Basware tukee PEPPOLin mukaista sähköistä sanomien välitystä

To, 10/05/2012 - 09:09

Text: 

Basware, johtava verkkolasku- ja hankinnasta maksuun -ratkaisujen tarjoaja, tukee nyt myös uuden PEPPOL-standardin (Pan-European Public Procurement Online) mukaisia sähköisiä sanomia  kaikissa  verkkolaskuratkaisuissaan. Suomalainen Staples Finland on yksi ensimmäisistä Baswaren asiakkaista, joka on ottanut käyttöön PEPPOL-standardia hyödyntävän verkkolaskuratkaisun.

Euroopan komission rahoittaman PEPPOL-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa EU:n laajuinen verkkolaskujen ja muiden sähköisten hankintasanomien välitys kaikenkokoisten yksityisten ja julkisten organisaatioiden välillä Euroopan markkinoilla. Suomalaisilla asiantuntijoilla on ollut vahva edustus toukokuussa 2008 käynnistyneessä PEPPOL-hankkeessa.  Hanketta on koordinoinut Suomen osalta valtiovarainministeriö, ja ohjelmistoyhtiö Basware on toiminut hankkeen eritysasiantuntijana sähköisen hankintatoimen ohjelmistotekniikan osalta sekä osallistunut PEPPOL-standardin verkkolaskupilottiin. Asiantuntijoiden, kuten Baswaren, tuki on ollut välttämätöntä toimivien standardien luomiseksi Euroopan komission pyrkiessä yhtenäiseen sähköiseen hankintamenettelyyn  eurooppalaisten yritysten ja julkisten organisaatioiden välilllä. 

PEPPOL-hankkeen menestyksekkään suunnittelun, yhteistyön ja testauksen myötä syntyivät nyt käytettävissä olevat verkkolaskusuositukset. Tästä päivästä lähtien Baswaren asiakkaat voivat lähettää ja vastaanottaa PEPPOL-standardin mukaisia verkkolaskuja ja hyötyä siten Euroopan laajuisesti standardoidusta julkisten organisaatioiden hankintamenettelystä. Vaikka Basware on jo pitkään tarjonnut muunnospalveluja monien eri laskuformaattien ja standardien välillä, PEPPOL tarjoaa uuden lähtökohdan muun muassa verkkolaskutukselle. Tämä on suuri askel eteenpäin organisaatioiden välistä sujuvaa yhteistyötä ajatellen.

Baswaren asiakas, suomalainen Staples Finland on keskeinen toimisto- ja teollisuustarvikkeiden toimittaja valtion virastoille. Yritys on myös yksi ensimmäisistä PEPPOL-verkkolaskustandardin käyttöönottajista.

”Toimittajana meille on tärkeää, että vastaamme PEPPOL-vaatimuksiin ja pystymme näin kohtaamaan asiakkaidemme odotukset. Harmonisoitu  myynti- ja laskutusprosessi on sekä ostajan että toimittajan  kannalta hyödyllinen. PEPPOL-standardin noudattaminen avaa meille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja antaa kilpailuetua erityisesti sellaisia kilpailijoitamme vastaan, joilla ei ole vielä PEPPOL-yhteensopivuutta”, kertoo Pekka Leppälä, Staplesin myyntijohtaja.

Standardista hyötyvät kaikenkokoiset eurooppalaiset yritykset

Organisaatioiden välisen sähköisen asioinnin uudella aikakaudella PEPPOL-standardi tuo mukanaan merkittäviä hyötyjä kaikenkokoisille yrityksille. PEPPOL varmistaa paremman läpinäkyvyyden verkkolaskutuksessa, muiden hankintasanomien välityksessä ja  julkisissa kilpailutuksissa. Standardin käyttöönotto mahdollistaa myös hankinnasta maksuun -prosessien automatisoinnin, tehostaa taloushallintoa  ja vähentää kustannuksia, samalla kun se tekee yrityksen toiminnasta vihreämpää ja ekologisesti kestävämpää paperiprosessien vähentyessä. Verkkolaskutuksesta syntyy myös muita liiketoimintahyötyjä sekä ostajille että toimittajille – ostajat hyötyvät automatisoidusta, virheettömästä ostolaskuprosessista, joka lisää kyvykkyyttä ennustaa rahavirtaa.  Toimittajat hyötyvät nopeammin kotiutuvista maksusuorituksista ja aiempaa läpinäkyvämmästä rahavirrasta.

Baswaren palvelujen avulla yritykset voivat ottaa käyttöön PEPPOL-standardin kolme kuukautta ennen kuin esimerkiksi Norjan hallitus vaatii, että kaikki sen sopimustoimittajat lähettävät laskut  verkkolaskuina. Norjassa PEPPOL-infrastruktuuri tulee olemaan suositeltavin verkkolaskun sanomamuoto. Agency for Public Management and eGovernment (Difi) kertoo, että Norjan hallituksen tavoitteena on tehdä PEPPOL:ista “ verkkolaskutuksen selkäranka Norjassa”. PEPPOL uskoo, että hallitukset muualtakin Euroopasta päätyvät esittämään samanlaisen vaatimuksen tulevien vuosien aikana.

“PEPPOLin verkkolaskukselle asettamat korkeat standardit varmistavat, että julkiset tahot saavat käsiteltäväkseen aiempaa parempilaatuisia laskuja. Julkisten toimijoiden lisäksi myös muu  kaupankäyntiyhteisö tulee hyötymään yksinkertaisemmasta ja tehokkaammasta laskutusprosessista,” kuvaa Olav Astad Kristiansen, Senior Adviser, Difi.

“PEPPOL on iso askel eteenpäin kohti avointa, yhteistyöhön perustuvaa sähköistä asiointia. Hankintaprosessin automatisointi yhdessä Euroopan laajuisesti yhtenäisen työskentelytavan kanssa tulee lisäämään kaupankäynnin mahdollisuuksia  julkisen sektorin ja kaikenkokoisten  yritysten välillä. Basware uskoo avoimuuteen ja verkostojen kaikkien osapuolten välisen yhteistyön voimaan. Halusimme osaltamme tukea PEPPOL-hanketta asiantuntijan roolissa siksi, että ymmärrämme kuinka tärkeitä EU:n laajuiset verkkolasku- ja hankintasanomastandardit ovat. Standardit luovat yrityksille tukevan pohjan  P2P-prosessien automatisointiin”, Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware, toteaa. 


Lisätietoja:

Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj
puh. 040 4807 098
esa.tihila@basware.com

PEPPOL

PEPPOL (Pan European Public eProcurement On-Line) on vuonna 2008 aloitettu pilottiprojekti, jonka tarkoituksena on luoda EU-maiden julkisen hallinnon sähköinen hankintainfrastruktuuri. Projektin tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikki julkiset hankinnat voidaan hoitaa sähköisesti tarjouspyynnöistä laskutukseen yhtenäisten menettelytapojen mukaisesti. Näin yritykset pystyvät lähestymään laajaa julkisten hankintojen markkinaa aiempaa täsmällisemmin ja kustannustehokkaammin. PEPPOL-hankkeen on rahoittanut Euroopan komissio yhdessä konsortion jäsenten kanssa. PEPPOL-konsortion muodostavat johtavat eProcurement-toimistot yhdessätoissa maassa: Itävallassa, Tanskassa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, Italiassa, Norjassa, Portugalissa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. www.peppol.eu


Basware
Basware on maailman johtava pilvipalveluihin perustuvien verkkolasku-, hankinnasta maksuun-  ja talousohjausratkaisujen toimittaja. Yhtiön ratkaisuilla on yli miljoona käyttäjää yli 60 maassa. Basware B2B Cloud -ekosysteemissä toimivat ratkaisut ja palvelut mahdollistavat ostajien ja myyjien avoimen ja turvallisen sähköisen asioinnin maailmanlaajuisesti. Ekosysteemi kokoaa yhteen yli 1.9 miljoonaa osto -ja myyntiorganisaatiota. Ratkaisut on suunniteltu vastaamaan kaikenkokoisten organisaatioiden tarpeita ja niissä on sisäänrakennettuna Baswaren pitkäaikainen talousprosessiosaaminen yhdistettynä älykkäisiin pilvipalveluihin ja avoimeen verkkoon.  Baswaren avulla organisaatiot voivat tehostaa hankinta-, ostoreskontra- ja laskutusprosessejaan, saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä, parantaa kassavirran ennustettavuutta sekä tiivistää asiakas-toimittajasuhteita. Ratkaisut ovat saatavilla paikallisesti asennettuna, SaaS-palveluna tai prosessiulkoistuksena Euroopassa, USA:ssa sekä Aasia ja Tyynenmeren alueella joko Baswaren omista toimipisteistä tai laajan kumppaniverkoston kautta. Baswaren osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.basware.fi

 

From the Basware Blog
Lue lisää blogikirjoituksia

Tapahtumat

Seminaari 26 Lok
Basware Connect 2017 09:00am,
Clarion Hotel Helsinki
Tyynenmerenkatu 2
Helsinki
Finland
Lisää tapahtumia