Taloushallinnon ulkoistuspalvelut, Prosessiulkoistus

Body: 

Harkitsetko taloushallinnon tai ostoreskontran ulkoistamista?

Organisaatioille, jotka harkitsevat taloushallinnon tai ostoreskontran prosessiulkoistusta tarjoamme ulkoistusratkaisun yhteistyössä Efiman kanssa. Aluksi arvioidaan lähtötilanne, prosessin kehittämisen tavoitteet ja tarkoituksen mukainen ulkoistuskokonaisuus. Asiakas voi ulkoistaa koko taloushallinnon tai vain osan siitä. Palvelun laatua mitataan ja kehitettään jatkuvasti. Efima vastaa ulkoistuksesta ja hyödyntää siinä Baswaren ratkaisuja, jotta asiakkaan hankinnasta maksuun prosessi voidaan automatisoida ulkoistuksen yhteydessä. Tarkoitus ei ole siirtää manuaalisia prosesseja tehtäväksi Efimalle vaan ulkoistuksen yhteydessä lisätään automaatiota ja kehitetään prosessia.

Ratkaisut ulkoistamispalveluiden tarjoajille

Ulkoistuskumppanit saavat käyttöönsä parhaat työvälineet, joilla voivat kehittää toimintaansa ja tarjota tehokkaammin ulkoistamispalveluita (BPO) asiakkaillensa.

Baswaren ratkaisuilla voidaan yhtenäistää monimutkaiset talous- ja hankintaprosessit. Tämä tarjoaa tehokkaat välineet ulkoistamispalvelujen tarjoajille saavuttaa läpinäkyvyyden läpi hankinnasta maksuun prosessin. Baswaren ratkaisut voidaan liittää kaikkiin IT-ympäristöihin. Tuemme satoja erilaisia ERP-järjestelmiä ja asiakkaan prosessit voidaan yhtenäistää, vaikka asiakasympäristössä olisi käytössä useampi eri ERP-järjestelmä.  Niin asiakas kuin ulkoistamispalvelujen tarjoaja pääsevät heti eroon paperiprosessista ja virhealttiista manuaalisista työvaiheista. BPO-tarjoaja hyötyy tehokkaasta käyttöönotosta, koska pystyy tarjoamaan omaa palveluaan asiakkaille nopeasti ja kustannustehokkaasti.  Basware Network –verkoston avulla ulkoistamispalveluiden tarjoajat pystyvät integroimaan sähköisten sanomien kuten verkkolaskujen lähetyksen ja vastaanotan osaksi omaa palvelutarjoamaansa.

Operatiivisten prosessien suorituskykyä voidaan seurata analytiikan avulla. Tämä auttaa tunnistamaan rahavirtoihin ja käyttöpääomaan liittyviä strategisia mahdollisuuksia. Näin BPO-palveluiden tarjoajat voivat tuottaa asiakkailleen jatkuvasti lisäarvoa, prosessi parannuksien, toiminnan tehostamissen ja kustannusten hallinnan lisäksi.

Baswaren blogi

Enemmän vähemmällä: automaattinen laskunkäsittely

Monilla aloilla käytetään yhä pääasiassa manuaalisia ostoreskontraprosesseja, vaikka ne ovat keskeinen osa talous- ja laskentatoimintaa. Manuaalinen prosessi on virhealtis ja sitoo resursseja, sillä yksi henkilö voi käsitellä tyypillisesti vain 5 000 – 10 000 laskua vuodessa.

Laskujen kierron perustoiminnoilla määrää voidaan kasvattaa 15 000 laskuun. Automaattisilla ostotilauksiin ja suunnitelmiin perustuvalla täsmäytyksellä määrää voidaan kasvattaa yli 30 000 laskuun. Parhaat tulokset saadaan aikaan prosessilla, johon toimittajat osallistuvat ja jossa kauppakumppanien yhteydenpitoon käytetään huipputekniikkaa. Tällöin määrä yhtä kokopäiväistä käsittelijää kohden on yli 100 000 laskua vuodessa.

Key benefits

1. Tehostus Baswaren BPO-palveluilla

BPO-asiakkaiden saamat hyödyt:

 • kehittyneen ja pitkäikäisen hankinnasta maksuun -ohjelmiston käyttö
 • tehokkaan ostajien ja toimittajien verkoston jäsenyys
 • laajempi ja enemmän arvoa tuottava BPO-palvelu.

Ulkoistuspalveluiden tarjoajien saamat hyödyt:

 • Integroidut, maailman johtavat talousautomaatioratkaisut mahdollistavat tehokkaammat palvelut.
 • Palvelun kehitysmahdollisuuksia on helpompi tunnistaa, mikä lisää arvontuottoa entisestään.

 

2. Säästöt Baswaren BPO-palveluilla

BPO-asiakkaiden saamat hyödyt:

 • Palvelun tehokkuustavoitteiden ylitys mahdollistaa pääoman kehittämisen.
 • Parempi rahankäytön hallinta ja ostoreskontravelvoitteiden läpinäkyvyys.

Ulkoistuspalveluiden tarjoajien saamat hyödyt:

 • Joustava hinnoittelumalli antaa tilaa liiketoiminnan suhdanteille, jolloin asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata katteita unohtamatta.
 • Standardoitujen prosessien käyttö eri asiakkaiden kanssa mahdollistaa merkittävät taloudelliset hyödyt BPO-sopimuksissa.

 

3. Baswaren BPO-palvelun lisäarvo 

BPO-asiakkaiden saamat hyödyt:

 • Kattava hankinnasta maksuun -prosessin tehokkuuden ja toimittajien suorituskyvyn arviointi, jonka perusteella BPO-palvelua voidaan kehittää jatkuvasti.

Ulkoistuspalveluiden tarjoajien saamat hyödyt:

 • Tapahtumia ja trendejä koskevat oleelliset tiedot, joiden perusteella voidaan tarjota yhä tuottavampia palveluita.
 • Parempaa arvoa asiakkaille, mikä tukee myöhempiä neuvotteluita ja päätöksiä jatkaa palvelua.

Avainominaisuudet

Sähköinen laskutus

Luovu paperiprosesseista heti verkkolaskuratkaisuillamme. Aktivointipalvelumme tuo organisaation toimittajat nopeasti Basware Network -verkostoon. Jos tietyt toimittajat lähettävät yhä paperilaskuja, organisaatio voi hyödyntää skannauspalveluamme, jossa laskujen tiedot luetaan ja välitetään sähköisesti. Voimme jopa säilyttää, palauttaa tai tuhota paperilaskut organisaation puolesta.
Lisätietoja verkkolaskujen vastaanotosta

Laskuautomaatio 

Baswaren laskuautomaatioratkaisut parantavat hallintaa ja läpinäkyvyyttä vähentäen kustannuksia. Järjestelmän sisäiset hallintaominaisuudet tukevat täysautomaattista ja manuaalista laskunkäsittelyä. Sidosryhmät näkevät hankinnasta maksuun -tehtävänsä sekä henkilökohtaisen arkiston. Prosessin automaatio vähentää kustannuksia 20–60 % ja antaa mahdollisuuksia alennuksiin ennenaikaisista maksuista.
Lisätietoja laskuautomaatioratkaisuista

Sähköinen hankinta

Baswaren hankintaratkaisut ja analytiikka tukevat hankintatoimintaa kaikissa vaiheissa kilpailutuksesta, sopimusten elinkaaren hallinnasta ja katalogihallinnasta aina hankintaehdotusten ja tilausten tekemiseen sekä ostokäyttäytymisen hallintaan.
Lisätietoja sähköisistä hankintaratkaisuista

Basware Analytics

Basware Analytics tarjoaa raportteja koko hankinnasta maksuun -prosessista. Tärkeimmät sidosryhmät voivat seurata KPI-tunnuslukuja, prosesseja ja taloustietoja visualisoiduilla raporteilla ja näkymillä. Oleelliset tiedot hankinnasta maksuun -prosessista auttavat käyttäjiä tekemään parempia ja perustellumpia talouspäätöksiä. Tämä varmistaa ennakoivan kassan ja kustannusten hallinnan sekä prosessien jatkuvan kehittämisen.
 Lisätietoja Basware Analyticsista

Liikkuvuus

Basware Mobile auttaa poistamaan prosessien pullonkaulat, sillä sen avulla organisaation hankinnasta maksuun -tehtävät ovat koska tahansa käytettävissä älypuhelimella tai tabletilla. Omat sovellukset iOS- ja Android-laitteille sekä HTML5-asiakasohjelma Windows-käyttöjärjestelmille.

Knowledge center title: 
Lue lisää Baswaren liiketoimintaprosessien ulkoistusratkaisuista (BPO) Knowledge Centeristä.