Ostolaskun käsittely

Sub title: 
Laskuautomaatio vähentää ostolaskujen käsittelyn kustannuksia ja yksinkertaistaa prosesseja

Banner title: 
Onko rahavirta, kustannukset ja käyttöpääoma kontrollissa?

Banner text: 
Ostolaskuilla on keskeinen rooli luotettavien kassaennusteiden laadinnassa. Tehokas kassanhallinta edellyttää myös kontrolloitua ostolaskujen kierrätystä ja reaaliaikaista näkyvyyttä tuleviin sitoumuksiin. Taloushallinnolta odotetaan laadukasta ja ajan tasalla olevaa tietoa. Basware mahdollistaa keskitetyn, paperittoman ja pitkälle automatisoidun ostolaskujen käsittelyn kaikenkokoisille organisaatioille.

Benefit Title: 
Automaattiseen ostolaskujen käsittelyyn tarvitaan älykkäitä ratkaisuja

Benefit Text: 

Baswaren ratkaisut ostolaskujen käsittelyyn tarjoavat ostolaskujen hyväksyjille innostavan ja helpon tavan hyväksyä laskut päätelaiteriippumattomasti. Pikaviestintä nopeuttaa epäselvien ostolaskujen selvitystä, ja ratkaisumme ovat käytettävissä pilvipalveluna.

 • Parempi palvelu pienemmillä kustannuksilla: Virtaviivainen ostolaskujen kierrätys takaa pienemmät laskukohtaiset kustannukset, automatisoi rutiininomaiset tehtävät ja varmistaa käteisalennusten hyödyntämisen.
 • Reaaliaikainen näkyvyys ja analytiikka parantavat taloudellista päätöksentekoa: Reaaliaikainen näkyvyys ostolaskujen kiertoon, suorituskykymittareihin (KPI) ja kustannuksiin tehostaa taloushallinnon sekä tärkeimpien sidosryhmien operatiivista ja strategista päätöksentekoa. Graafiset raportit ovat helppoja ymmärtää ja raporteilta pääsee porautumaan aina laskulle asti.
 • Helppo integrointi järjestelmien, toimintojen ja kauppakumppaneiden välillä: Keskittäminen palvelukeskukseen konsolidoi ja standardoi prosessin olemassa olevan ERP-ympäristön mukaan.
 • 100 % verkkolaskuja alusta alkaen: Luovu paperisista ostolaskuista ja vastaanota kaikki ostolaskut verkkolaskuina. Tämä parantaa tehokkuutta ja vähentää kustannuksia merkittävästi. Ratkaisuistamme löydät keinot verkkolaskujen vastaanottoon ja niiden lähettämiseen. Tarjoamme myös ostajille ratkaisuja, joilla he voivat tukea omien toimittajiensa verkkolaskujen lähetystä. Ratkaisujemme sisältämät itsepalvelutyökalut vähentävät toimittajien kyselyihin kuluvaa aikaa ja tiivistävät toimittajasuhteita.
 • Mobiilius tehostaa kustannussäästöjä ja nopeuttaa ostolaskujen kierrätystä: Laskujen tarkastus ja hyväksyminen älypuhelimella tai tablet-tietokoneella on helppoa ja nopeaa. Analytiikan tarkastelumahdollisuus myös mobiilisti tukee parempaa ja nopeampaa päätöksentekoa.
 • Paranna kassanhallintaa ja hyödy pidemmistä maksuajoista tai kassa-alennuksista: Hyödynnä ainutlaatuista MasterCardin ja Baswaren tarjoamaa ratkaisua, jossa toimittaja saa maksun heti ja ostaja vastaavasti pidemmän maksuajan. Tai maksa laskut etuajassa ja nauti toimittajan tarjoamista kassa-alennuksista. 

 

 • Helppoa paperitonta laskujen käsittelyä pk-yrityksille

  Sähköinen ostolaskujen käsittely ei ole enää vain suurten organisaatioiden etuoikeus. Olemme käärineet 25-vuoden kokemuksemme sähköisestä ostolaskujen käsittelystä yhdeksi käyttöönottovalmiiksi paketiksi. Paketin nimi on InvoiceReady ja se on suunniteltu erityisesti PK-yritysten tarpeet huomioiden.

  Katso InvoiceReadyn esittelyvideo

Verkkolaskuja alusta alkaen

Verkkolaskuratkaisuillamme ja maailmanlaajuisella skannauspalvelullamme organisaatiosi voi siirtyä heti täysin paperittomaan prosessiin.

Lue lisää

Verkkolaskuratkaisuillamme ja maailmanlaajuisella skannauspalvelullamme organisaatiosi voi siirtyä heti täysin paperittomaan prosessiin.

Autamme organisaatiotasi varmistamaan verkkolaskun laajamittaisen käyttöönoton alusta alkaen. Tarjoamme erikokoisille toimittajille sopivia verkkolaskuratkaisuja, kuten täysin integroituja verkkolaskujen lähetysratkaisuja suurille toimittajille, virtuaalitulostuksen keskisuurille toimittajille sekä toimittajaportaalin pienimmille toimittajille. Maailmanlaajuinen skannauspalvelumme täydentää ja tukee verkkolaskujen saumatonta käyttöönottoa.

Lisätietoja  verkkolaskujen vastaanotosta.

Piilota teksti

Älykäs ostolaskujen käsittely

Ratkaisuihimme sisäänrakennetut parhaat käytännöt mahdollistavat ostolaskujen kierrätyksen ja tiliöinnin automatisoinnin.

Lue lisää

Ratkaisuihimme sisäänrakennetut parhaat käytännöt mahdollistavat ostolaskujen kierrätyksen ja tiliöinnin automatisoinnin.

Laskuautomaatio on enemmän kuin ostolaskujen sähköinen kierrätys. Ratkaisumme automatisoivat ostolaskujen hyväksymiskierronhyödyntämällä laskujen tietoja ja ennalta määriteltyjä käsittelysääntöjä ja hyväksyntäkäytäntöjä. Tilaukselliset ostolaskut ja sopimuksiin perustavat toistuvaislaskut täsmäytetään ostotilauksiin ja maksuposteihin. Hyväksymiskiertoon lähetetään vain ne ostolaskut, jotka eivät täsmää automaattisesti. Prosessin automatisointi vähentää virheiden määrää ja varmistaa sääntöjen mukaisen toiminnan.

Lue e-kirja: Driving Performance in Accounts Payable

 

Piilota teksti

Täsmäytys mahdollistaa automaattisen käsittelyn.

Ostolaskujen täsmäytys tilauksiin tai maksusuunnitelmiin automatisoi prosessin ja vähentää kustannuksia ja lyhentää laskujen käsittelyaikoja merkittävästi.

Lue lisää

Ostolaskujen täsmäytys tilauksiin tai maksusuunnitelmiin automatisoi prosessin ja vähentää kustannuksia ja lyhentää laskujen käsittelyaikoja merkittävästi.

Basware automatisoi prosessin mahdollisimman pitkälle täsmäyttämällä ostolaskut tilauksiin, maksusuunnitelmiin, sopimuksiin tai tavaran vastaanottokuittauksiin sekä otsikko-että rivitasolla tai molemmilla.Täsmäytys tehostaa toimintaa ja tuo säästöjä automaattisella tiliöinnillä ja hyväksymiskierroilla, jotka minimoivat ostoreskontran kuormituksen.Ostoreskontrahenkilöstö voi keskittyä enemmän lisäarvoa tuottaviin tehtäviin.

Lue e-kirja: How to Best Match Invoices and Drive Down AP Costs by 50%.

Piilota teksti

Mobiili ja vuorovaikutteinen

Parantaa toimittajasuhteita ja ostolaskujen käsittelyn operatiivista tehokkuutta. Nopeuttaa ostolaskujen kiertoa ja varmistaa kassa-alennusten hyödyntämisen. Parantaa työntekijöiden työtyytyväisyyttä.

Lue lisää

Parantaa toimittajasuhteita ja ostolaskujen käsittelyn operatiivista tehokkuutta. Nopeuttaa ostolaskujen kiertoa ja varmistaa kassa-alennusten hyödyntämisen. Parantaa työntekijöiden työtyytyväisyyttä.

Ostolaskujen käsittelyn ratkaisu lähettää käyttäjille sähköposti-ilmoitukset uusista tehtävistä ja puuttuvista vastaanottokuittauksista. Pikaviestintä vähentää laskun turhaa kierrätystä, koska käyttäjät voivat verkkokeskustella yksittäisistä laskuista. Keskusteluhistoria tallentuu automaattisesti laskun käsittelyhistoriaan. Kustannuspaikkavastaavat ja projektipäälliköt voivat tarkastaa ja hyväksyä laskuja myös joutoaikana älypuhelimella tai tablet-tietokoneella. Basware Analytics -mobiilisovelluksen avulla talous- ja hankintajohtajat pysyvät ajan tasalla ostoveloista, hankinnoista ja prosessien suorituskyky-mittareista. Mobiilius mahdollistaa nopeamman päätöksenteon ja avaa uusi mahdollisuuksia käyttöpääoman tehostamiseen.

Lataa mobiilisovellus Google Playsta tai Apple App Storesta.

 

Piilota teksti

Analytiikka tarjoaa reaaliaikaisia tietoja

Tärkeimpien sidosryhmien käytettävissä on tunnuslukuja ja suorituskykymittareita, jotka tukevat operatiivista ja strategista toimintaa.

 

Lue lisää

Tärkeimpien sidosryhmien käytettävissä on tunnuslukuja ja suorituskykymittareita, jotka tukevat operatiivista ja strategista toimintaa.

 

Oikeiden tietojen saatavuus ja hyödynnettävyys on tärkeää ostoreskontran kehittymisen ja hallinnan kannalta. Tietojen perusteella voidaan tunnistaa prosessien pullonkauloja ja puuttua niihin. Muita raportoitavia asioita ovat esimerkiksi kassaennusteet, maksuehdot, mahdolliset alennukset ennenaikaisista maksuista sekä toteutuneet alennukset.

Lue lisää  Basware Analytics -ratkaisusta - ja tutustu kuvakaappauksiin.

Piilota teksti

Pilvipohjainen ja saumattomasti integroitu hankinnasta maksuun -ratkaisu

Tarjoamme saumattomasti olemassa oleviin ERP- ja materiaalijärjestelmiin integroituja hankinnasta maksuun -ratkaisuja pilvipalveluna.

Lue lisää

Tarjoamme saumattomasti olemassa oleviin ERP- ja materiaalijärjestelmiin integroituja hankinnasta maksuun -ratkaisuja pilvipalveluna.

Kokemuksemme yli 250 erilaisesta ERP:stä varmistaa yksinkertaisen ja mutkattoman integraation.

SaaS-ratkaisun valitsemalla organisaatio voi välttää omille palvelimille asentamiseen liittyvät aika-, kustannus- ja resurssihaasteet. Pilvipalvelun etuna on lisäksi joustava skaalautuvuus liiketoiminnan muutostarpeisiin.

Lue lisää pilviratkaisuista ja helposta integraatiosta.

 

Piilota teksti

Palvelukokonaisuudet

Packages Title: 
Laskuautomaatio

Description: 

Laskuautomaation palvelupaketit on porrastettu erikokoisten organisaatioiden ja ostoreskontraprosessin erilaiset automaatioastetavoitteet huomioiden. Paketeissa on sisäänrakennettuna 25 vuoden aikana yhteistyössä tuhansien organisaatioiden kanssa muodostuneet parhaat käytännöt.

InvoiceReady™

Kasvuyrityksille

Nopein ja helpoin tapa muuttaa PK-yrityksen osto- ja/tai matkalaskuprosessi paperittomaksi. Maksat vain käyttämistäsi palveluista.

Jätä tarjouspyyntö
See features
Hide features
 • Vastaanota kaikki ostolaskut verkkolaskuina
 • Ostolaskujen tarkastus-/hyväksyntäkierto
 • Ostolaskujen täsmäytys sopimuksiin/tilauksiin
 • Vakiomuotoinen ERP-liittymä
 • Matka- ja kululaskut
 • Hankinnan perustoiminnallisuus
 • Arkisto
 • Mobile

AP Automation

Maailmanluokan ostolaskuprosessi

Monipuolinen, helppokäyttöinen ja globaalisti toimivaksi skaalautuva ratkaisu. Parantaa kassanhallintaa suurissa organisaatioissa.

Jätä tarjouspyyntö
See features
Hide features
 • Vastaanota kaikki ostolaskut verkkolaskuina
 • Maailmanlaajuiset skannauspalvelut
 • CloudScan omatoimiseen skannaukseen
 • Parhaiden käytäntöjen mukainen laskujen kierto
 • Basware Network
 • Täsmäytys tilauksiin ja suunnitelmiin
 • Edistynyt laskujen hyväksynnän automaatio
 • Mobile

Purchase to Pay

Hankinnasta maksuun -prosessi

Tehosta organisaation hankinta- ja ostoreskontraprosesseja. Asioi maailman suurimmassa kaupankäyntiverkostossa.

Jätä tarjouspyyntö
See features
Hide features
 • Käyttäjäystävällinen ostokokemus
 • Parhaiden käytäntöjen mukaiset kierrot
 • Basware Network
 • Portaali toimittajille
 • Skannauspalvelut
 • Laskujen automaattinen täsmäytys
 • Toistuvaislaskujen maksusuunnitelmat
 • ERP-integrointi

Haluatko kuulla lisää?

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme palaa asiaan.

Ota yhteyttä

Basware 100% paperless

Knowledge center title: 
Lue lisää laskuautomaatiosta Knowledge Centerin artikkeleista