Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa konsernin liiketoimintaa ja hallintoa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain ja hallituksen ohjeiden mukaan. Toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa on johtoryhmä.

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Esa Tihilä 17.10.-31.12.2011 ja Ilkka Sihvo 1.1.2011-16.10.2011.

Right sidebar blocks: