Maksimoi menestys tehostamalla Baswaren ratkaisujen tuottamaa arvoa

Basware Business Consulting tarjoaa strategisia palveluita, joiden avulla organisaatiosi voi hyödyntää parhaalla tavalla talousohjausta, hankinnasta maksuun -ratkaisuja ja Basware Commerce Network -verkostoa. Baswaren käyttöönottokonsultointi varmistaa ratkaisujen käyttöönoton parhaalla mahdollisella tavalla määriteltyjen aikataulujen mukaan.

Tarjoamme talousohjaukseen, hankintaan, laskuautomaatioon, hankinnasta maksuun -analytiikkaan ja Basware Commerce Network -strategioihin liittyviä neuvontapalveluita. Basware Business Consultingin asiantuntija palvelut lisäävät ratkaisujemme tuottamaa arvoa. Basware voi toimia täyden palvelun strategiakumppanina talousohjauksen ja hankinnasta maksuun -prosessin kehityksessä tai tarjota neuvontaa yksittäisissä asioissa – valinta on sinun.

Varmistamme organisaatiosi menestyksen

Basware Business Consulting on oleellinen osa asiakkaan menestystä tukevista menetelmistä, joita on kehitetty viimeisen 30 vuoden kuuluu olennaisesti asiakkaiden menestystä tukeviin menetelmiin, joita olemme kehittäneet viimeisten 30 vuoden ajan. Toimintamme ja tukijärjestelmämme on suunniteltu varmistamaan, että tuotteidemme ja palveluidemme käyttö optimoidaan asiakkaan liiketoimintaprosesseissa. Asiakkaan menestys on Baswarelle ensisijaisen tärkeää.

Tarpeitasi vastaavia palveluita

 • Liiketoiminnan konsultointipalvelut: Kiinteä hintaiset valmiiksi määritellyt konsultointipaketit, jotka vastaavat yleisimpiin asiakastarpeisiin.
 • Palvelut suurille organisaatioille: Liiketoiminnan konsultointihankkeiden räätälöinti asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin.
 • Omatoimityökalut: Verkkosivuillamme ilmaiseksi tarjottavat julkaisut, asiantuntijaraportit, työkalut ja laskurit.

Asiakaskertomuksia

”Basware Business Consultingilla on ollut merkittävässä roolissa hankinnasta maksuun -toimintamme kehityksessä. Konsultointi on sparrannut meitä ja toiminut kehityksen kumppanina. Jos haluat kehittää hankinnasta maksuun –prosessia tehokkaasti, kannattaa ehdottomasti hyödyntää konsultoinnin asiantuntemusta.”

Denis Tamplin, talousjohtaja, UnitingCare NSW, ACT

”Basware Business Consulting auttoi meitä verkkolaskustrategian kehittämisessä. Loimme toimintatavan, jolla asiakkaamme, KPN:n asiakaspalvelu ja myynti pystyvät kaikki hyödyntämään verkkolaskuja. Hyvän strategian luominen vie aikaa, mutta johtaa parempiin tuloksiin.”

Hans Hodes, Business Consultant, KPN Shared Service Center Billing

Basware Business Consulting hyödyt

 • Toimialan parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen
 • Standardoidut käyttöönottoprojektit
 • Kokeneet ammattilaiset huolehtivat projektista, suunnittelusta toteutukseen
 • Monipuolinen palvelu sovitetaan asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin
 • Toiminnan jatkuva kehittäminen ja muutoksiin vastaaminen myös käyttöönottoprojektin jälkeen

Business Consulting -palvelut

Hankinnasta maksuun -palvelut

 • Strategian kehitys: Kehitetään organisaation kyvyttä ja valmiuksia vastaava hankinnasta maksuun –prosessi.
 • Prosessien suunnittelu: Liiketoimintaprosessit suunnitellaan vaatimukset huomioiden optimaalisella tavalla.
 • KPI-tunnuslukujen kehitys ja käyttöönotto: Tunnistetaan organisaation suorituskykyä parhaiten kuvaavat mittarit.

Hankinnan hallinta

 • Rahankäytön analysointi: Varmistetaan organisaation sääntöjen mukainen hankinta ja parannetaan rahavirtojen hallintaa. Kehitetään toimittajayhteistyötä ja hankinnan tehokkuutta. Parannetaan menojen hallintaa.
 • Katalogisisällönhallinta: Katalogien avulla varmistetaan sopimusten mukainen hankinta.
 • Hankinnankehittäminen: Baswaren hankintaratkaisut auttavat hankintaprosessin jalkauttamisen organisaatioon ja haluttujen hyötyjen saavuttamiseen.

Laskuautomaatiopalvelut

 • Laskuautomaation  kehittäminen: Automatisoidut ostoreskontraprosessit tuovat kustannussäästöjä ja varmistavat sääntöjen mukaisen toimintatavan.
 • Nykytilan arviointi: Selvitetään nykytila, jotta pystytään määrittämään pullonkaulat ja kehityskohteet.
 • Prosessien suunnittelu ja varmennus: Optimoidaan ostoreskontraprosessit vaatimuksia ja parhaita käytäntöjä vastaavaksi.

Basware Commerce Network

 • Sähköisen sanomavälityksen kehittäminen: Kustannussäästöjen ja parhaiden käytäntöjen varmistaminen.
 • Sähköisen sanomavälityksen nykytila-analyysi: Nykytilanteen analysointi varmistaa oikeat kehitystoimenpiteet sanomavälityksen kehittämiseen..
 • Lähtevien sähköisten sanomien määritys: Luo lähettäjäasiakkaalle standardien mukaisen verkkolaskuaineiston, jotta verkkolaskutus mahdollistetaan heti alusta alkaen kaikille vastaanottajille.
 • Tuki toimittajien aktivointistrategiassa: Laaditaan ja toteutetaan tehokas toimittaja-aktivointiohjelma.

Talousohjauksen konsultointipalvelut

 • Konsernitilinpäätöksen prosessikonsultointi: Basware Prosessikonsultointi tarjoaa apua konsernitilinpäätöksen laadintaan. Konsulttimme auttavat pureutumaan organisaatiosi konsernitilinpäätösprosessin solmukohtiin sekä määrittelemään prosessiin osallistujille selkeät roolit ja vastuut. Palvelussa käydään läpi organisaatiosi nykytila ja laaditaan sen pohjalta tavoitetila. Tavoitteena on tehokas konsernitilinpäätös liitetietoineen ja rahavirtalaskelmineen.
 • Pääkäyttäjäpalvelu: Pääkäyttäjäpalvelumme tarjoaa pääkäyttäjätukea Business Planning (BP), Group Consolidation (GC) ja Financial Performance Management (FPM) -ohjelmistojen käyttöön. Palvelun tarve voi liittyä vuosi- tai osavuositilinpäätöksiin: ne halutaan tehdä nopeasti, luotettavasti ja asiantuntevasti, eikä tilinpäätöstyökalun käyttö ole tuoreessa muistissa. Tällöin konsulttimme voi olla apunasi tilinpäätöksen jokaisessa vaiheessa. Vaihtoehtoisesti, voit kaivata tukea kuukausiraportoinnin ja vuosibudjetoinnin sujuvuuteen, jolloin voit varata konsulttimme esim. pariksi päiväksi joka kuukausi. Konsulttimme tuntevat järjestelmän läpikotaisin, joten voit luottaa siihen, että kiireen keskellä ohjelmaa käytetään parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Vuosihuoltopalvelu: Vuosihuoltopalvelumme pureutuu suunnittelu- ja raportointiohjelmiston käytön tehostamiseen. Järjestelmässä saattaa olla vanhentunutta tietoa, kuten turhia rivejä ja vanha organisaatio. Myös indeksointi ja varmuuskopioiden säännöllinen ottaminen saattaa kaivata tarkistusta. Erityisen haastava tilanne saattaa olla silloin, jos pääkäyttäjä on vaihtunut ja tieto vuodenvaihteen rutiinien dokumentoinnista on jäänyt puolitiehen. Konsulttimme huoltaa järjestelmäsi päivässä tai parissa ja tehostaa sen käyttöä pitkälle tulevaisuuteen.
 • Terveystarkastus: Paraskin ohjelmisto ja toimintatavat vaativat välillä huoltoa toimiakseen joustavasti ja nopeasti. Baswaren uusi Terveystarkastus-palvelu selvittää konsernilaskentaohjelmistosi kunnon nopeasti ja laatii sen perusteelta arvion järjestelmän tilasta ja sen hyödyntämisestä. Nykyiset organisaatiosi toimintatavat käydään läpi ja laaditaan yhdessä kehittämissuositukset. Vanhentunut sisältö poistetaan, pääkäyttäjät ohjeistetaan ja järjestelmän määrityksiä muutetaan tarvittaessa. Ohjelmiston terveystarkastus tuo esiin uusia ohjelmiston käyttömahdollisuuksia, aktivoi sen käyttöä, tuo varmuutta sekä helpottaa säännöllistä ylläpitoa.

Kysy myös muita konsultoinnin palveluitamme:

 • Tilinpäätösapu – konsultointitukeatilinpäätöksenjokaiseenvaiheeseen
 • Käyttöönottovaiheenkonsultointi – tukeajärjestelmänkäyttöönottoon
 • Ylläpitokonsultointi – tukea järjestelmän kehitykseen, ylläpitoon ja haastaviin tilanteisiin
 • Päivystyskonsultointi – konsultti päivystää tilinpäätöksen tai budjetoinnin aikana
 • Koulutukset
Asiantuntijamme tukevat ratkaisun käyttöönottoa ja projektin hallintaa sekä tunnistavat lisäarvoa tuottavat mahdollisuudet.