MYYNTILASKUT HALLINTAAN - LÄHETÄ VERKKOLASKUJA
KAIKILLE ASIAKKAILLESI JO TÄNÄÄN

 

Pyytävätkö tai vaativatko asiakkaasi verkkolaskuja? Haluatko vähentää kustannuksia, tehostaa toimintaa ja parantaa rahavirran läpinäkyvyyttä?

Verkkolaskuja vastaanottamaan kykenevien asiakkaiden tunnistaminen ja verkkolaskujen lähettäminen on usein monimutkaista. Siksi verkkolaskutukseen siirtyminen on hidasta erityisesti asiakaskunnan ollessa suuri ja kansainvälinen. Sinun ei tarvitse huolehtia verkkolaskutuksen ja myyntilaskujen hallinnan monimutkaisuudesta, kuten eri sanomamuotojen välisistä konversioista, uusien asiakkaiden liittämisestä verkkolaskujen vastaanottajiksi tai palvelun ylläpidosta – Baswaren  avulla voit siirtyä heti sataprosenttisen kattavaan verkkolaskutukseen helposti ja tehokkaasti. Laskujen lähettäminen verkkolaskuina kaikille asiakkaillesi tuo merkittäviä kustannussäästöjä ja parantaa palvelun laatua.

Yksinkertainen ja joustava sähköisten myyntilaskujen hallinta täyttää asiakkaidesi vaatimukset

Yksinkertainen ei tässä tarkoita ominaisuuksiltaan puutteellista vaan yhden luukun ratkaisua. Yrityksesi nykyiseen myyntilaskujen hallintajärjestelmään integroituva Basware e-Invoice -palvelu tarjoaa yhden yhteyspisteen ja rajapinnan, jonka kautta voit lähettää kaikki myyntilaskut verkkolaskuina. Laskut lähetetään asiakkaiden valmiuksien ja vaatimusten mukaan verkkolaskuina esimerkiksi suoraan asiakkaan laskujenkäsittelyjärjestelmään, toiminnanohjausjärjestelmään tai Basware Portaliin. Jos asiakkaalla ei ole kykyä vastaanottaa verkkolaskua, hänelle toimitetaan paperilasku Tulostuspalvelun kautta.

Aktiivisella viestinnällä lisää verkkolaskujen vastaanottajia

Keskeistä onnistuneessa verkkolaskuprojektissa on asiakkaiden aktiivinen informointi verkkolaskutuksen käyttöönotosta. Baswarella on tarjota käytännössä toimiviksi todistetut prosessit ja työkalut, joilla jopa pienimmätkin asiakkaat saadaan aktivoitua verkkolaskutuksen piiriin. Basware e-Invoice -palvelu hyödyttää niin sinua kuin asiakkaitasikin.

Tue paikallisia käytäntöjä – toimi kansainvälisesti

Laskutuksessa on monia paikalliseen lainsäädäntöön ja asiakkaisiin liittyviä vaatimuksia. Jotta voit saada kaikki asiakkaasi verkkolaskutuksen piiriin, on tärkeää noudattaa näitä vaatimuksia, paikallisia käytäntöjä ja toimialakohtaisia standardeja. Basware tarjoaa ALV-vaatimukset täyttäviä verkkolaskupalveluita yli 50 maassa, ja tekee yhteistyötä yli 160 verkkolaskuoperaattorin kanssa. Näin maksimoimme verkkolaskutuksen kattavuuden sekä kansainvälisesti että paikallisesti.

Luota kehittyneeseen palveluun

Basware e-Invoice tarjoaa

 • yhden integroidun yhteyspisteen ja rajapinnan kaikkien myyntilaskujen lähettämiseen verkkolaskuina
 • kattavat toimituskanavat, joilla laskut tavoittavat asiakkaasi
 • suorat yhteydet
 • Basware Portal
 • Basware Commerce Network
 • Tulostuspalvelu paperilaskuja varten
 • Asiakasaktivointipalvelu
 • ALV-vaatimukset täyttävä arkistoratkaisu
 • Edistyneet työkalut valvontaan ja raportointiin
 • Asiakastuki
 • Luotettavassa palvelussa käsitellään tällä hetkellä yli 50 miljoonaa tapahtumaa ja 420 miljardin dollarin loppusummaiset laskut
 • Hyödynnä asiantuntemustamme ja prosessiosaamistamme

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja.

Jaa: