Virtaviivaisemmat matkalaskujen käsittelyprosessit

Liiketoiminnan hallinta saattaa olla monimutkaista, mutta matka- ja kulukorvausten hallinnan ei pitäisi olla. Automatisoimalla matkalaskujen ja kulukorvauksien käsittelyprosessit tehostat toimintaa huomattavasti ja pääset eroon turhista manuaalisista rutiineista.

Matkahallintaprosessin virtaviivaistaminen Basware Travel- ja Basware Expense -ratkaisuilla tuo toimialasta riippuen merkittäviä kustannussäästöstä epäsuoran hankinnan kategorioissa.

Matkalaskujen käsittelyssä työajan säästö voi olla asiakkaidemme kokemusten mukaan jopa 2/3 perinteiseen tapaan verrattuna. Yritykset, jotka käyttävät tyypillisesti noin 20 % epäsuorasta hankinnastaan matkustamiseen, voivat näin saavuttaa merkittäviä säästöjä. Baswaren matkahallinnan ratkaisu voidaan integroida helposti kaikkiin tarvittaviin järjestelmiin, kuten taloushallinnon järjestelmiin, HR- ja palkkahallintaan sekä sähköiseen arkistoon.

Nopea kulujen korvaus ja kululaskujen käsittely parantavat henkilöstön tyytyväisyyttä. Korkea automaatioaste virtaviivaistaa prosessia ja parantaa liikematkustuksen hallittavuutta aina matkasuunnittelusta matkahallinnan raportointiin. Nopea takaisinmaksuaika tekee investoinnista kannattavan.

Matka- ja kululaskujen käsittelyn automatisoinnin keskeiset edut

  • Tehokas matkalaskujen käsittelyprosessi – varmistaa säännöstenmukaisuuden ja tukee yrityksen matkustuspolitiikan noudattamista
  • Kustannussäästöt – Matka- ja kululaskujen käsittelykulut alenevat jopa kahdella kolmanneksella perinteiseen tapaan verrattuna 
  • Näkyvyys – Kaikki matkahallintaan liittyvä tieto on aina saatavilla ja mahdollistaa ajantasaisen raportoinnin

Jaa: