Tiedonantopolitiikka

Basware noudattaa viestinnässään Suomen ja EU:n lainsäädäntöä, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä Finanssivalvonnan ohjeita sekä yhtiön hallinnointiperiaatteita. Baswarella on käytössään erikseen laadittu tiedonantopolitiikka, jonka Baswaren hallitus on hyväksynyt 20.1.2011.

Basware Oyj:n tiedonantopolitiikan tavoitteena on antaa tietoa siten, että markkinat saavat tasapuoliset ja läpinäkyvät tiedot yhtiön taloudellisesta asemasta ja toiminnasta sijoittajien sijoituspäätösten tueksi.

Jaa: