IFRS- ja FAS-konsernitilinpäätös helposti ja vaivattomasti

Älykästä laskenta-automatiikkaa sisältävä Basware Financial Performance Management (FPM) tarjoaa kokonaisvaltaisen konsernilaskennan. Sen avulla IFRS- tai FAS-konsernitilinpäätös syntyy nopealla aikataululla vaivattomasti.

Yhdessä laskentasisältöpaketin kanssa sekä implementointiaikaa että konsernilaskennan rutiinitehtävissä kuluvaa aikaa voidaan huomattavasti lyhentää sekä parantaa tiedon oikeellisuutta. Basware tarjoaa laskentasisältöpaketteja FASin sekä IFRS:n mukaisen konsernitilinpäätöksen tekemiseen.

Helppo konsernitilinpäätös - lisää luotettavuutta nopealla käyttöönottoaikataululla

Basware FAS- ja IFRS -paketti ovat valmiiksi suunniteltuja laskentasisältökokonaisuuksia, jotka liitetään Basware FPM- järjestelmän yhteyteen. Paketin mukana tulevat valmis konsernitilikartta, syöttö- ja raporttipohjat sekä uusimman lainsäädännön mukaan tuotettu laskentaohjeistus.

Valmiit konsernilaskennan laskentamallit takaavat järjestelmän nopean käyttöönoton, koska sen avulla säästytään kalliilta ja aikaa vievältä konsultointityöltä. Käyttöönoton jälkeen järjestelmän ylläpitäminen on helppoa. Voit käytännössä ulkoistaa raportointisäädösmuutosten seurannan, koska kaikki tulevat muutokset päivitetään automaattisesti ohjelmistoon.

Konsernitilinpäätös automatiikkaa hyödyntäen

FPM -järjestelmä mahdollistaa usean eri laskentaperiaatteen yhtäaikaisen käytön ja raportoinnin. Ohjelman konsernilaskennan raportointilogiikka konsolidoi tiedot automaattisesti ja organisaatiorakennetta hyödyntämällä sisäiset erät eliminoituvat pois oikealla organisaatiotasolla konsernitilinpäätöstä laadittaessa.

Ajantasaista tietoa konsernitilinpäätökseen yksiköistä eri puolilla maailmaa

Vaikka järjestelmän käyttö hajautetaan maantieteellisesti, käytössä on yksi yhteinen tietokanta, joka mahdollistaa lukujen tehokkaan keräämisen tytäryhtiöistä ja niiden reaaliaikaisen raportoinnin. Älykkään valuuttakäsittelyn ansiosta tietoa voidaan syöttää ja raportoida useassa eri valuutassa, jos yksiköt sijaitsevat eri maissa ja käyttävät useita eri valuuttoja.

Jaa: