Johtoryhmä

BASWARE EXECUTIVE TEAM, (BET)

Baswaren hallitus nimittää konsernin johtoryhmän. Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa, valmistelee hallituksen ja toimitusjohtajan käsiteltäviä asioita sekä suunnittelee ja valvoo liiketoimintayksiköiden toimintaa. Konsernin johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Baswaren hallitus nimittää konsernin johtoryhmän.
Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa, valmistelee hallituksen ja toimitusjohtajan käsiteltäviä asioita sekä suunnittelee ja valvoo liiketoimintayksiköiden toimintaa. Konsernin johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Baswaren johtoryhmään 1.1.2011 alkaen kuuluivat:
Ilkka Sihvo, CEO 1.1.2011-16.10.2011
Esa Tihilä, CEO 17.10.2011-31.12.2011 ja Senior Vice President, Automation Services 1.1.2011-16.10.2011
Mika Harjuaho, CFO
Mari Heusala, Vice President, HR&Dev
Olli Hyppänen, Senior Vice President, Strategy and Global Operations
Jorma Kemppainen, Senior Vice President, Products
Pekka Lindfors, Senior Vice President, NorthEast
Steve Muddiman, Senior Vice President, Global Marketing
Matti Rusi, Senior Vice President, Europe
Ari Salonen; General Manager, North America
Jukka Virkkunen, Senior Vice President, Scandinavia. 

25.1.2011 alkaen johtoryhmään kuului lisäksi Matti Copeland, Senior Vice President, M&A, IR. Matti Copeland erosi Baswaren hallituksesta 24.1.2011.

Right sidebar blocks: