Matkahallinta

Sub title: 
Virtaviivaista matkalaskujen käsittely

Banner title: 
Laita organisaatiosi matka- ja kululaskut kuriin Baswaren ratkaisulla: puutu kustannuksiin jo etukäteen, nopeuta korvausten maksuprosessia, paranna henkilöstön tyytyväisyyttä ja varmista säännösten noudattaminen.

Banner text: 
Hautaa taulukkolaskennan matkalaskulomakepohjat ja poista paperi matka- ja kululaskuprosesseista. Kuitit voit kuvata älypuhelimella ja luottokortti- sekä matkatilitapahtumat ovat valmiina järjestelmässä odottamassa jatkokäsittelyä. Mikä voisi olla helpompaa?

Benefit Title: 
Matkalaskut Baswaren ratkaisulla: kontrolloitua, tehokasta ja helppoa

Benefit Text: 

Baswaren ratkaisu mahdollistaa koko organisaation matka- ja kululaskujen keskitetyn käsittelyn ja prosessien automaation. Ratkaisu tukee monitahoisia matkustussääntöjä, jotka helpottavat laskujen luontia ja tekevät prosessista hallitumman. Mobiilikäyttöliittymä mahdollistaa kuittien kuvaamisen, matkalaskujen luomisen ja hyväksymisen älypuhelimilla ja tablet-tietokoneilla.

 

 • Puutu matkustamisen kustannuksiin jo etukäteen: Ratkaisun avulla  voit laatia kustannusarvion sisältävän matkasuunnitelman, joka täytyy hyväksyttää ennen matkaa. Kustannuspaikkavastaava voi hyväksyä matkasuunnitelman myös älypuhelimella tai tablet-tietokoneella.
 • Kuvaa kuitit älypuhelimella tai tabletilla: Älä turhaan kanna huolta matkan tiimellyksessä kadonneista kuiteista. Kuvaa kuitit jo matkalla älypuhelimella tai tablet-tietokoneella, niin ne ovat valmiina odottamassa liittämistä matkalaskulle.
 • Korttitapahtumien integrointi helpottaa matkalaskun luontia: Yrityksen luottokortti-ja matkatilitapahtumat tuodaan automaattisesti Basware Travel & Expense Management -järjestelmään.
 • Sähköpostiviesti saapuneista korttitapahtumista: Järjestelmä lähettää työntekijöille automaattisesti sähköpostiviestin järjestelmään saapuneista korttitapahtumista.
 • Matkalaskun luonti helposti matkasuunnitelman pohjalta: Matkalasku perustuu yksinkertaisimmillaan olemassa olevaan matkasuunnitelmaan, joka mahdollistaa matkalaskun automaattisen hyväksynnän matkasuunnitelman kustannusarvion puitteissa.
 • Varmista päivärahojen ja kilometrikorvausten oikea hyvitys: Järjestelmä laskee päivärahat ja kilometrikorvaukset automaattisesti paikallisen lainsäädännön, työehtosopimusten ja yrityksen käytäntöjen mukaisesti – tämä helpottaa matkalaskun luontia ja minimoi väärinkäytösten mahdollisuudet.
 • Kulujen kohdistaminen joustavasti: Voit kohdistaa laskun kokonaisuudessaan tai yksittäisen laskun tapahtuman eri kustannuspaikoille tai projekteille.

Webinaaritallenne

 • TEM Mobilen avulla kuvaat kuitit ja hyväksyt matkalaskut älypuhelimella tai tablet-tietokoneella.
  Webinar
 • Case Atea

  Osana kokonaisvaltaista hankinnasta maksuun -ratkaisua Atea otti käyttöön Travel & Expense Management -sovelluksen. Atea kommentoi ratkaisun intuitiivista käyttöliittymää: "All 2,500 of our employees have been able to use it. It's incredibly simple and user-friendly." Ja on tyytyväinen nopeaan matkalaskutukseen: "It's just brilliant because our employees are...billing their expenses as quickly as possible."

Helppo, itsepalveluperiaatteella toimiva työkalu

Käyttäjien hyväksyntä on tärkeää organisaation matka- ja kululaskujen hallinnassa. Baswaren ratkaisulla matkalaskun luonti ja korvausten maksatus on helppoa.

Lue lisää

Käyttäjien hyväksyntä on tärkeää organisaation matka- ja kululaskujen hallinnassa. Baswaren ratkaisulla matkalaskun luonti ja korvausten maksatus on helppoa.

Ratkaisu tukee kertakirjautumista, jonka ansiosta työntekijät voivat kirjautua järjestelmään helposti. Intuitiivisen käyttöliittymän ansiosta matkasuunnitelman, matkalaskun tai kululaskun luominen on todella helppoa. Kulutapahtumia on helppo lisätä, ja kuitit voi kuvata älypuhelimella tai skannata skannerilla.

Piilota teksti

Korttitapahtumien integrointi

Luottokortti- ja matkatilitapahtumien integrointi virtaviivaistaa matka- ja kululaskujen käsittelyprosessia ja helpottaa laskun luontia.

Lue lisää

Luottokortti- ja matkatilitapahtumien integrointi virtaviivaistaa matka- ja kululaskujen käsittelyprosessia ja helpottaa laskun luontia.

Basware Travel & Expense -järjestelmä voidaan integroida kaikkiin yleisimpiin luottokortteihin ja matkatileihin. Integrointi mahdollistaa ostotapahtumien tuomisen automaattisesti järjestelmään, josta ne on edelleen helppo lisätä laskulle. Järjestelmä muistuttaa työntekijöitä sähköpostiviestillä järjestelmään saapuneista kortti- ja/tai matkatilitapahtumista.

Piilota teksti

Kuittien kuvaus mobiililaitteilla

Kuittien välitön kuvaaminen helpottaa niiden säilyttämistä. Kuvaa kuitit talteen älypuhelimella tai tablet-tietokoneella.

Lue lisää

Kuittien välitön kuvaaminen helpottaa niiden säilyttämistä. Kuvaa kuitit talteen älypuhelimella tai tablet-tietokoneella.

Matkan aikana kuitit voivat helposti kadota tai muuttua lukukelvottomiksi. Usein pelkästään kuittien suuri lukumäärä tekee matkalaskun tekemisestä hidasta ja tehotonta. Matkalaskuratkaisun mobiilisovelluksella voit kuvata kuitin välittömästi sen saatuasi. Kululajin ja kuitin loppusumman tallentaminen kuitin kuvaamisen yhteydessä automatisoi kulutapahtuman luonnin. Tällöin kaikki kulut tulevat korvatuksi ja matkalaskun teko on helppoa ja nopeaa.

Piilota teksti

Matkustamisen kustannukset kontrolliin matkasuunnitelmilla

Matkojen etukäteissuunnittelun ja vain tarpeellisten matkojen hyväksynnän avulla voit tiukentaa matkustamisen kustannusten kontrollia.

Lue lisää

Matkojen etukäteissuunnittelun ja vain tarpeellisten matkojen hyväksynnän avulla voit tiukentaa matkustamisen kustannusten kontrollia.

Ennakointi on oleellista matkustamisen kustannusten hallinnassa. Noudattamalla matkustamisen hankintakategoriassa muiden hankintojen kanssa yhtäläisiä menettelyjä voit varmistua, että matkustaminen on hyväksyttyä ja että päättäjä myös ymmärtää kustannusvaikutukset ennen matkan hyväksymistä. Baswaren ratkaisulla laadit nopeasti oleelliset tiedot sisältävän matkasuunnitelman. Suunnitelmaan on mahdollista lisätä kustannusarvio, jonka avulla matkalaskun hyväksyntä voidaan automatisoida.

Matkasuunnitelman voi hyväksyä myös älypuhelimille ja tablet-tietokoneille tarkoitetulla mobiilisovelluksella. Nopea hyväksymiskierto mahdollistaa matkan varaamisen hyvissä ajoin ja edullisin hinnoin.

Piilota teksti

Matkustussäännöt

Matkustussäännöt voivat olla monimutkaisia, mutta Baswaren ratkaisulla päivärahojen ja kilometrikorvausten laskenta on helppoa ja vaivatonta.

Lue lisää

Matkustussäännöt voivat olla monimutkaisia, mutta Baswaren ratkaisulla päivärahojen ja kilometrikorvausten laskenta on helppoa ja vaivatonta.

Monimutkainen päivärahalaskenta voi olla vaikeaa jo taloushallinnon ammattilaiselle, tavallisista työntekijöistä puhumattakaan. Organisaatiolle virheistä voi aiheutua juridisia seuraamuksia, joten monet valitsevatkin Baswaren matka- ja kululaskuratkaisun. Ratkaisu yksinkertaistaa prosessia ja automatisoi kulujen laskennan paikallisten lakien ja yrityskohtaisten käytäntöjen mukaisesti.

Piilota teksti

Integraatio muihin järjestelmiin

Matka- ja kululaskujärjestelmän kytkeminen konekielisesti kirjanpito-, maksu- ja laskutusjärjestelmiin helpottaa laskutusta ja matkakustannusten korvausten maksamista.

Lue lisää

Matka- ja kululaskujärjestelmän kytkeminen konekielisesti kirjanpito-, maksu- ja laskutusjärjestelmiin helpottaa laskutusta ja matkakustannusten korvausten maksamista.

Matka- ja kululaskut sisältävät tyypillisesti tapahtumia, jotka joko korvataan tai ei korvata matkustajalle, sekä tapahtumia, jotka voidaan laskuttaa asiakkaalta ja/tai jotka liittyvät projekteihin. Basware Travel & Expense Management -järjestelmä voidaan integroida organisaation muihin järjestelmiin, mikä helpottaa ja automatisoi tietojen siirtoa eri järjestelmien välillä.Työntekijä voi luoda yhden laskun ja valita helposti, miten yksittäiset kulutapahtumat tulee käsitellä.

Piilota teksti

Palvelukokonaisuudet

Packages Title: 
Matkahallinta

Description: 

Organisaation johtaminen voi olla monimutkaista, mutta matka- ja kululaskujen käsittelyn pitää olla helppoa ja yksinkertaista.

Travel & Expense Mgmt.

Kontrolloi matkustamisen kustannuksia

Sähköinen matkalaskua nopeuttaa korvausten maksamista, vähentää kustannuksia ja parantaa henkilöstön tyytyväisyyttä.

Jätä tarjouspyyntö
See features
Hide features
 • Matkasuunnitelmat
 • Matka- ja kululaskut
 • Rahankäytön raportointi
 • Itsepalveluperiaate
 • Täsmäytys ja hyväksyntä
 • Mobile

InvoiceReady™

Kasvuyrityksille

Nopein ja helpoin tapa muuttaa PK-yrityksen osto- ja/tai matkalaskuprosessi paperittomaksi. Maksat vain käyttämistäsi palveluista.

Jätä tarjouspyyntö
See features
Hide features
 • Vastaanota kaikki ostolaskut verkkolaskuina
 • Ostolaskujen tarkastus-/hyväksyntäkierto
 • Ostolaskujen täsmäytys sopimuksiin/tilauksiin
 • Vakiomuotoinen ERP-liittymä
 • Matka- ja kululaskut
 • Hankinnan perustoiminnallisuus
 • Arkisto
 • Mobile

Haluatko kuulla lisää?

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme palaa asiaan.

Ota yhteyttä

Basware 100% paperless

Knowledge center title: 
Lue lisää sähköisestä matka- ja kululaskujen käsittelystä Knowledge Centerin artikkeleista