BasWaren varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Ke, 15/02/2006 - 18:06

Text: 
BasWare Oyj:n 15.2.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2005 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Samalla yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2005.
 
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa vuodelta 2005 hallituksen esityksen mukaisesti 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 069 725,90 euroa yhtiön nykyisellä osakemäärällä. Loput jakokelpoisista varoista jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Osinko maksetaan 27.2.2006 osakkeenomistajille, jotka on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 20.2.2006.
 
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy yhtiöjärjestyksen mukaisesti valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen valittiin uudelleen Kirsi Eräkangas, Ossi Pohjola, Antti Pöllänen ja Hannu Vaajoensuu sekä uusina jäseninä Asko Ahonen ja Tom Bangemann. Hallituksessa aiemmin toiminut Esa Korvenmaa ilmoitti ennen yhtiökokousta, ettei hän ole käytettävissä hallitukseen tulevalla toimikaudella.
 
Ahonen on toiminut taloushallinnon ohjelmistoja kehittävän Analyste Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 1985 alkaen. BasWare osti Analysten tammikuussa 2006 ja yhtiö jatkaa BasWaren tytäryhtiönä. Ahonen ei jatka Analysten eikä BasWaren operatiivisessa liiketoiminnassa yhtiökokouksen jälkeen.
 
Bangemann on toiminut amerikkalaisen The Hackett Group -yhtiön Euroopan konsultointitoiminnan johtajana (European Practice Leader) vuodesta 2002 alkaen. Aiemmin hän on toiminut Arthur Andersen Business Consultingin liiketoimintakonsulttina 1997-2002 ja tätä ennen Arthur Andersen Auditin tilintarkastajana Saksassa 1993-1997.
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio olisi 20 000 euroa. Tähän palkkioon eivät kuitenkaan ole oikeutettuja BasWare-konsernissa päätoimisesti työskentelevät hallituksen jäsenet.  Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan jokaiselta kokoukselta 250 euron palkkio.
 
Uudeksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Eero Lumme, ja varatilintarkastajaksi KHT Teppo Rantanen. Tilintarkastuspalkkio päätettiin maksaa esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio- oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa yhteensä oikeutetaan merkitsemään enintään 2 139 451 kappaletta uusia osakkeita. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 641 835,30 euroa eli enintään viidesosalla yhtiökokouspäivän rekisteröidystä osakepääomasta. Silloin kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuden perusteella, hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.
 
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yritysjärjestelyjen ja yrityskauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä syy. Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien ehdoista.
 
Valtuutus korvasi varsinaisen yhtiökokouksen 3.3.2005 antaman valtuutuksen, joka oli voimassa 3.3.2006 saakka. Uusi valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 14.2.2007 saakka.
 
Hallituksen järjestäytymiskokous
 
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun ja varapuheenjohtajaksi Kirsi Eräkankaan. Lisäksi hallitus päätti, ettei erillisiä valiokuntia ei muodosteta vuonna 2006, koska yhtiön liiketoiminnan laajuus ja hallituksen koko eivät vaadi asioiden valmistelemista koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa.
 
 
Lisätietoja:
 
Hannu Vaajoensuu, hallituksen puheenjohtaja, BasWare Oyj
Puh. 09 8791 7250 tai 040 501 8250
From the Basware Blog
Lue lisää blogikirjoituksia

Tapahtumat

Seminaari 26 Lok
Basware Connect 2017 09:00am,
Clarion Hotel Helsinki
Tyynenmerenkatu 2
Helsinki
Finland
Lisää tapahtumia