Tulevaisuuden näkymät

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Kaikenkokoisilla yrityksillä maailmanlaajuisesti on paineita parantaa kassavirtaa, etsiä uusia innovatiivisia maksustrategioita ja automatisoida taloushallinnan prosesseja ja toimintoja. Yhtiö odottaa saman ilmiön jatkuvan myös kuluvana vuonna ja jatkuvien palveluiden tarpeen säilyvän hyvänä asiakaskunnassa.

Toimintaympäristön arvioidaan jatkavan konsolidoitumista ja palvelujen osuuden nousevan alalla toimivien yritysten tarjoomassa. Basware jatkaa yrityskauppakohteiden kartoitusta erityisesti verkkolaskumarkkinassa Euroopassa ja Yhdysvalloissa strategiansa mukaisesti.

Baswaren tavoitteena on olla maailman suurin verkkolaskujen ja muiden sähköisten sanomien verkosto ostajille ja toimittajille vuoden 2015 loppuun mennessä. Verkkolaskutuksen käyttöaste on edelleen alhainen. Käyttöaste vaihtelee viidestä kolmeenkymmeneen prosenttiin maakohtaisesti ja sen odotetaan kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina. Kasvava ja kehittyvä verkkolaskumarkkina tarjoaa erinomaisia kasvumahdollisuuksia Baswarelle.

Näkymät 2014

Baswaren uudessa ohjausmallissa toiminta jakaantuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Network Services -liiketoiminta-alue vastaa verkkolaskuliiketoiminnasta ja Solution Services -liiketoiminta-alue vastaa Baswaren ohjelmistoliiketoiminnasta. Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on voimakas kasvu. Solution Services -liiketoiminnan tavoitteena on maltillinen kasvu ja vahva kannattavuus.

Organisaatiomuutoksen tavoitteena on erityisesti ollut yhtiön palvelujen ja tuotteiden käyttöönoton nopeuttaminen, SaaS- ja verkkolaskukauppojen tuotantoonviennin vauhdittaminen tuote- ja prosessiparannuksilla sekä toiminnan tehostaminen ja tuloksentekokyvyn parantaminen. Yhtiö jatkaa toimintansa tehostamista vuonna 2014.

Jaa: