Joustava ja läpinäkyvä budjetointi, ennustaminen ja raportointi

Basware Financial Performance Management (FPM)- järjestelmä tarjoaa joustavat työvälineet taloussuunnitteluun. Budjetointi, ennustaminen ja kuukausiraportointi taloushalinnossa helpottuu sekä parantaa lukujen läpinäkyvyyttä.

Budjetointi, ennustaminen ja raportointi tukemaan muuttuvan toimintaympäristön ja taloushallinnon vaatimuksia

Taloushallinto on elänyt muutosten pyörteessä pitkään ja vaatimukset kasvavat yhä edelleen. Taloussuunnittelussa muuttuva toimintaympäristö ja moniportaistuvat organisaatiorakenteet asettavat vaatimukset yhä paremmalle tulevaisuuden visioinnille sekä nopeammalle reagoimiselle.

Vaatimukset johdon raportoinnille ovat lisääntyneet viime vuosina. Itse budjetointi- ja ennustamisprosessia on monissa organisaatioissa jouduttu uudistamaan, jotta pystytään vastaamaan toimintaympäristön haasteisiin. Kuukausiraportointi halutaan automatisoida kirjanpidon toteumatietojen perusteella. Samanaikaisesti liiketoimintalähtöisen budjetoinnin ja suunnittelun on merkitys taloushallinnossa kasvaa. Tämä puolestaan auttaa tarkempien ja oikea-aikaisempien ennusteiden laatimisessa. Enää taloussuunnittelua ja elintärkeää ennustamista ei voi jättää taulukkolaskennan tai muun haavoittuvan välineen varaan.

Budjetointi, ennustaminen ja raportointi uusimman teknologian avulla

FPM- järjestelmän helppokäyttöinen käyttöliittymä mahdollistaa tiedon syötön hajauttamisen oikealle organisaatiotasolle. Liiketoimintajohtajat eri organisaatioissa tai divisioonissa voivat syöttää esimerkiksi seuraavat budjettinsa suoraan järjestelmään:

  • myyntibudjetti
  • kulubudjetti
  • investointibudjetti
  • kokonaisbudjetti

Kun tieto on kerran syötetty järjestelmään, se konsolidoituu heti. Kaikilla käyttäjillä, läpi organisaation, on aina käytössä samat ja ajantasaiset luvut ilman epävarmuutta viimeisestä versiosta.

Organisaation johdolle ja talousosastolle järjestelmä tarjoaa täydellisen läpinäkyvyyden sekä jatkuvan ja ajantasaisen lukujen seurannan, kuukausiraportoinnin sekä rullaavan ennustamisen halutun ajanjakson ajan - myös tilikauden yli. Lisäksi käyttäjät voivat porautua raportin luvuilta kustannuspaikkatasolle, kirjanpidon tositetasolle tai aina ostolaskun kuvalle saakka.

Kokonaisuuden viimeistelevät reaaliaikaisesti päivittyvät graafiset raportit, jotka mahdollistavat monipuolisen tiedon analysoinnin.

Basware FPM on nopea ottaa käyttöön ja se integroidaan helposti organisaation olemassa oleviin järjestelmiin kuten SAP tai MS Dynamics.

Jaa: