointiin, sekä pankkien tiedonsiirtopalvelujen hyödyntämiseen. Basware Maksuliikenne sopii kaikenkokoisille yrityksille ja yhteisöille. Ohjelmistolla voit noutaa pankeista tiliotteet, viitesuoritukset ja valuuttakurssit, sekä lähettää maksut ja palkat. 

Basware Maksuliikenne jatkojalostaa pankeista noudetut tiliotteet automaattisesti kirjanpidon rahatilikirjauksi, ja laajenee halutessasi jopa ostoreskontraksi. Ohjelmisto sopii hyvin niin moniyritys-, kuin palvelukeskusympäristöönkin.

Hyvin toimiva pankkiyhteysohjelmisto on tärkeä osa kassanhallintaa ja automatisoitua taloushallintoa. Maksun syöttö käy kätevästi ja virheettömästi muodostamalla maksu napin painalluksella noudetuista verkkolaskuista tai lukemalla paperilaskun tiedot viivakoodinlukijalla. Maksut voidaan tiliöidä joko heti niiden syöttövaiheessa tai myöhemmin tiliotteella. Tiliöidyt tapahtumat siirretään konekielisesti kirjanpitoon ja kassasuunnittelun.

Ohjelmiston automatiikka hoitaa tiedonsiirron tehokkaasti ja virheettömästi. Basware Maksuliikenteessä on valmiit liittymät kolmannen osapuolen taloushallinnon järjestelmiin, kuten kirjanpitoon, ostoreskontraan ja palkanlaskentaan.

Automaattitiliöinti toistuviin suorituksiin

Automaattitiliöinti automatisoi tiliotekäsittelyn ja poistaa manuaalisen työn sekä virheet samankaltaisena toistuvien tapahtumien käsittelyssä. Jo muutamalla yksinkertaisella säännöllä voit automatisoida lähes kaikkien tapahtumien tiliöinnin. Työtapa muuttuu siten, että vain poikkeavat tapahtumat tiliöidään käsin. Samalla tiliöinnin tarkkuus paranee, kun virheet vähenevät. Säästät näin merkittävästi aikaa, kun rutiininomainen työ vähenee.

Maksuliikenneprosessin vaativat kontrollit

SOX Compliance -piirre tuo nykyaikaiset tavat kontrolloida maksuliikenteen toimintoja ja tehdä ne läpinäkyviksi. Se sisältää sisäänrakennettuna parhaat toimintatavat ja poistaa henkilösidonnaisia riskejä. Piirteen avulla paperiset maksuluettelot käyvät tarpeettomiksi ja siten saavutetaan todellinen kontrolli muodollisen kontrollin sijaan. 

Ostoreskontrapiirre

Ostoreskontrapiirteellä käsitellään ostovelkamaksut yhtä helposti kuin kassaperusteisekin maksut. Ostoreskontrapiirre sisältää ostoreskontran perustoiminnot. Ostolaskujen käsittelyyn suoriteperusteisesti ja maksamiseen ei tarvita muita ohjelmistoja. Ratkaisu on integroitu kokonaisuus, joka käyttää yhteisiä perustietoja, kuten toimittaja- ja käyttäjätiedot. Kun perustiedot ovat samat, niiden hallinta on helppoa eikä edellytä tietojen siirtoa. Ostoreskontrapiirteen avulla korvaat yhden ylläpidettävän järjestelmän kokonaan.

Tiliraportointi XML-pohjaiseksi

Kun taloushallinnon lähtevät maksuliikenneaineistot ovat Sepa-yhteensopivia, luonnollinen jatke on muuttaa myös tiliraportointi XML-pohjaiseksi. Tiliraportoinnin keskeiset aineistot ovat XML-tiliote ja XML-viiteaineisto. Näiden avulla varmistetaan kaikkien maksutietojen välittyminen koko ketjun läpi saajalle asti.

Pankkien yhteyskäytäntö on uudistunut

Web Services on pankkien uusi, PATUn korvaava yhteyskäytäntö, joka tarjoaa yritysten eräsiirtopalveluun uuden tekniikan mukaisen turvaratkaisun. Web Services -yhteyden tietoturva perustuu nykyaikaiseen PKI-tekniikkaan ja varmenteisiin, jotka saat pankista sähköisesti. Web Services -käyttäjänä et tarvitse pankin paperilla lähettämiä PATU-tunnuksia. Yrityksesi aineistot siirtyvät verkossa aina salakirjoitetussa muodossa. Tietoturva siirtyy näin uudelle tasolle ja saat käyttöösi myös pankin uudet XML-pohjaiset palvelut. Uusi yhteyskanava mahdollistaa myös pankkikonsernin ulkomaiset lokaalit maksupalvelut.

Jaa: