Baswaren ratkaisut auttavatorganisaatioista

Body: 

Baswaren ratkaisut auttavat organisaatioista menestymään yksinkertaistamalla monimutkaisia talous- ja hankintaprosesseja, tukemalla sidoskumppanien yhteistyötä ja vähentämällä liiketoimintakustannuksia suurissa organisaatioissa eri puolilla maailmaa

Virtaviivaista sisäisiä hankinta- ja laskuprosesseja. Vastaanota ja suorita tapahtumat ja maksut nopeammin Basware Network -verkostossa.

Muuttuvista organisaatiorakenteista ja epävarmoista markkinoista johtuen rahavirtojen läpinäkyvyys sekä käyttöpääoman ja kustannusten hallinta ovat ratkaisevan tärkeitä suurille organisaatioille. Organisaatiot pyrkivät kaikkialla vähentämään operatiivisia kustannuksiaan, pitämään työntekijöiden kulut kurissa, hallitsemaan kysyntää, parantamaan toimittaja- ja asiakassuhteitaan ja lisäämään taloudellisten ennusteiden tarkkuutta – kehittäen samalla kansainvälisen kauppansa ketteryyttä ja tehokkuutta.

Suuret organisaatiot hakevat toimittajistaan innovaatioita ja kilpailuetua. Kaupankäyntiverkostoilla pyritään helpottamaan toimittajien ja muiden kauppakumppaneiden löytämistä sekä niiden välistä asiointia. 

Suuret organisaatiot valitsevat Baswaren näistä syistä

Basware auttaa suuria organisaatioita eri puolilla maailmaa ostoreskontran, sähköisen hankinnan ja verkkolaskuprosessien automaatiossa. 

Meillä on yli 25 vuoden kokemus talousprosessien automaatiosta. Tarjoamme maailmanlaajuisen verkoston sekä huipputeknisiä innovaatioita. Hankinnasta maksuun- ja tilauksesta maksuun -ratkaisumme sekä Basware Network -verkostomme mahdollistavat yhdessä aidon yhteistyön suurten organisaatioiden välillä.

Baswaren ratkaisuilla suuret organisaatiot voivat

  • virtaviivaistaa talousprosessejaan koko tapahtumaketjussa
  • automatisoida osto- ja myyntireskontraan, hankintaan sekä matka- ja kululaskujen hallintaan liittyviä taloustoimintoja
  • asioida tehokkaasti toimittajien ja asiakkaiden kanssa 
  • varmistaa rahankäytön läpinäkyvyyden, hallittavuuden ja vaatimustenmukaisuuden
  • tehostaa prosesseja ja vähentää käyttökustannuksia merkittävästi
  • vapauttaa resursseja enemmän arvoa tuottaviin tehtäviin.

Baswaren kanssa pääset helposti alkuun

Vaihda kalliit manuaaliset prosessit nopeisiin, virheettömiin ja paperittomiin prosesseihin. Organisaatio voi säilyttää nykyiset järjestelmänsä ja tietonsa, saaden ne toimimaan tehokkaammin ja älykkäämmin tavoitteidensa eteen.

Baswaren ratkaisut on suunniteltu alusta alkaen tehostamaan monimutkaisia rakenteita, jotka estävät organisaatioita saavuttamasta kauppasuhteidensa todellista arvoa
Lue lisää ratkaisuistamme

tai ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja.

Baswaren blogi

Näin se onnistuu:

Optimoidut talous- ja hankintaprosessit

Ratkaisujemme avulla organisaatiot voivat optimoida talousohjauksen sekä hankinnasta maksuun- ja tilauksesta maksuun -prosessinsa. Lopputulos: resurssien käyttö tehostuu ja investointi alkaa tuottaa nopeasti ketterien talousprosessien, paremman talousohjauksen sekä rahankäytön täydellisen läpinäkyvyyden ja paremman rahavirtojen hallinnan myötä. Käyttäjäystävälliset ratkaisut varmistavat tyytyväiset käyttäjät ja analytiikka tarjoaa välineet toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Toimintaa voidaan tehostaa merkittävällä ja kestävällä tavalla kustannuksia vähentäen.

Pilviratkaisuja suurille organisaatioille

Heti alusta alkaen asiakkaat voivat yksinkertaistaa toimintaa joko aloittamalla yhdestä talousprosessista tai automatisoimalla koko osto- ja myyntiprosessin. Baswaren joustavat ratkaisut voidaan integroida helposti monimutkaisiin talousympäristöihin ja useita organisaatioita kattaviin rakenteisiin. Niiden avulla ostajat ja myyjät voivat hallita kaikkia hankinta- ja laskutapahtumia yhdessä, yhteiskäyttöä tukevassa ympäristössä.

Avoin verkko 

Uskomme, että organisaatioiden on pystyttävä asioimaan turvallisesti ja tehokkaasti ilman rajoitteita. Siksi kehitimme Basware Network -verkoston.

Basware Network -verkostossa organisaatiot voivat asioida toimittajiensa ja asiakkaidensa kanssa sähköisesti avoimella ja turvallisella tavalla. Verkosto skaalautuu tapahtumien sekä ostajan ja myyjän suhteen mukaan tarjoten työvälineet vuorovaikutukseen. Asioimalla Basware Network -verkostossa asiakkaamme voivat heti vähentää kustannuksia, tehostaa prosesseja ja saada oleellisia taloustietoja, jotka mahdollistavat tehokkaammat maksustrategiat.

Knowledge center title: 
Lue lisää Baswaren ratkaisuista suurille organisaatioille Knowledge Centeristä